Commit 64599347 authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent caa90661
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-contacts master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-contacts/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-12 10:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-26 19:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-10 12:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-08 19:22+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -24,11 +24,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Contacts.desktop.in.in:3 data/ui/contacts-window.ui:144
#: data/ui/contacts-window.ui:162 src/contacts-window.vala:234
#: data/ui/contacts-window.ui:162 src/contacts-window.vala:230
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakter"
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
"Kontakter kan også integrere sig med adressebøger på nettet og automatisk "
"sammenkæde kontaktpersoner fra forskellige kilder på nettet."
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in.in:420
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in.in:433
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
......@@ -109,12 +109,12 @@ msgstr "Tag et billede …"
msgid "Select a File…"
msgstr "Vælg en fil …"
#: data/ui/contacts-contact-pane.ui:47
#: data/ui/contacts-contact-pane.ui:45
msgid "Select a contact"
msgstr "Vælg en kontakt"
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:27 data/ui/contacts-window.ui:214
#: data/ui/contacts-window.ui:278 src/contacts-app.vala:120
#: data/ui/contacts-window.ui:278 src/contacts-addressbook-dialog.vala:32
#: src/contacts-editor-property.vala:86
msgid "Cancel"
msgstr "Annuller"
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgid "Take Another…"
msgstr "Tag et til …"
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:64 data/ui/contacts-window.ui:335
#: src/contacts-window.vala:241
#: src/contacts-window.vala:237
msgid "Done"
msgstr "Udført"
......@@ -157,31 +157,31 @@ msgstr "Henvisning"
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:13
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:11
msgid "Contacts Setup"
msgstr "Indstillinger for Kontakter"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:22
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:20
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:27
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:25
msgid "Cancel setup and quit"
msgstr "Afbryd opsætning og afslut"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:41
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:39
msgid "_Done"
msgstr "_Udført"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:45
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:43
msgid "Setup complete"
msgstr "Opsætning færdiggjort"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:86
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:82
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:98
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:94
msgid ""
"Please select your main address book: this is where new contacts will be "
"added. If you keep your contacts in an online account, you can add them "
......@@ -255,57 +255,57 @@ msgstr "Afbryd markering"
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"
#: data/ui/contacts-window.ui:397
#: data/ui/contacts-window.ui:396
msgid "Loading"
msgstr "Indlæser"
#: src/contacts-accounts-list.vala:124 src/contacts-addressbook-list.vala:112
#: src/contacts-accounts-list.vala:125 src/contacts-addressbook-list.vala:105
#: src/contacts-esd-setup.vala:149
msgid "Local Address Book"
msgstr "Lokal adressebog"
#: src/contacts-app.vala:43
#: src/contacts-addressbook-dialog.vala:27 src/contacts-editor-property.vala:84
msgid "Change Address Book"
msgstr "Skift adressebog"
#: src/contacts-addressbook-dialog.vala:31
msgid "Change"
msgstr "Ændr"
#: src/contacts-addressbook-dialog.vala:60
msgid ""
"New contacts will be added to the selected address book.\n"
"You are able to view and edit contacts from other address books."
msgstr ""
"Nye kontakter vil blive tilføjet den valgte adressebog.\n"
"Du kan se og redigere kontakter fra andre adressebøger."
#: src/contacts-app.vala:38
msgid "Show contact with this email address"
msgstr "Vis kontakt med denne e-mailadresse"
#: src/contacts-app.vala:44
#: src/contacts-app.vala:39
msgid "Show contact with this individual id"
msgstr "Vis kontakt med dette individuelle id"
#: src/contacts-app.vala:45
#: src/contacts-app.vala:40
msgid "Show contacts with the given filter"
msgstr "Vis kontakter med det givne filter"
#: src/contacts-app.vala:46
#: src/contacts-app.vala:41
msgid "Show the current version of Contacts"
msgstr "Vis nuværende version af Kontakter"
#: src/contacts-app.vala:107
#: src/contacts-app.vala:102
#, c-format
msgid "No contact with id %s found"
msgstr "Ingen kontakt med id %s fundet"
#: src/contacts-app.vala:108 src/contacts-app.vala:252
#: src/contacts-app.vala:103 src/contacts-app.vala:183
msgid "Contact not found"
msgstr "Kontakt ikke fundet"
#: src/contacts-app.vala:118 src/contacts-editor-property.vala:84
msgid "Change Address Book"
msgstr "Skift adressebog"
#: src/contacts-app.vala:119
msgid "Change"
msgstr "Ændr"
#: src/contacts-app.vala:149
msgid ""
"New contacts will be added to the selected address book.\n"
"You are able to view and edit contacts from other address books."
msgstr ""
"Nye kontakter vil blive tilføjet den valgte adressebog.\n"
"Du kan se og redigere kontakter fra andre adressebøger."
#: src/contacts-app.vala:232
#: src/contacts-app.vala:162
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kris Thomsen\n"
......@@ -316,52 +316,53 @@ msgstr ""
"Websted http://dansk-gruppen.dk\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#: src/contacts-app.vala:233
#: src/contacts-app.vala:163
msgid "GNOME Contacts"
msgstr "GNOME Kontakter"
#: src/contacts-app.vala:234
#: src/contacts-app.vala:164
msgid "About GNOME Contacts"
msgstr "Om GNOME Kontakter"
#: src/contacts-app.vala:235
#: src/contacts-app.vala:165
msgid "Contact Management Application"
msgstr "Kontakthåndteringsprogram"
#: src/contacts-app.vala:236
#: src/contacts-app.vala:166
msgid ""
"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
"© 2011-2018 The Contacts Developers"
"© 2011-2020 The Contacts Developers"
msgstr ""
"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
"© 2011-2018 udviklerne af Contacts"
"© 2011-2020 udviklerne af Kontakter"
#: src/contacts-app.vala:251
#: src/contacts-app.vala:182
#, c-format
msgid "No contact with email address %s found"
msgstr "Ingen kontakt med e-mailadressen %s fundet"
#: src/contacts-avatar-selector.vala:107 src/contacts-avatar-selector.vala:227
#: src/contacts-avatar-selector.vala:109 src/contacts-avatar-selector.vala:115
#: src/contacts-avatar-selector.vala:235
msgid "Failed to set avatar."
msgstr "Kunne ikke angive profilbillede."
#: src/contacts-avatar-selector.vala:187
#: src/contacts-avatar-selector.vala:195
msgid "Browse for more pictures"
msgstr "Gennemse for flere billeder"
#: src/contacts-avatar-selector.vala:190
#: src/contacts-avatar-selector.vala:198
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: src/contacts-avatar-selector.vala:190
#: src/contacts-avatar-selector.vala:198
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/contacts-contact-editor.vala:52
#: src/contacts-contact-editor.vala:50
msgid "Change avatar"
msgstr "Ændr profilbillede"
#: src/contacts-contact-editor.vala:72
#: src/contacts-contact-editor.vala:71
msgid "Add name"
msgstr "Tilføj navn"
......@@ -386,19 +387,19 @@ msgstr "Kunne ikke oprette nye kontakter: %s"
msgid "Unable to find newly created contact"
msgstr "Kunne ikke finde nyligt oprettet kontakt"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:278 src/contacts-editor-property.vala:487
#: src/contacts-contact-sheet.vala:278 src/contacts-editor-property.vala:488
msgid "Website"
msgstr "Webside"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:295 src/contacts-editor-property.vala:497
#: src/contacts-contact-sheet.vala:295 src/contacts-editor-property.vala:498
msgid "Nickname"
msgstr "Kaldenavn"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:301 src/contacts-editor-property.vala:561
#: src/contacts-contact-sheet.vala:301 src/contacts-editor-property.vala:563
msgid "Birthday"
msgstr "Fødselsdag"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:308 src/contacts-editor-property.vala:524
#: src/contacts-contact-sheet.vala:308 src/contacts-editor-property.vala:526
msgid "Note"
msgstr "Note"
......@@ -450,35 +451,35 @@ msgstr "Postboks"
msgid "Country"
msgstr "Land"
#: src/contacts-editor-property.vala:335 src/contacts-editor-property.vala:585
#: src/contacts-editor-property.vala:336 src/contacts-editor-property.vala:587
msgid "Delete field"
msgstr "Slet felt"
#: src/contacts-editor-property.vala:450
#: src/contacts-editor-property.vala:451
msgid "Email address"
msgstr "E-mailadresse"
#: src/contacts-editor-property.vala:451
#: src/contacts-editor-property.vala:452
msgid "Add email"
msgstr "Tilføj e-mail"
#: src/contacts-editor-property.vala:468
#: src/contacts-editor-property.vala:469
msgid "Phone number"
msgstr "Telefonnummer"
#: src/contacts-editor-property.vala:469
#: src/contacts-editor-property.vala:470
msgid "Add number"
msgstr "Tilføj telefonnummer"
#: src/contacts-editor-property.vala:488
#: src/contacts-editor-property.vala:489
msgid "https://example.com"
msgstr "https://eksempel.dk"
#: src/contacts-editor-property.vala:563 src/contacts-editor-property.vala:594
#: src/contacts-editor-property.vala:565 src/contacts-editor-property.vala:596
msgid "Set Birthday"
msgstr "Angiv fødselsdag"
#: src/contacts-editor-property.vala:612
#: src/contacts-editor-property.vala:614
msgid "Address"
msgstr "Adresse"
......@@ -675,56 +676,56 @@ msgstr "TTY"
msgid "Google Circles"
msgstr "Google-cirkler"
#: src/contacts-window.vala:204
#: src/contacts-window.vala:202
#, c-format
msgid "%d Selected"
msgid_plural "%d Selected"
msgstr[0] "%d valgt"
msgstr[1] "%d valgte"
#: src/contacts-window.vala:241
#: src/contacts-window.vala:237
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"
#: src/contacts-window.vala:271
#: src/contacts-window.vala:267
#, c-format
msgid "Editing %s"
msgstr "Redigerer %s"
#: src/contacts-window.vala:298 src/contacts-window.vala:480
#: src/contacts-window.vala:504 src/contacts-window.vala:548
#: src/contacts-window.vala:294 src/contacts-window.vala:478
#: src/contacts-window.vala:502 src/contacts-window.vala:548
msgid "_Undo"
msgstr "_Fortryd"
#: src/contacts-window.vala:299
#: src/contacts-window.vala:295
msgid "Contacts unlinked"
msgstr "Kontakter ikke sammenkædet"
#: src/contacts-window.vala:358
#: src/contacts-window.vala:354
msgid "Unmark as favorite"
msgstr "Fjern markering som favorit"
#: src/contacts-window.vala:359
#: src/contacts-window.vala:355
msgid "Mark as favorite"
msgstr "Markér som favorit"
#: src/contacts-window.vala:373
#: src/contacts-window.vala:369
msgid "New Contact"
msgstr "Ny kontakt"
#: src/contacts-window.vala:476
#: src/contacts-window.vala:474
#, c-format
msgid "%d contacts linked"
msgid_plural "%d contacts linked"
msgstr[0] "%d kontakt sammenkædet"
msgstr[1] "%d kontakter sammenkædet"
#: src/contacts-window.vala:499
#: src/contacts-window.vala:497
#, c-format
msgid "Deleted contact %s"
msgstr "Slettede kontakten %s"
#: src/contacts-window.vala:501
#: src/contacts-window.vala:499
#, c-format
msgid "%d contact deleted"
msgid_plural "%d contacts deleted"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment