Commit 837cf3ea authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by GNOME Translation Robot

Update Hungarian translation

parent c5eee38c
......@@ -4,20 +4,20 @@
#
# n0m4dm4n <n0m4dm4n at gmail dot com>, 2011.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2011, 2012, 2016.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-contacts master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-contacts/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-01 08:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-02 08:56+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-07 08:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-01 16:38+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 18.12.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in:6
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
"A Névjegyek egyesülni fog az online címjegyzékekkel és automatikusan "
"összekapcsolja a különböző online forrásokból származó névjegyeket."
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in:270
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in:322
msgid "The GNOME Project"
msgstr "A GNOME projekt"
......@@ -60,11 +60,6 @@ msgstr "A GNOME projekt"
msgid "friends;address book;"
msgstr "barátok;címjegyzék;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Contacts.desktop.in:8
msgid "org.gnome.Contacts"
msgstr "org.gnome.Contacts"
#: data/gtk/help-overlay.ui:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
......@@ -168,7 +163,7 @@ msgid "Select a contact"
msgstr "Válasszon névjegyet"
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:27 data/ui/contacts-window.ui:241
#: src/contacts-app.vala:118
#: src/contacts-app.vala:119
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
......@@ -176,8 +171,7 @@ msgstr "Mégse"
msgid "Take Another…"
msgstr "Újabb készítése…"
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:64
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:40 data/ui/contacts-window.ui:299
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:64 data/ui/contacts-window.ui:299
#: src/contacts-window.vala:230
msgid "Done"
msgstr "Kész"
......@@ -209,22 +203,26 @@ msgid "Contacts Setup"
msgstr "Névjegyek beállítása"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:22
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:26
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:27
msgid "Cancel setup and quit"
msgstr "Beállítás megszakítása és kilépés"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:43
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:41
msgid "_Done"
msgstr "_Kész"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:45
msgid "Setup complete"
msgstr "A beállítás befejeződött"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:69
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:71
msgid "Welcome"
msgstr "Üdvözöljük"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:81
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:83
msgid ""
"Please select your main address book: this is where new contacts will be "
"added. If you keep your contacts in an online account, you can add them "
......@@ -294,36 +292,36 @@ msgstr "Betöltés"
msgid "Local Address Book"
msgstr "Helyi címjegyzék"
#: src/contacts-app.vala:41
#: src/contacts-app.vala:42
msgid "Show contact with this individual id"
msgstr "Ezen egyedi azonosítójú névjegy megjelenítése"
#: src/contacts-app.vala:42
#: src/contacts-app.vala:43
msgid "Show contact with this email address"
msgstr "Ezen e-mail című névjegy megjelenítése"
#: src/contacts-app.vala:44
#: src/contacts-app.vala:45
msgid "Show the current version of Contacts"
msgstr "A Névjegyek verziószámának megjelenítése"
#: src/contacts-app.vala:102
#: src/contacts-app.vala:103
#, c-format
msgid "No contact with id %s found"
msgstr "Nem található %s azonosítójú névjegy"
#: src/contacts-app.vala:103 src/contacts-app.vala:230
#: src/contacts-app.vala:104 src/contacts-app.vala:231
msgid "Contact not found"
msgstr "A névjegy nem található"
#: src/contacts-app.vala:112
#: src/contacts-app.vala:113
msgid "Change Address Book"
msgstr "Címjegyzék váltása"
#: src/contacts-app.vala:117
#: src/contacts-app.vala:118
msgid "Change"
msgstr "Módosítás"
#: src/contacts-app.vala:127
#: src/contacts-app.vala:128
msgid ""
"New contacts will be added to the selected address book.\n"
"You are able to view and edit contacts from other address books."
......@@ -331,25 +329,25 @@ msgstr ""
"Az új névjegyek a kijelölt címjegyzékhez lesznek adva.\n"
"Megtekinthet és szerkeszthet más címjegyzékekben lévő névjegyeket."
#: src/contacts-app.vala:209
#: src/contacts-app.vala:210
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kelemen Gábor <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Meskó Balázs <mesko.balazs at fsf dot hu>"
#: src/contacts-app.vala:210
#: src/contacts-app.vala:211
msgid "GNOME Contacts"
msgstr "GNOME Névjegyek"
#: src/contacts-app.vala:211
#: src/contacts-app.vala:212
msgid "About GNOME Contacts"
msgstr "A GNOME Névjegyek névjegye"
#: src/contacts-app.vala:212
#: src/contacts-app.vala:213
msgid "Contact Management Application"
msgstr "Névjegykezelő alkalmazás"
#: src/contacts-app.vala:213
#: src/contacts-app.vala:214
msgid ""
"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
"© 2011-2018 The Contacts Developers"
......@@ -357,7 +355,7 @@ msgstr ""
"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
"© 2011-2018 A Névjegyek fejlesztői"
#: src/contacts-app.vala:229
#: src/contacts-app.vala:230
#, c-format
msgid "No contact with email address %s found"
msgstr "Nem található %s e-mail című névjegy"
......@@ -777,4 +775,3 @@ msgstr "Az ablak teljes méretű?"
#: src/org.gnome.Contacts.gschema.xml:33
msgid "Stores if the window is currently maximized."
msgstr "Azt tárolja, hogy az ablak jelenleg teljes méretű-e."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment