pl.po 4.76 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Polish translation for gnome-usage.
# Copyright © 2017 the gnome-usage authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-usage package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-usage\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2017-03-14 13:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-14 13:41+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:3 ../src/application.vala:76
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
23 24 25 26
#: ../src/window.vala:15
msgid "Usage"
msgstr "Monitor"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27 28 29 30 31 32 33
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:4
msgid ""
"A nice way to view information about use of system resources, like memory "
"and disk space"
msgstr ""
"Wygodny sposób na wyświetlanie informacji o użyciu zasobów komputera, takich "
"jak pamięć i miejsce na dysku"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:8
msgid "application-default-icon"
msgstr "application-default-icon"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:13
msgid ""
"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
"Manager;"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
46 47 48
"Monitor;System;Komputer:Proces;Procesor;CPU;Pamięć;RAM;Sieć;Internet;"
"Historia;Użycie;Wykorzystanie;Wydajność;Zadanie;Menedżer;Menadżer;Manadżer;"
"Manedżer;Zadań;"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49 50

#: ../data/org.gnome.Usage.gschema.xml.h:1
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
51
msgid "A list of processes which we don’t want killed"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
52 53 54
msgstr "Lista procesów, których nie można usunąć"

#: ../data/org.gnome.Usage.gschema.xml.h:2
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
msgid "This list is used for filtering which processes the user can’t stop."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56 57 58 59
msgstr ""
"Ta lista jest używana do filtrowania, których procesów użytkownik nie może "
"zatrzymywać."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
60
#: ../src/application.vala:49
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61 62 63
msgid "About"
msgstr "O programie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
64
#: ../src/application.vala:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65 66 67
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
68 69 70 71
#: ../src/application.vala:77
msgid "View current application and monitor system state"
msgstr "Wyświetlanie uruchomionych programów i monitorowanie stanu komputera"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72
#: ../src/application.vala:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73 74 75
msgid "Websites"
msgstr "Strony WWW"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
76
#: ../src/cpu-sub-view.vala:11 ../src/graph-stack-switcher.vala:25
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
#: ../src/process-dialog.vala:40
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78 79 80
msgid "Processor"
msgstr "Procesor"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../src/cpu-sub-view.vala:37
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82
msgid "No applications using processor."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83 84 85 86 87 88
msgstr "Żadne programy nie używają procesora."

#: ../src/data-view.vala:8
msgid "Data"
msgstr "Dane"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
#: ../src/graph-block.vala:45
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90 91 92
msgid "Others"
msgstr "Pozostałe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93
#: ../src/graph-block.vala:47 ../src/storage-item.vala:78
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
94 95 96
msgid "Available"
msgstr "Dostępne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
97
#: ../src/graph-stack-switcher.vala:26 ../src/memory-sub-view.vala:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
98
#: ../src/process-dialog.vala:41
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99 100 101
msgid "Memory"
msgstr "Pamięć"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
102 103 104
#: ../src/graph-stack-switcher.vala:27 ../src/process-dialog.vala:42
msgid "Disk I/O"
msgstr "Wejście/wyjście dysku"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
106
#: ../src/graph-stack-switcher.vala:28 ../src/network-sub-view.vala:11
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107 108 109
msgid "Network"
msgstr "Sieć"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
110
#: ../src/memory-sub-view.vala:37
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
111 112 113
msgid "No applications using memory."
msgstr "Żadne programy nie używają pamięci."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
114
#: ../src/network-sub-view.vala:36
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
115
msgid "No applications using network."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116 117
msgstr "Żadne programy nie używają sieci."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
118
#: ../src/performance-view.vala:12
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
msgid "Performance"
msgstr "Wydajność"

#: ../src/power-view.vala:8
msgid "Power"
msgstr "Zasilanie"

#: ../src/process-dialog.vala:43
msgid "Downloads"
msgstr "Pobieranie"

#: ../src/process-dialog.vala:44
msgid "Uploads"
msgstr "Wysyłanie"

#: ../src/process-dialog.vala:54
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
138
#: ../src/process-dialog.vala:147
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139 140 141
msgid "Running"
msgstr "Uruchomione"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142
#: ../src/process-dialog.vala:150
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143 144 145
msgid "Sleeping"
msgstr "Uśpione"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
146
#: ../src/process-dialog.vala:153
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
147 148 149
msgid "Dead"
msgstr "Martwe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
150
#: ../src/storage-analyzer.vala:64 ../src/storage-analyzer.vala:75
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151 152 153
msgid "Storage 1"
msgstr "1. urządzenie do przechowywania danych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
154
#: ../src/storage-analyzer.vala:68
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
155 156 157
msgid "Storage 2"
msgstr "2. urządzenie do przechowywania danych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158
#: ../src/storage-analyzer.vala:271 ../src/storage-item.vala:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159 160 161
msgid "Trash"
msgstr "Kosz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162 163
#: ../src/storage-analyzer.vala:305
msgid "Operating System"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
164 165
msgstr "System operacyjny"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
#: ../src/storage-analyzer.vala:314
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167 168 169 170
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"

#: ../src/storage-view.vala:10
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
171 172
msgid "Storage"
msgstr "Urządzenia do przechowywania danych"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173 174 175 176

#: ../src/storage-view.vala:26
msgid "No content here"
msgstr "Nic tu nie ma"