Commit 945e72dc authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by GNOME Translation Robot
Browse files

Update Hungarian translation

parent 33c6493d
# Hungarian translation for gnome-usage.
# Copyright (C) 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-usage package.
#
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2017, 2018.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2017, 2018, 2019.
# Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>, 2017, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-usage master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-usage/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-03 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:11+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-03 18:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-27 01:06+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
"Egyszerű GNOME 3 alkalmazás a rendszererőforrások figyelésére és elemzésére: "
"processzor, memória és tárolás."
#: data/org.gnome.Usage.desktop.in:3 src/application.vala:91 src/window.vala:41
#: data/org.gnome.Usage.desktop.in:3 src/application.vala:79 src/window.vala:41
msgid "Usage"
msgstr "Használat"
......@@ -72,7 +72,7 @@ msgstr ""
"Ez a lista használható annak szűréséhez, hogy mely folyamatokat nem tud a "
"felhasználó leállítani."
#: data/ui/header-bar.ui:72 data/ui/quit-process-dialog.ui:16
#: data/ui/header-bar.ui:87 data/ui/quit-process-dialog.ui:16
#: src/storage-actionbar.vala:90 src/storage-row.vala:393
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
......@@ -86,7 +86,7 @@ msgid "Used"
msgstr "Használt"
#: data/ui/memory-speedometer.ui:77 data/ui/swap-speedometer.ui:75
#: src/graph-block.vala:67 src/storage-item.vala:140
#: src/storage-item.vala:140
msgid "Available"
msgstr "Elérhető"
......@@ -98,6 +98,18 @@ msgstr "Nincs találat"
msgid "Try a different search"
msgstr "Próbáljon másfajta keresést"
#: data/ui/primary-menu.ui:14
msgid "_About Usage"
msgstr "A Használat _névjegye"
#: data/ui/primary-menu.ui:29
msgid "Group system processes"
msgstr "Rendszerfolyamatok csoportosítása"
#: data/ui/primary-menu.ui:37
msgid "Show all processes"
msgstr "Összes folyamat megjelenítése"
#. Translators: This sentence is later suffixed with an application name. Example: “Force Quit Videos?”
#: data/ui/quit-process-dialog.ui:9
msgid "Force Quit %s?"
......@@ -143,15 +155,11 @@ msgstr "Itt nincs tartalom"
msgid "Swap"
msgstr "Cserehely"
#: src/application.vala:56
msgid "About"
msgstr "Névjegy"
#: src/app-item.vala:43
msgid "System"
msgstr "Rendszer"
#: src/application.vala:59
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: src/application.vala:92
#: src/application.vala:80
msgid ""
"A nice way to view information about use of system resources, like memory "
"and disk space."
......@@ -159,11 +167,11 @@ msgstr ""
"Jó módja rendszererőforrások használatáról szóló információk "
"megjelenítésének, mint például a memória és a lemezterület."
#: src/application.vala:95
#: src/application.vala:83
msgid "translator-credits"
msgstr "Meskó Balázs <meskobalazs at fedoraproject dot org>"
#: src/application.vala:97
#: src/application.vala:85
msgid "Websites"
msgstr "Weboldalak"
......@@ -171,30 +179,26 @@ msgstr "Weboldalak"
msgid "Processor"
msgstr "Processzor"
#: src/graph-block.vala:65
msgid "Others"
msgstr "Egyebek"
#: src/graph-stack-switcher.vala:46
msgid "Memory"
msgstr "Memória"
#: src/header-bar.vala:143
#: src/header-bar.vala:149
#, c-format
msgid "%u selected"
msgid_plural "%u selected"
msgstr[0] "%u kiválasztva"
msgstr[1] "%u kiválasztva"
#: src/header-bar.vala:145
#: src/header-bar.vala:151
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kattintson az elemekre a kijelölésükhöz"
#: src/header-bar.vala:209
#: src/header-bar.vala:215
msgid "Select all"
msgstr "Összes kijelölése"
#: src/header-bar.vala:213
#: src/header-bar.vala:219
msgid "Select None"
msgstr "Kijelölés megszüntetése"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment