nb.po 131 KB
Newer Older
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
1
# Norwegian (bokmål) translation of gtk+.
2
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2009.
4
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gtk+ 2.19.x\n"
Matthias Clasen's avatar
2.19.1  
Matthias Clasen committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2009-12-04 21:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-04 21:21+0100\n"
12
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
13
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
14 15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

19
#: ../gdk/gdk.c:103
20 21 22 23
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-debug"

24
#: ../gdk/gdk.c:123
25 26 27 28
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-no-debug"

Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
29
#. Description of --class=CLASS in --help output
30
#: ../gdk/gdk.c:151
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31 32 33 34
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse som brukes av vindushåndtereren"

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
35
#: ../gdk/gdk.c:152
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
36 37 38 39
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"

#. Description of --name=NAME in --help output
40
#: ../gdk/gdk.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
41 42 43 44
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn som brukes av vindushåndtereren"

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
45
#: ../gdk/gdk.c:155
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
46 47 48 49
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
50
#: ../gdk/gdk.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
51 52 53 54
msgid "X display to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
55
#: ../gdk/gdk.c:158
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
56 57 58 59
msgid "DISPLAY"
msgstr "SKJERM"

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
60
#: ../gdk/gdk.c:160
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
61 62 63 64
msgid "X screen to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
65
#: ../gdk/gdk.c:161
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
66 67 68 69
msgid "SCREEN"
msgstr "SKJERM"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
70
#: ../gdk/gdk.c:164
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
71 72 73 74 75 76 77
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for Gdk"

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
78
#: ../gdk/gdk.c:165 ../gdk/gdk.c:168 ../gtk/gtkmain.c:457 ../gtk/gtkmain.c:460
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
79 80 81 82
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGG"

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
83
#: ../gdk/gdk.c:167
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
84 85 86
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Feilsøkingsflagg for Gdk som skal fjernes"

87
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
88 89 90 91
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Tilbake"

92
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
93 94 95 96
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"

97
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
98 99 100 101
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Linjeskift"

102
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
103 104 105 106
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"

107
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
108 109 110 111
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_lock"

112
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
113 114 115 116
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"

117
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
118 119 120 121
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Escape"

122
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
123 124 125 126
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi_key"

127
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
128 129 130 131
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"

132
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
133 134 135 136
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

137
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
138 139 140 141
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Opp"

142
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
143 144 145 146
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Høyre"

147
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
148 149 150 151
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Ned"

152
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
153 154 155 156
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"

157
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
158 159 160 161
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"

162
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
163 164 165 166
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"

167
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
168 169 170 171
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"

172
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
173 174 175 176
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

177
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
178 179 180 181
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Sett inn"

182
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
183 184 185 186
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"

187
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
188 189 190 191
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "KP_Space"

192
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
193 194 195 196
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"

197
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
198 199 200 201
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "KP_Linjeskift"

202
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
203 204 205 206
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "KP_Home"

207
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
208 209 210 211
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "KP_Venstre"

212
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
213 214 215 216
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "KP_Opp"

217
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
218 219 220 221
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "KP_Høyre"

222
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
223 224 225 226
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "KP_Ned"

227
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
228 229 230 231
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"

232
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
233 234 235 236
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"

237
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
238 239 240 241
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

242
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
243 244 245 246
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "KP_Next"

247
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
248 249 250 251
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "KP_End"

252
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
253 254 255 256
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"

257
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
258 259 260 261
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "KP_Sett_Inn"

262
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
263 264 265 266
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "KP_Slett"

267
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
268 269 270 271
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Slett"

272 273
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:982
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1242 ../tests/testfilechooser.c:222
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
274 275 276 277
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Klarte ikke å åpne fil «%s»: %s"

278
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:994
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
279 280 281 282
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildefil «%s» inneholder ikke data"

283 284
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1030
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1294 ../tests/testfilechooser.c:267
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
285 286 287 288 289 290 291
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Feil under lasting av bilde «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"

292
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
293 294 295 296 297
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
298 299
"Feil under lasting av animasjon «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"animasjonsfil"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
300

301
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:715
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
302 303 304 305
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kan ikke laste modul for innlesing av bilder: %s: %s"

306
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:730
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
307 308 309 310 311 312 313 314
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"

315
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
316 317 318 319
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Bildetype «%s» er ikke støttet"

320
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:863
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
321 322 323 324
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke gjenkjenne bildeformatet for fil «%s»"

325
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:871
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
326 327 328
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ikke-gjenkjent bildeformat"

329
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1039
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
330 331 332 333
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Feil under lasting av bilde «%s»: %s"

334
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1673 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:961
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
335 336 337 338
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Feil under skriving til bildefil: %s"

339
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1848
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
340 341 342 343 344
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Dette versjonen av gdk-pixbuf støtter ikke lagring av bildeformatet: %s"

345
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1752
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
346 347 348
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til callback"

349
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1765
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
350 351 352
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åpne midlertidig fil"

353
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1791
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
354 355 356
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke lese fra midlertidig fil"

357
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2029
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
358 359 360 361
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Feil under åpning av «%s» for skriving: %s"

362
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2054
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
363 364 365 366 367 368 369 370
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Feil under lukking av «%s» under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"

371
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2274 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2325
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
372 373 374
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til buffer"

375
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2371
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
376
msgid "Error writing to image stream"
377
msgstr "Feil under skriving til bildestrøm"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
378

379
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
380
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
381
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
382
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
383
"but didn't give a reason for the failure"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
384 385 386
msgstr ""
"Intern feil: Modul for lasting av bilder «%s» klarte ikke å fullføre en "
"operasjon, men ga ingen årsak for feilen"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
387

388
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
389 390 391 392
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Stegvis lasting av bildetype «%s» er ikke støttet"

393
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
394 395 396
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Korrupt header i bilde"

397
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
398 399 400
msgid "Image format unknown"
msgstr "Ukjent bildeformat"

401
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
402 403 404
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Korrupt pikseldata i bilde"

405
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
406 407 408
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
409 410
msgstr[0] "klarte ikke å allokere bildebuffer på %u byte"
msgstr[1] "klarte ikke å allokere bildebuffer på %u bytes"
Matthias Clasen's avatar
2.17.7  
Matthias Clasen committed
411

412
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
413 414 415
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Uventet ikondel i animasjonen"

416
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
417 418 419
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Animasjonstype ikke støttet"

420 421 422
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
423 424 425
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Ugyldig header i animasjon"

426 427 428
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
429 430 431
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Ikke nok minne til å laste animasjon"

432 433
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
434 435 436
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Feil i en del av animasjonen"

437
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:711
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
438 439 440
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI bildeformat"

441 442 443
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
444 445 446
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"

447
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
448 449 450
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde"

451
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
452 453 454
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse"

455
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
456
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
457 458
msgstr "Topdown BMP-bilder kan ikke komprimeres"

459
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
460 461 462
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Prematur slutt-på-fil funnet"

463
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
464 465 466
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lagring av BMP-fil"

467
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
468 469
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Kunne ikke skrive til BMP-fil"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
470

471
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
472 473 474
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP bildeformat"

475
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
476 477 478 479
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"

480 481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
482 483 484
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"

485
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
486 487 488 489
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern feil i GIF-laster (%s)"

490
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
491 492 493
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stabeloverflyt"

494
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
495 496
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Laster for GIF-bilder forstår ikke dette bildet."
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
497

498
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
499 500 501
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ugyldig kode funnet"

502
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
503 504 505
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"

506 507
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
508 509 510
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"

511
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
512 513 514
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å sette sammen en ramme i GIF-filen"

515
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
516 517 518
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-bilde er korrupt (ukorrekt LZW-kompresjon)"

519
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
520 521 522
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil"

523
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
524 525 526 527
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet"

528
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
529 530 531 532 533 534 535
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt "
"fargekart."

536
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
537 538 539
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."

540
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
541 542 543
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF bildeformat"

544 545 546
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:359
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
547 548 549
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ugyldig header i ikon"

550 551 552
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
553 554 555
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ikon"

556
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:322
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
557 558 559
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikon har null bredde"

560
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:332
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
561 562 563
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikon har null høyde"

564
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:384
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
565 566 567
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerte ikoner er ikke støttet"

568
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:417
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
569 570 571
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Ikontype ikke støttet"

572
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:511
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
573 574 575
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil"

576
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:976
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
577 578 579
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Bildet er for stort til å lagre som ICO"

580
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
581 582 583
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Markørposisjon utenfor bildet"

584
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
585 586 587 588
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Ikke støttet dybde for ICO-fil: %d"

589
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
590 591 592
msgid "The ICO image format"
msgstr "ICO bildeformat"

593
#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:347
594
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
595
msgid "Error reading ICNS image: %s"
596
msgstr "Feil under lesing av ICNS-bilde: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
597

598
#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:364
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
599
msgid "Could not decode ICNS file"
600
msgstr "Kunne ikke dekode ICNS-fil"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
601

602
#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:397
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
603
msgid "The ICNS image format"
604
msgstr "ICNS bildeformat"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
605

606
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
607
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
608
msgstr "Kan ikke allokere minne for strøm"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
609

610
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
611
msgid "Couldn't decode image"
612
msgstr "Kunne ikke dekode bilde"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
613

614
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
615
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
616
msgstr "Transformert JPEG2000 har bredde eller høyde lik null"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
617

618
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
619
msgid "Image type currently not supported"
620
msgstr "Bildetypen er ikke støttet"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
621

622
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
623
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
624
msgstr "Kunne ikke allokere minne for fargeprofil"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
625

626
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:183
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
627
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
628
msgstr "Ikke nok minne til å åpne JPEG2000-bilde"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
629

630
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:262
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
631
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
632
msgstr "Kunne ikke allokere minne for buffer til bildedata"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
633

634
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:306
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
635
msgid "The JPEG 2000 image format"
636
msgstr "JPEG2000 bildeformatet"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
637

638
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
639 640 641 642
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Feil under tolking av JPEG-bildefil (%s)"

643
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:528
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
644 645 646 647 648 649 650
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Ikke nok minne til å laste bildet. Prøv å avslutte noen applikasjoner for å "
"frigjøre minne"

651
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:569 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:775
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
652 653 654 655
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "JPEG-fargeområde ikke støttet (%s)"

656 657
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:667 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
658 659 660
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lasting av JPEG-fil"

661
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:919
662 663 664
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr "Transformert JPEG har bredde eller høyde lik null."

665
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
666 667 668 669 670 671 672 673
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%s» kunne ikke "
"tolkes."

674
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
675 676 677 678 679 680
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%d» er ikke tillatt."

681
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1310 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
682 683 684
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG bildeformatet"

685
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
686 687 688
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Kan ikke allokere minne for hode"

689
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
690 691 692
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Kan ikke allokere minne for kontekstbuffer"

693
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
694 695 696
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Bilde har ugyldig bredde og/eller høyde"

697
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
698 699 700
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Bildet har ustøttet bpp"

701
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
702 703 704 705
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Bildet har ustøttet antall %d-bits plan"

706
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
707 708 709
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Kan ikke opprette ny pixbuf"

710
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
711 712 713
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for linjedata"

714
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
715 716 717
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Kan ikke allokere minne for palett-data"

718
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
719 720 721
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Mottok ikke alle linjene for PCX-bilde"

722
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
723 724 725
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Ingen palett funnet ved slutten av PCX-data"

726
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
727 728 729
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX bildeformat"

730
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
731 732 733
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Ugyldig antall biter per kanal i PNG-bilde."

734
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136 ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
735 736 737
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformert PNG har bredde eller høyde lik null."

738
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
739 740 741
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Antall biter per kanal i transformert PNG er forskjellig fra 8."

742
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
743 744 745
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformert PNG er ikke RGB eller RGBA."

746
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
747 748 749 750
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Transformert PNG har et ikke-støttet antall kanaler, må være 3 eller 4."

751
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
752 753 754 755
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil i PNG-bildefil: %s"

756
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:310
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
757 758 759
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNG-fil"

760
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:633
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
761 762 763 764 765 766 767 768
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Ikke nok minne til å lagre et %ld ganger %ld bilde; prøv å avslutte noen "
"applikasjoner for å redusere minnebruken"

769
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:684
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
770 771 772
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil"

773
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:733
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
774 775 776 777
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil: %s"

778
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:825
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
779 780 781 782
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Nøkler for PNG tekstbiter må minst ha mellom 1 og 79 tegn."

783
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:833
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
784 785 786
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Nøkler for PNG tekstbiter må bestå av ASCII-tegn."

787
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:846 ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
788 789 790 791 792 793 794 795
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Nivået til PNG-komprimeringen må være en verdi mello 0 og 9; verdi «%s» kan "
"ikke brukes."

796
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:858 ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
797 798 799 800 801 802 803 804
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Nivået på PNG-komprimering må være en verdi mellom 0 og 9; verdien «%d» er "
"ikke tillat."

805
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:896
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
806
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
807 808
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Verdi for PNG-tekstbit %s kan ikke konverteres til ISO-8859-1-koding."
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
809

810
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1045 ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
811 812 813
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG-bildeformat"

814
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
815 816 817
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM-laster ventet å finne et heltall, men gjorde ikke det"

818
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
819 820 821
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM-filen har ukorrekt initiell byte"

822
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
823 824 825
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM-filen er ikke i et gjenkjent PNM-underformat"

826
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
827 828 829
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM-filen har en bildebredde på 0"

830
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
831 832 833
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM-filen har en bildehøyde på 0"

834
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
835 836 837
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er 0"

838
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
839 840 841
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er for stor"

842 843
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
844 845 846
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Rå PNM-bildetype er ugyldig"

847
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
848 849 850
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM-bildelaster støtter ikke dette PNM-underformatet"

851
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
852 853 854 855
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Ubehandlede PNM-formater krever eksakt ett blankt felt før eksempeldata"

856
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
857
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
858 859
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av PNM-bilde"

860
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
861 862 863
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM kontekstdata"

864
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
865 866 867
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Uventet slutt på PNM-bildedata"

868
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
869 870 871
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM-fil"

872
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
873 874 875
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM-bildeformatfamilien"

876
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
877 878 879
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "RAS-bilde har ugyldige data i header"

880
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
881 882 883
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "RAS-bilde har ukjent type"

884
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
885 886 887
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "RAS-bildevariasjon ikke støttet"

888
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171 ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
889 890 891
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste RAS-bilde"

892
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:545
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
893 894 895
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Sun raster-bildeformat"

896
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
897
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
898 899
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-struct"

900
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
901
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
902 903
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-data"

904
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
905
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
906 907
msgstr "Kan ikke kjøre realloc for IOBuffer-data"

908
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
909
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
910 911
msgstr "Kan ikke allokere midlertidige IOBuffer-data"

912
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:347
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
913
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
914 915
msgstr "Kan ikke allokere ny pixbuf"

916
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:687
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
917
msgid "Cannot allocate colormap structure"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
918 919
msgstr "Kan ikke allokere struktur for fargekart"

920
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:694
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
921
msgid "Cannot allocate colormap entries"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
922 923
msgstr "Kan ikke allokere fargekartoppføringer"

924
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:716
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
925 926 927
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Uventet oppløsning for fargekartoppføringer"

928
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:734