Commit 035be761 authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen
Browse files

Release 2.16.1

parent 33857adc
......@@ -155,6 +155,11 @@ DISTCLEANFILES = \
gail-uninstalled.pc \
config.lt
distclean-local:
if test $(srdcir) = .; then :; else \
rm -f ChangeLog; \
fi
ChangeLog:
@echo Creating $@
@if test -d "$(srcdir)/.git"; then \
......
......@@ -35,7 +35,21 @@ saturation.
</para>
@parent_instance:
<!-- ##### SIGNAL GtkHSV::changed ##### -->
<para>
</para>
@hsv: the object which received the signal.
<!-- ##### SIGNAL GtkHSV::move ##### -->
<para>
</para>
@hsv: the object which received the signal.
@arg1:
<!-- ##### FUNCTION gtk_hsv_new ##### -->
<para>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-13 10:29-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-11 16:25-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Zuza Software Foundation <info@translate.org.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <translate-discuss-af@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -90,12 +90,12 @@ msgstr "Verstekvertoon"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Die verstekvertoon vir GDK"
#: gdk/gdkpango.c:490 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:155
#: gtk/gtkstatusicon.c:277 gtk/gtkwindow.c:613
#: gdk/gdkpango.c:537 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:155
#: gtk/gtkstatusicon.c:277 gtk/gtkwindow.c:614
msgid "Screen"
msgstr "Skerm"
#: gdk/gdkpango.c:491
#: gdk/gdkpango.c:538
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Die model vir die boomaansig"
......@@ -120,121 +120,121 @@ msgstr "Fontpunte"
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Hoe die strekking op die skerm moet bygewerk word"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:200
#: gtk/gtkaboutdialog.c:184
#, fuzzy
msgid "Program name"
msgstr "Merkernaam"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:201
#: gtk/gtkaboutdialog.c:185
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:215
#: gtk/gtkaboutdialog.c:199
msgid "Program version"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:216
#: gtk/gtkaboutdialog.c:200
#, fuzzy
msgid "The version of the program"
msgstr "Die oriëntering van die nutsbalk"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:230
#: gtk/gtkaboutdialog.c:214
msgid "Copyright string"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:231
#: gtk/gtkaboutdialog.c:215
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:248
#: gtk/gtkaboutdialog.c:232
#, fuzzy
msgid "Comments string"
msgstr "Kolomspasiëring"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:249
#: gtk/gtkaboutdialog.c:233
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:283
#: gtk/gtkaboutdialog.c:267
msgid "Website URL"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:284
#: gtk/gtkaboutdialog.c:268
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:300
#: gtk/gtkaboutdialog.c:284
#, fuzzy
msgid "Website label"
msgstr "Gebruik grootte in etiket"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:301
#: gtk/gtkaboutdialog.c:285
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:317
#: gtk/gtkaboutdialog.c:301
msgid "Authors"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:318
#: gtk/gtkaboutdialog.c:302
#, fuzzy
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Die oriëntering van die nutsbalk"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:334
#: gtk/gtkaboutdialog.c:318
msgid "Documenters"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:335
#: gtk/gtkaboutdialog.c:319
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:351
#: gtk/gtkaboutdialog.c:335
msgid "Artists"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:352
#: gtk/gtkaboutdialog.c:336
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
#: gtk/gtkaboutdialog.c:353
msgid "Translator credits"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
#: gtk/gtkaboutdialog.c:354
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
msgid "Logo"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
#, fuzzy
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Fontnaam"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:415
#: gtk/gtkaboutdialog.c:399
#, fuzzy
msgid "Wrap license"
msgstr "Omvoumodusstel"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:416
#: gtk/gtkaboutdialog.c:400
#, fuzzy
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Of die teks deurgehaal moet word"
......@@ -311,7 +311,7 @@ msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "Ikonstel wat vertoon moet word"
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171 gtk/gtkimage.c:230
#: gtk/gtkprinter.c:172 gtk/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkwindow.c:605
#: gtk/gtkprinter.c:172 gtk/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkwindow.c:606
#, fuzzy
msgid "Icon Name"
msgstr "Fontnaam"
......@@ -419,7 +419,7 @@ msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Of die aksiegroep sigbaar is."
#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: gtk/gtkscalebutton.c:204 gtk/gtkspinbutton.c:269
#: gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtkspinbutton.c:269
msgid "Value"
msgstr "Waarde"
......@@ -1290,7 +1290,7 @@ msgstr ""
msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
msgstr "Of die grens vertoon moet word of nie"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 gtk/gtkimage.c:247 gtk/gtkwindow.c:589
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 gtk/gtkimage.c:247 gtk/gtkwindow.c:590
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
......@@ -1352,7 +1352,7 @@ msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Oriëntering en groeirigting van die vorderingstaaf"
#: gtk/gtkcellrendererspin.c:93 gtk/gtkprogressbar.c:118 gtk/gtkrange.c:367
#: gtk/gtkscalebutton.c:223 gtk/gtkspinbutton.c:208
#: gtk/gtkscalebutton.c:225 gtk/gtkspinbutton.c:208
msgid "Adjustment"
msgstr "Verstelling"
......@@ -3218,7 +3218,7 @@ msgstr "Ikonstel"
msgid "Icon set to display"
msgstr "Ikonstel wat vertoon moet word"
#: gtk/gtkimage.c:188 gtk/gtkscalebutton.c:214 gtk/gtktoolbar.c:540
#: gtk/gtkimage.c:188 gtk/gtkscalebutton.c:216 gtk/gtktoolbar.c:540
msgid "Icon size"
msgstr "Ikongrootte"
......@@ -3289,7 +3289,7 @@ msgstr "Vertoon kieslysbeelde"
msgid "Whether images should be shown in menus"
msgstr "Of beelde in kieslyste vertoon moet word"
#: gtk/gtkinvisible.c:87 gtk/gtkwindow.c:614
#: gtk/gtkinvisible.c:87 gtk/gtkwindow.c:615
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Die skerm waarop hierdie venster vertoon sal word"
......@@ -5010,28 +5010,28 @@ msgstr "Waardespasiëring"
msgid "Space between value text and the slider/trough area"
msgstr "Ruimte tussen waardeteks en die skuifknoppie/trog-streek"
#: gtk/gtkscalebutton.c:205
#: gtk/gtkscalebutton.c:207
#, fuzzy
msgid "The value of the scale"
msgstr "Die waarde van die aanpassing"
#: gtk/gtkscalebutton.c:215
#: gtk/gtkscalebutton.c:217
#, fuzzy
msgid "The icon size"
msgstr "Nutsbalkikongrootte"
#: gtk/gtkscalebutton.c:224
#: gtk/gtkscalebutton.c:226
#, fuzzy
msgid ""
"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
msgstr "Die GtkAdjustment wat die huidige waarde van hierdie reikobjek bevat"
#: gtk/gtkscalebutton.c:252
#: gtk/gtkscalebutton.c:254
#, fuzzy
msgid "Icons"
msgstr "Ikon"
#: gtk/gtkscalebutton.c:253
#: gtk/gtkscalebutton.c:255
#, fuzzy
msgid "List of icon names"
msgstr "Fontnaam"
......@@ -6825,7 +6825,7 @@ msgstr "Stippelpatroon wat gebruik moet word om die fokusaanwyser te teken"
msgid "Whether to display the column"
msgstr "Of die kolom vertoon moet word"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:199 gtk/gtkwindow.c:536
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:199 gtk/gtkwindow.c:537
msgid "Resizable"
msgstr "Skaleerbaar"
......@@ -7257,49 +7257,49 @@ msgstr "Vertikalerolstaaf-beleid"
msgid "The length of vertical scroll arrows"
msgstr "Wanneer die vertikale rolstaaf vertoon word"
#: gtk/gtkwindow.c:477
#: gtk/gtkwindow.c:478
msgid "Window Type"
msgstr "Venstersoort"
#: gtk/gtkwindow.c:478
#: gtk/gtkwindow.c:479
msgid "The type of the window"
msgstr "Die soort venster"
#: gtk/gtkwindow.c:486
#: gtk/gtkwindow.c:487
msgid "Window Title"
msgstr "Venstertitel"
#: gtk/gtkwindow.c:487
#: gtk/gtkwindow.c:488
msgid "The title of the window"
msgstr "Die titel van die venster"
#: gtk/gtkwindow.c:494
#: gtk/gtkwindow.c:495
msgid "Window Role"
msgstr "Vensterrol"
#: gtk/gtkwindow.c:495
#: gtk/gtkwindow.c:496
msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
msgstr ""
"Unieke identifiseerder vir die venster wat gebruik moet word wanneer 'n "
"sessie herstel word"
#: gtk/gtkwindow.c:511
#: gtk/gtkwindow.c:512
#, fuzzy
msgid "Startup ID"
msgstr "Groep"
#: gtk/gtkwindow.c:512
#: gtk/gtkwindow.c:513
#, fuzzy
msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
msgstr ""
"Unieke identifiseerder vir die venster wat gebruik moet word wanneer 'n "
"sessie herstel word"
#: gtk/gtkwindow.c:519
#: gtk/gtkwindow.c:520
msgid "Allow Shrink"
msgstr "Laat verklein toe"
#: gtk/gtkwindow.c:521
#: gtk/gtkwindow.c:522
#, no-c-format
msgid ""
"If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
......@@ -7308,24 +7308,24 @@ msgstr ""
"Indien WAAR het die venster geen minimum grootte nie Om dié waarde op WAAR "
"te stel is 99% van die tyd 'n slegte idee"
#: gtk/gtkwindow.c:528
#: gtk/gtkwindow.c:529
msgid "Allow Grow"
msgstr "Laat vergroot toe"
#: gtk/gtkwindow.c:529
#: gtk/gtkwindow.c:530
msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
msgstr ""
"Indien WAAR kan gebruikers die venster buite die minimum grootte vergroot"
#: gtk/gtkwindow.c:537
#: gtk/gtkwindow.c:538
msgid "If TRUE, users can resize the window"
msgstr "Indien WAAR kan gebruikers die venster skaleer"
#: gtk/gtkwindow.c:544
#: gtk/gtkwindow.c:545
msgid "Modal"
msgstr "Modaal"
#: gtk/gtkwindow.c:545
#: gtk/gtkwindow.c:546
msgid ""
"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
"up)"
......@@ -7333,73 +7333,73 @@ msgstr ""
"Indien WAAR is die venster modaal (ander vensters is nie bruikbaar terwyl "
"hierdie een op is nie)"
#: gtk/gtkwindow.c:552
#: gtk/gtkwindow.c:553
msgid "Window Position"
msgstr "Vensterposisie"
#: gtk/gtkwindow.c:553
#: gtk/gtkwindow.c:554
msgid "The initial position of the window"
msgstr "Die aanvanklike posisie van die venster"
#: gtk/gtkwindow.c:561
#: gtk/gtkwindow.c:562
msgid "Default Width"
msgstr "Verstekwydte"
#: gtk/gtkwindow.c:562
#: gtk/gtkwindow.c:563
msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
msgstr ""
"Die verstekwydte van die venster, gebruik wanneer die venster aanvanklik "
"vertoon word"
#: gtk/gtkwindow.c:571
#: gtk/gtkwindow.c:572
msgid "Default Height"
msgstr "Verstekhoogte"
#: gtk/gtkwindow.c:572
#: gtk/gtkwindow.c:573
msgid ""
"The default height of the window, used when initially showing the window"
msgstr ""
"Die verstekhoogte van die venster, gebruik wanneer die venster aanvanklik "
"vertoon word"
#: gtk/gtkwindow.c:581
#: gtk/gtkwindow.c:582
msgid "Destroy with Parent"
msgstr "Vernietig met ouer"
#: gtk/gtkwindow.c:582
#: gtk/gtkwindow.c:583
msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
msgstr "Of hierdie venster vernietig moet word wanneer die ouer vernietig word"
#: gtk/gtkwindow.c:590
#: gtk/gtkwindow.c:591
msgid "Icon for this window"
msgstr "Ikon vir die venster"
#: gtk/gtkwindow.c:606
#: gtk/gtkwindow.c:607
#, fuzzy
msgid "Name of the themed icon for this window"
msgstr "Ikon vir die venster"
#: gtk/gtkwindow.c:621
#: gtk/gtkwindow.c:622
msgid "Is Active"
msgstr "Is aktief"
#: gtk/gtkwindow.c:622
#: gtk/gtkwindow.c:623
msgid "Whether the toplevel is the current active window"
msgstr "Of die bokant die huidige aktiewe venster is"
#: gtk/gtkwindow.c:629
#: gtk/gtkwindow.c:630
msgid "Focus in Toplevel"
msgstr "Fokus in bokant"
#: gtk/gtkwindow.c:630
#: gtk/gtkwindow.c:631
msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
msgstr "Of die toevoerfokus binne hierdie GtkWindow is"
#: gtk/gtkwindow.c:637
#: gtk/gtkwindow.c:638
msgid "Type hint"
msgstr "Soort wenk"
#: gtk/gtkwindow.c:638
#: gtk/gtkwindow.c:639
msgid ""
"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
"and how to treat it."
......@@ -7407,89 +7407,89 @@ msgstr ""
"Wenk om die werkskermomgewing te laat begryp watter soort venster dit is en "
"hoe om dit te hanteer."
#: gtk/gtkwindow.c:646
#: gtk/gtkwindow.c:647
msgid "Skip taskbar"
msgstr "Slaan taakbalk oor"
#: gtk/gtkwindow.c:647
#: gtk/gtkwindow.c:648
msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
msgstr "WAAR indien die venster nie in die taakbalk moet wees nie."
#: gtk/gtkwindow.c:654
#: gtk/gtkwindow.c:655
msgid "Skip pager"
msgstr "Slaan roeper oor"
#: gtk/gtkwindow.c:655
#: gtk/gtkwindow.c:656
msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
msgstr "WAAR indien die venster nie in die roeper moet wees nie."
#: gtk/gtkwindow.c:662
#: gtk/gtkwindow.c:663
msgid "Urgent"
msgstr ""
#: gtk/gtkwindow.c:663
#: gtk/gtkwindow.c:664
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
msgstr "WAAR indien die venster nie in die roeper moet wees nie."
#: gtk/gtkwindow.c:677
#: gtk/gtkwindow.c:678
msgid "Accept focus"
msgstr "Aanvaar fokus"
#: gtk/gtkwindow.c:678
#: gtk/gtkwindow.c:679
msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
msgstr "WAAR indien die venster die toevoerfokus moet ontvang."
#: gtk/gtkwindow.c:692
#: gtk/gtkwindow.c:693
#, fuzzy
msgid "Focus on map"
msgstr "Fokus op kliek"
#: gtk/gtkwindow.c:693
#: gtk/gtkwindow.c:694
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
msgstr "WAAR indien die venster die toevoerfokus moet ontvang."
#: gtk/gtkwindow.c:707
#: gtk/gtkwindow.c:708
msgid "Decorated"
msgstr "Versier"
#: gtk/gtkwindow.c:708
#: gtk/gtkwindow.c:709
msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
msgstr "Of die venster deur die vensterbestuurder versier moet word"
#: gtk/gtkwindow.c:722
#: gtk/gtkwindow.c:723
#, fuzzy
msgid "Deletable"
msgstr "Kiesbaar"
#: gtk/gtkwindow.c:723
#: gtk/gtkwindow.c:724
#, fuzzy
msgid "Whether the window frame should have a close button"
msgstr "Of die venster deur die vensterbestuurder versier moet word"
#: gtk/gtkwindow.c:739
#: gtk/gtkwindow.c:740
msgid "Gravity"
msgstr "Gravitasie"
#: gtk/gtkwindow.c:740
#: gtk/gtkwindow.c:741
msgid "The window gravity of the window"
msgstr "Die venstergravitasie van die venster"
#: gtk/gtkwindow.c:757
#: gtk/gtkwindow.c:758
msgid "Transient for Window"
msgstr ""
#: gtk/gtkwindow.c:758
#: gtk/gtkwindow.c:759
#, fuzzy
msgid "The transient parent of the dialog"
msgstr "Die knoppies wat in die boodskapdialoog vertoon word"
#: gtk/gtkwindow.c:773
#: gtk/gtkwindow.c:774
msgid "Opacity for Window"
msgstr ""
#: gtk/gtkwindow.c:774
#: gtk/gtkwindow.c:775
#, fuzzy
msgid "The opacity of the window, from 0 to 1"
msgstr "Die soort venster"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-13 10:29-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-11 16:25-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-14 11:02+EDT\n"
"Last-Translator: Ge'ez Frontier Foundation <locales@geez.org>\n"
"Language-Team: Amharic <locales@geez.org>\n"
......@@ -91,12 +91,12 @@ msgstr ""
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""
#: gdk/gdkpango.c:490 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:155
#: gtk/gtkstatusicon.c:277 gtk/gtkwindow.c:613
#: gdk/gdkpango.c:537 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:155
#: gtk/gtkstatusicon.c:277 gtk/gtkwindow.c:614
msgid "Screen"
msgstr "እስክሪን"
#: gdk/gdkpango.c:491
#: gdk/gdkpango.c:538
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr ""
......@@ -116,117 +116,117 @@ msgstr ""
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:200
#: gtk/gtkaboutdialog.c:184
msgid "Program name"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:201
#: gtk/gtkaboutdialog.c:185
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:215
#: gtk/gtkaboutdialog.c:199
msgid "Program version"
msgstr ""