Commit 15ef1001 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes
Browse files

Translation updated by Ivar Smolin.

2005-07-22  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
parent 80408368
2005-07-22 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
2005-07-21 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* hy.po: Added Armenian translation by
......
# GTK+ eesti keele tõlge.
# Estonian translation of GTK+
# Estonian translation of GTK+.
#
# Copyright (C) 1999-2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtk package.
......@@ -11,10 +11,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Project-Id-Version: gtk+ HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-15 14:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-08 18:19+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-22 06:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-22 10:02+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -22,19 +22,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1089 tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:852
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1103 ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Tõrge faili '%s' avamisel: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Pildifaili '%s' ei sisalda andmeid"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1130 tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:901
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1144 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr ""
"Tõrge pildifaili '%s' laadimisel: põhjus teadmata, arvatavasti on pildifail "
"rikutud"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
......@@ -51,12 +51,12 @@ msgstr ""
"Tõrge animatsiooni '%s' laadimisel: põhjuse teadmata, arvatavasti on "
"animatsioonifail rikutud"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:458
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Piltide laadimise moodulit pole võimalik laadida: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:473
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -65,53 +65,53 @@ msgstr ""
"Pildilaadimismoodul '%s' ei väljasta korralikku liidest; võibolla on "
"tegemist erinevate GTK versioonidega?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:642 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:694
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' pilditüüp ei ole toetatud"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:734
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Pildifaili '%s' vormingut ei ole võimalik ära tunda."
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:742
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Tundmatu pildifaili vorming"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:910
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Tõrge pildi '%s' laadimisel: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1357
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1371
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Viga pildifaili kirjutamisel: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1403 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1532
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1417 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1546
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "See gdk-pixbuf'i build ei toeta %s pildivormingu salvestamist"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1437
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1451
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1449
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1463
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Tõrge ajutise faili avamisel"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1474
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1488
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Tõrge ajutisest failist lugemisel"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1708
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1722
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Tõrge faili '%s' avamise kirjutamiseks: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1732
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -119,16 +119,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tõrge faili '%s' sulgemisel, kõiki andmeid ei pruugi olla salvestatud: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1952 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2002
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1966 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2016
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Pildi puhvrisse salvestamiseks pole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Osade kaupa laadimine pole %s pilditüübi puhul toetatud"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
......@@ -137,198 +137,203 @@ msgstr ""
"Sisemine viga: Pildilaadimismooduli '%s' tõrge pildi laadimisel, tõrke "
"põhjust moodul ei teatanud."
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Pildi päis on rikutud"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Pildi vorming on tundmatu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Pildi piksliandmed on rikutud"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "tõrge pildipuhvrile %u baidi eraldamisel"
msgstr[1] "tõrge pildipuhvrile %u baidi eraldamisel"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Animatsioonitüüp ei ole toetatud"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Vigane päis animatsioonis"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Animatsiooni laadimiseks ei ole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI pildivorming"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP pilt omas võltse päiseandmeid"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Rastergraafikapildi laadimiseks pole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP pilt omas toetamata suurusega päist"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Ülalt-alla BMP pilte pole võimalik pakkida"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "BMP faili salvestamiseks pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "BMP faili pole võimalik kirjutada"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP pildivorming"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Viga GIF faili lugemisel: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1463 gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF failis on mõningad andmed puudu (kas seda on kuidagi tükeldatud?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Sisemine viga GIF laadijas (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
msgid "Stack overflow"
msgstr "Pinu ületäituvus"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "GIF pildifaili laadija ei saa sellest pildist aru. "
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862 gdk-pixbuf/io-gif.c:1451 gdk-pixbuf/io-gif.c:1497
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "GIF faili laadimiseks ei ole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:947
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF pilt on rikutud (mittekorrektne LZW pakkimine)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Fail ei tundu olevat GIF fail"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "GIF failiformaadi %s versioon ei ole toetatud"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF pildil puudub üldine värvikaart ja raami sees pole kohalikku värvikaarti."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF pilt pole täielik või on seda tükeldatud."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF failivorming"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:403 gdk-pixbuf/io-ico.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:271
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:340 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:403
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:433
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikooni laadimiseks ei ole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:330
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:330
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Vigane päis ikoonis"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:293
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikoonil on null-laius"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikoonil on null-kõrgus"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:355
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:355
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Pakitud ikoonid ei ole toetatud"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:388
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Toetamata ikoonitüüp"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:482
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "ICO faili laadimiseks ei ole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:947
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Pilt on ICO vormingus salvestamiseks liiga suur"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:958
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Toetamata värvisügavus %d ICO faili jaoks."
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
msgid "The ICO image format"
msgstr "ICO pildivorming"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Viga JPEG pildifaili (%s) tõlgendamisel"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
......@@ -336,17 +341,17 @@ msgstr ""
"Pildifaili laadimiseks pole piisavalt mälu. Mälu vabastamiseks võid sa "
"proovida sulgeda mõned rakendused"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Toetamata JPEG värvituum (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "JPEG faili laadimiseks pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -355,7 +360,7 @@ msgstr ""
"JPEG kvaliteedi väärtus peab olema 0 ja 100 vahel; väärtust '%s' ei ole "
"võimalik analüüsida."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
......@@ -363,86 +368,86 @@ msgstr ""
"JPEG kvaliteedi väärtus peab olema 0 ja 100 vahel; väärtus '%d' ei ole "
"lubatud."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG pildivorming"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Päise jaoks pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Kontekstipuhvri jaoks pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Pildil on vigane laius ja/või kõrgus"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Joone andmetele pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Paleti andmetele pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr ""
msgstr "PCX andmete lõpust ei leitud paletti"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX pildivorming"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Bittide arv PNG faili kanalis on vigane."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformeeritud PNG laius või kõrgus on null."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Bittide arv transformeeritud PNG kanali kohta ei ole 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformeeritud PNG ei ole RGB ega RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Transformeeritud PNG omab toetamata arvu kanaleid, peaks olema 3 või 4."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Saatuslik viga PNG pildifailis: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "PNG faili laadimiseks pole piisavalt mälu"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -451,25 +456,25 @@ msgstr ""
"%ldx%ld suurusega pildi salvestamiseks pole piisavalt mälu. Mälukasutuse "
"vähendamiseks võid sa proovida mõnede rakenduste sulgemist"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Saatuslik viga PNG pildifaili lugemisel"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Saatuslik viga PNG pildifaili lugemisel: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
......@@ -478,330 +483,333 @@ msgstr ""
"PNG pakkimistase peab olema 0 ja 9 vahel; väärtust '%s' pole võimalik "
"analüüsida."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr "PNG pakkimistase peab olema 0 ja 9 vahel; väärtus '%d' pole lubatud."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG pildivorming"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM laadur lootis leida täisarvu, kuid ei leidnud"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM failil on ebakorrektne algbait"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM fail ei ole äratuntavas PNM alamvormingus"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM failil on pildi laius 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM failil on pildi kõrgus 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Maksimaalne suurim värvi väärtus PNM failis on 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksimaalne suurim värvi väärtus PNM failis on liiga suur"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr "PNM faile rohkem kui 255 värviga pole võimalik käsitleda"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 gdk-pixbuf/io-pnm.c:466 gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:466
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Toore PNM faili tüüp on vigane"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "PNM pildivorming on vigane"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM pildivormingu laadija ei toeta seda PNM'i alamvormingut"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""
msgstr "Faili lõpp tuli enneaegselt"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "PNM faili laadimiseks pole võimalik mälu eraldada"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:827