Commit 167413e7 authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen Committed by Tristan Van Berkom
Browse files

2.19.7

parent 07f2bb0b
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-23 15:16-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-09 12:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Zuza Software Foundation <info@translate.org.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <translate-discuss-af@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Bisse per monster"
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Die getal bisse per monster"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:632 gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
msgid "Width"
msgstr "Wydte"
......@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr "Wydte"
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Die getal kolomme in die pixbuf"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:641
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:642
msgid "Height"
msgstr "Hoogte"
......@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr "n Unieke naam vir die aksie."
#: gtk/gtkaction.c:200 gtk/gtkbutton.c:219 gtk/gtkexpander.c:195
#: gtk/gtkframe.c:105 gtk/gtklabel.c:506 gtk/gtkmenuitem.c:305
#: gtk/gtktoolbutton.c:204 gtk/gtktoolitemgroup.c:1533
#: gtk/gtktoolbutton.c:204 gtk/gtktoolitemgroup.c:1535
msgid "Label"
msgstr "Etiket"
......@@ -780,7 +780,7 @@ msgid "The amount of space between children"
msgstr "Die hoeveelheid ruimte tussen kinders"
#: gtk/gtkbox.c:140 gtk/gtknotebook.c:657 gtk/gtktable.c:165
#: gtk/gtktoolbar.c:573 gtk/gtktoolitemgroup.c:1586
#: gtk/gtktoolbar.c:573 gtk/gtktoolitemgroup.c:1588
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeen"
......@@ -789,7 +789,7 @@ msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Of die kinders almal dieselfde grootte moet wees"
#: gtk/gtkbox.c:148 gtk/gtkpreview.c:101 gtk/gtktoolbar.c:565
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1593 gtk/gtktoolpalette.c:1052
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1595 gtk/gtktoolpalette.c:1052
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
msgid "Expand"
msgstr "Uitvou"
......@@ -798,7 +798,7 @@ msgstr "Uitvou"
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Of die kind ekstra ruimte moet kry wanneer die ouer groei"
#: gtk/gtkbox.c:155 gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
#: gtk/gtkbox.c:155 gtk/gtktoolitemgroup.c:1602
msgid "Fill"
msgstr "Vul"
......@@ -831,7 +831,7 @@ msgstr ""
"einde van die ouer gepak moet word"
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:702 gtk/gtkpaned.c:241
#: gtk/gtkruler.c:148 gtk/gtktoolitemgroup.c:1614
#: gtk/gtkruler.c:148 gtk/gtktoolitemgroup.c:1616
msgid "Position"
msgstr "Posisie"
......@@ -1514,11 +1514,11 @@ msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Voorgrondkleur as 'n GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkentry.c:662 gtk/gtktexttag.c:251
#: gtk/gtktextview.c:576
#: gtk/gtktextview.c:577
msgid "Editable"
msgstr "Redigeerbaar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtktexttag.c:252 gtk/gtktextview.c:577
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtktexttag.c:252 gtk/gtktextview.c:578
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Of die teks deur die gebruiker gewysig kan word"
......@@ -2399,7 +2399,7 @@ msgstr "Of meervoudige lêers geselekteer mag word"
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:803 gtk/gtktextview.c:656
#: gtk/gtkentry.c:803 gtk/gtktextview.c:657
msgid "Overwrite mode"
msgstr "Oorheenskryfmodus"
......@@ -2621,12 +2621,12 @@ msgstr "Fontnaam"
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "Sekondêre"
#: gtk/gtkentry.c:1219 gtk/gtktextview.c:684
#: gtk/gtkentry.c:1219 gtk/gtktextview.c:685
#, fuzzy
msgid "IM module"
msgstr "Verstekwydte"
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:685
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:686
#, fuzzy
msgid "Which IM module should be used"
msgstr "Of 'n palet gebruik moet word"
......@@ -2812,7 +2812,7 @@ msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "Ruimte wat tussen die etiket en die kind moet kom"
#: gtk/gtkexpander.c:229 gtk/gtkframe.c:147 gtk/gtktoolbutton.c:218
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1540
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1542
msgid "Label widget"
msgstr "Etiketdingesie"
......@@ -2821,11 +2821,11 @@ msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr ""
"'n Dingesie wat in die plek van die gewone uitvoueretiket vertoon moet word"
#: gtk/gtkexpander.c:236 gtk/gtktoolitemgroup.c:1568 gtk/gtktreeview.c:777
#: gtk/gtkexpander.c:236 gtk/gtktoolitemgroup.c:1570 gtk/gtktreeview.c:777
msgid "Expander Size"
msgstr "Uitvouergrootte"
#: gtk/gtkexpander.c:237 gtk/gtktoolitemgroup.c:1569 gtk/gtktreeview.c:778
#: gtk/gtkexpander.c:237 gtk/gtktoolitemgroup.c:1571 gtk/gtktreeview.c:778
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Grootte van die uitvouerpyltjie"
......@@ -2973,19 +2973,19 @@ msgstr "Vertoon lêeroperasies"
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
msgstr "Of die knoppies vir die skep/manipuleer van lêers vertoon moet word"
#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:596
#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:597
msgid "X position"
msgstr "x-posisie"
#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:597
#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:598
msgid "X position of child widget"
msgstr "x-posisie van die kinddingesie"
#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:606
#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:607
msgid "Y position"
msgstr "y-posisie"
#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:607
#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:608
msgid "Y position of child widget"
msgstr "y-posisie van die kinddingesie"
......@@ -3426,7 +3426,7 @@ msgstr "Die teks van die etiket"
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "'n Lys stylattribute om op die teks van die etiket toe te pas"
#: gtk/gtklabel.c:535 gtk/gtktexttag.c:359 gtk/gtktextview.c:593
#: gtk/gtklabel.c:535 gtk/gtktexttag.c:359 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr "Alkantbelyning"
......@@ -3544,27 +3544,27 @@ msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
msgstr ""
"Of die inhoud van 'n inskrywing gemerk moet word wanneer die fokus daarop is"
#: gtk/gtklayout.c:616 gtk/gtkviewport.c:106
#: gtk/gtklayout.c:617 gtk/gtkviewport.c:106
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Horisontale verstelling"
#: gtk/gtklayout.c:617 gtk/gtkscrolledwindow.c:219
#: gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtkscrolledwindow.c:219
msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
msgstr "Die GtkAdjustment vir die horisontale posisie"
#: gtk/gtklayout.c:624 gtk/gtkviewport.c:114
#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkviewport.c:114
msgid "Vertical adjustment"
msgstr "Vertikale verstelling"
#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkscrolledwindow.c:226
#: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:226
msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
msgstr "Die GtkAdjustment vir die vertikale posisie"
#: gtk/gtklayout.c:633
#: gtk/gtklayout.c:634
msgid "The width of the layout"
msgstr "Die wydte van die uitleg"
#: gtk/gtklayout.c:642
#: gtk/gtklayout.c:643
msgid "The height of the layout"
msgstr "Die hoogte van die uitleg"
......@@ -4314,20 +4314,20 @@ msgstr "Verklein"
msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
msgstr "Indien WAAR kan die kind kleiner gemaak word as rekwisisie"
#: gtk/gtkplug.c:150 gtk/gtkstatusicon.c:312
#: gtk/gtkplug.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:312
msgid "Embedded"
msgstr ""
#: gtk/gtkplug.c:151
#: gtk/gtkplug.c:172
#, fuzzy
msgid "Whether or not the plug is embedded"
msgstr "Of die aksie sigbaar is."
#: gtk/gtkplug.c:165
#: gtk/gtkplug.c:186
msgid "Socket Window"
msgstr ""
#: gtk/gtkplug.c:166
#: gtk/gtkplug.c:187
#, fuzzy
msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
msgstr "Of die aksie sigbaar is."
......@@ -6335,7 +6335,7 @@ msgstr ""
"eienskap pas behoorlik by temaveranderinge aan, en word dus aanbeveel. Pango "
"stel sommige skale vooraf vas, soos PANGO_SCALE_X_LARGE"
#: gtk/gtktexttag.c:360 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtktexttag.c:360 gtk/gtktextview.c:595
msgid "Left, right, or center justification"
msgstr "Links-, regs- of middelbelyning"
......@@ -6353,7 +6353,7 @@ msgstr ""
msgid "Left margin"
msgstr "Linkergrens"
#: gtk/gtktexttag.c:387 gtk/gtktextview.c:603
#: gtk/gtktexttag.c:387 gtk/gtktextview.c:604
msgid "Width of the left margin in pixels"
msgstr "Wydte van die linkergrens in pixels"
......@@ -6361,15 +6361,15 @@ msgstr "Wydte van die linkergrens in pixels"
msgid "Right margin"
msgstr "Regtergrens"
#: gtk/gtktexttag.c:397 gtk/gtktextview.c:613
#: gtk/gtktexttag.c:397 gtk/gtktextview.c:614
msgid "Width of the right margin in pixels"
msgstr "Wydte van die regtergrens in pixels"
#: gtk/gtktexttag.c:407 gtk/gtktextview.c:622
#: gtk/gtktexttag.c:407 gtk/gtktextview.c:623
msgid "Indent"
msgstr "Keep"
#: gtk/gtktexttag.c:408 gtk/gtktextview.c:623
#: gtk/gtktexttag.c:408 gtk/gtktextview.c:624
msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
msgstr "Hoeveel die paragraaf ingekeep moet word, in pixels"
......@@ -6386,7 +6386,7 @@ msgstr ""
msgid "Pixels above lines"
msgstr "Pixels bo reëls"
#: gtk/gtktexttag.c:429 gtk/gtktextview.c:547
#: gtk/gtktexttag.c:429 gtk/gtktextview.c:548
msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
msgstr "Pixels leë spasie bokant paragrawe"
......@@ -6394,7 +6394,7 @@ msgstr "Pixels leë spasie bokant paragrawe"
msgid "Pixels below lines"
msgstr "Pixels onder reëls"
#: gtk/gtktexttag.c:439 gtk/gtktextview.c:557
#: gtk/gtktexttag.c:439 gtk/gtktextview.c:558
msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
msgstr "Pixels leë spasie onder paragrawe"
......@@ -6402,22 +6402,22 @@ msgstr "Pixels leë spasie onder paragrawe"
msgid "Pixels inside wrap"
msgstr "Pixels binne omvou"
#: gtk/gtktexttag.c:449 gtk/gtktextview.c:567
#: gtk/gtktexttag.c:449 gtk/gtktextview.c:568
msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
msgstr "Pixels leë spasie tussen omgevoude reëls in 'n paragraaf"
#: gtk/gtktexttag.c:476 gtk/gtktextview.c:585
#: gtk/gtktexttag.c:476 gtk/gtktextview.c:586
msgid ""
"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
msgstr ""
"Of reëls nooit nie, volgens woordgrens of volgens karaktergrens omgevou moet "
"word"
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:632
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:633
msgid "Tabs"
msgstr "Kepe"
#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:633
#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:634
msgid "Custom tabs for this text"
msgstr "Doelmaak kepe vir hierdie teks"
......@@ -6570,64 +6570,64 @@ msgstr "Selagtergrondstel"
msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
msgstr "Of hierdie merker 'n uitwerking op die agtergrondkleur het"
#: gtk/gtktextview.c:546
#: gtk/gtktextview.c:547
msgid "Pixels Above Lines"
msgstr "Pixels bo reëls"
#: gtk/gtktextview.c:556
#: gtk/gtktextview.c:557
msgid "Pixels Below Lines"
msgstr "Pixels onder reëls"
#: gtk/gtktextview.c:566
#: gtk/gtktextview.c:567
msgid "Pixels Inside Wrap"
msgstr "Pixels binne omvou"
#: gtk/gtktextview.c:584
#: gtk/gtktextview.c:585
msgid "Wrap Mode"
msgstr "Omvou-modus"
#: gtk/gtktextview.c:602
#: gtk/gtktextview.c:603
msgid "Left Margin"
msgstr "Linkergrens"
#: gtk/gtktextview.c:612
#: gtk/gtktextview.c:613
msgid "Right Margin"
msgstr "Regtergrens"
#: gtk/gtktextview.c:640
#: gtk/gtktextview.c:641
msgid "Cursor Visible"
msgstr "Wyser sigbaar"
#: gtk/gtktextview.c:641
#: gtk/gtktextview.c:642
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Of die invoegwyser vertoon word"
#: gtk/gtktextview.c:648
#: gtk/gtktextview.c:649
msgid "Buffer"
msgstr "Buffer"
#: gtk/gtktextview.c:649
#: gtk/gtktextview.c:650
msgid "The buffer which is displayed"
msgstr "Die buffer wat vertoon word"
#: gtk/gtktextview.c:657
#: gtk/gtktextview.c:658
msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
msgstr "Of teks wat ingetik word, bestaande teks oorheenskryf"
#: gtk/gtktextview.c:664
#: gtk/gtktextview.c:665
msgid "Accepts tab"
msgstr "Aanvaar keep"
#: gtk/gtktextview.c:665
#: gtk/gtktextview.c:666
msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
msgstr "Of Tab 'n keepkarakter sal intik"
#: gtk/gtktextview.c:694
#: gtk/gtktextview.c:695
#, fuzzy
msgid "Error underline color"
msgstr "Voorgrondkleur"
#: gtk/gtktextview.c:695
#: gtk/gtktextview.c:696
#, fuzzy
msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
msgstr "Kleure waarmee die invoegwyser geteken moet word"
......@@ -6706,7 +6706,7 @@ msgstr "Of die aksiegroep in werking gestel is."
msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
msgstr "Of die item ekstra ruimte moet kry wanneer die nutsbalk groei"
#: gtk/gtktoolbar.c:574 gtk/gtktoolitemgroup.c:1587
#: gtk/gtktoolbar.c:574 gtk/gtktoolitemgroup.c:1589
msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
msgstr "Of die item dieselfde grootte as ander eenvormige items moet wees"
......@@ -6812,75 +6812,75 @@ msgstr ""
"Of die nutsbalkitem as belangrik beskou word. Wanneer WAAR, wys "
"nutsbalkknoppies teks vir hierdie aksie in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1534
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1536
#, fuzzy
msgid "The human-readable title of this item group"
msgstr "Die titel van die venster"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1541
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1543
#, fuzzy
msgid "A widget to display in place of the usual label"
msgstr ""
"'n Dingesie wat in die plek van die gewone raametiket vertoon moet word"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1547
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1549
msgid "Collapsed"
msgstr ""
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1548
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1550
#, fuzzy
msgid "Wether the group has been collapsed and items are hidden"
msgstr "Of die uitvouer oopgemaak is om die kinddingesie te vertoon"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1554
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1556
#, fuzzy
msgid "ellipsize"
msgstr "Stygingstel"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1555
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1557
msgid "Ellipsize for item group headers"
msgstr ""
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1561
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1563
#, fuzzy
msgid "Header Relief"
msgstr "Koppe kliekbaar"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1562
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1564
#, fuzzy
msgid "Relief of the group header button"
msgstr "Vertoon die kolomkopknoppies"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1577
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1579
#, fuzzy
msgid "Header Spacing"
msgstr "Linkeropvulling"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1580
#, fuzzy
msgid "Spacing between expander arrow and caption"
msgstr "Spasiëring rondom uitvouerpyltjie"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1594
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1596
#, fuzzy
msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
msgstr "Of die item ekstra ruimte moet kry wanneer die nutsbalk groei"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1601
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1603
#, fuzzy
msgid "Whether the item should fill the available space"
msgstr "Of die kinders almal dieselfde grootte moet wees"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1607
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1609
msgid "New Row"
msgstr ""
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1608
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1610
#, fuzzy
msgid "Whether the item should start a new row"
msgstr "Of afskeurkieslysitems by kieslyste gevoeg moet word"
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1615
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1617
#, fuzzy
msgid "Position of the item within this group"
msgstr "Posisie van merk op die liniaal"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-23 15:16-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-09 12:36-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-14 11:02+EDT\n"
"Last-Translator: Ge'ez Frontier Foundation <locales@geez.org>\n"
"Language-Team: Amharic <locales@geez.org>\n"
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
msgid "The number of bits per sample"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:632 gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
msgid "Width"
msgstr "ስፋት"
......@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "ስፋት"
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:641
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:642
msgid "Height"
msgstr "እርዝማኔ"
......@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:200 gtk/gtkbutton.c:219 gtk/gtkexpander.c:195
#: gtk/gtkframe.c:105 gtk/gtklabel.c:506 gtk/gtkmenuitem.c:305
#: gtk/gtktoolbutton.c:204 gtk/gtktoolitemgroup.c:1533
#: gtk/gtktoolbutton.c:204 gtk/gtktoolitemgroup.c:1535
msgid "Label"
msgstr "መለያ"
......@@ -760,7 +760,7 @@ msgid "The amount of space between children"
msgstr ""
#: gtk/gtkbox.c:140 gtk/gtknotebook.c:657 gtk/gtktable.c:165
#: gtk/gtktoolbar.c:573 gtk/gtktoolitemgroup.c:1586
#: gtk/gtktoolbar.c:573 gtk/gtktoolitemgroup.c:1588
msgid "Homogeneous"
msgstr ""
......@@ -769,7 +769,7 @@ msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr ""
#: gtk/gtkbox.c:148 gtk/gtkpreview.c:101 gtk/gtktoolbar.c:565
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1593 gtk/gtktoolpalette.c:1052
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1595 gtk/gtktoolpalette.c:1052
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
msgid "Expand"
msgstr ""
......@@ -778,7 +778,7 @@ msgstr ""
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr ""
#: gtk/gtkbox.c:155 gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
#: gtk/gtkbox.c:155 gtk/gtktoolitemgroup.c:1602
msgid "Fill"
msgstr ""
......@@ -807,7 +807,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:702 gtk/gtkpaned.c:241
#: gtk/gtkruler.c:148 gtk/gtktoolitemgroup.c:1614
#: gtk/gtkruler.c:148 gtk/gtktoolitemgroup.c:1616
msgid "Position"
msgstr "ቦታ"
......@@ -1456,11 +1456,11 @@ msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkentry.c:662 gtk/gtktexttag.c:251
#: gtk/gtktextview.c:576
#: gtk/gtktextview.c:577
msgid "Editable"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtktexttag.c:252 gtk/gtktextview.c:577
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtktexttag.c:252 gtk/gtktextview.c:578
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr ""
......@@ -2295,7 +2295,7 @@ msgstr ""
msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:803 gtk/gtktextview.c:656
#: gtk/gtkentry.c:803 gtk/gtktextview.c:657
msgid "Overwrite mode"
msgstr ""
......@@ -2493,12 +2493,12 @@ msgstr "የፊደሉ ቅርጽ ስም"
msgid "Secondary icon tooltip markup"
msgstr "የመደቡ ቀለም ስም"
#: gtk/gtkentry.c:1219 gtk/gtktextview.c:684
#: gtk/gtkentry.c:1219 gtk/gtktextview.c:685
#, fuzzy
msgid "IM module"
msgstr "የነበረው ስፋት"
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:685
#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:686
msgid "Which IM module should be used"
msgstr ""
......@@ -2671,7 +2671,7 @@ msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr ""
#: gtk/gtkexpander.c:229 gtk/gtkframe.c:147 gtk/gtktoolbutton.c:218
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1540
#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1542
msgid "Label widget"
msgstr ""
......@@ -2679,11 +2679,11 @@ msgstr ""
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr ""
#: gtk/gtkexpander.c:236 gtk/gtktoolitemgroup.c:1568 gtk/gtktreeview.c:777
#: gtk/gtkexpander.c:236 gtk/gtktoolitemgroup.c:1570 gtk/gtktreeview.c:777
msgid "Expander Size"
msgstr ""
#: gtk/gtkexpander.c:237 gtk/gtktoolitemgroup.c:1569 gtk/gtktreeview.c:778
#: gtk/gtkexpander.c:237 gtk/gtktoolitemgroup.c:1571 gtk/gtktreeview.c:778
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr ""
......@@ -2835,19 +2835,19 @@ msgstr ""
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:596
#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:597
msgid "X position"
msgstr "የX ቦታ"
#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:597
#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:598
msgid "X position of child widget"
msgstr ""
#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:606
#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:607
msgid "Y position"
msgstr "የY ቦታ"
#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:607
#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:608
msgid "Y position of child widget"
msgstr ""
......@@ -3275,7 +3275,7 @@ msgstr "የጽሑፉ መለያ"
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:535 gtk/gtktexttag.c:359 gtk/gtktextview.c:593
#: gtk/gtklabel.c:535 gtk/gtktexttag.c:359 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr ""
......@@ -3380,27 +3380,27 @@ msgstr ""
msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
msgstr ""
#: gtk/gtklayout.c:616 gtk/gtkviewport.c:106
#: gtk/gtklayout.c:617 gtk/gtkviewport.c:106
msgid "Horizontal adjustment"