Commit 1dc0502b authored by Klemen Košir's avatar Klemen Košir Committed by Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 8856bfc6
......@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2b&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 17:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-12 08:38+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-22 14:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-23 07:16+0100\n"
"Last-Translator: Klemen Košir <klemen913@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -23,75 +23,75 @@ msgstr ""
"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
#: ../gdk/gdk.c:102
#: ../gdk/gdk.c:101
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem možnosti --gdk-debug"
#: ../gdk/gdk.c:122
#: ../gdk/gdk.c:121
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem možnosti --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:150
#: ../gdk/gdk.c:149
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Razred programa kot ga uporablja upravljalnik oken"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:151
#: ../gdk/gdk.c:150
msgid "CLASS"
msgstr "RAZRED"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:153
#: ../gdk/gdk.c:152
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Ime programa kot ga uporablja upravljalnik oken"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:154
#: ../gdk/gdk.c:153
msgid "NAME"
msgstr "IME"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:156
#: ../gdk/gdk.c:155
msgid "X display to use"
msgstr "Prikaz X, ki naj se uporabi"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:157
#: ../gdk/gdk.c:156
msgid "DISPLAY"
msgstr "PRIKAZ"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: ../gdk/gdk.c:159
#: ../gdk/gdk.c:158
msgid "X screen to use"
msgstr "Zaslon X, ki naj se uporabi"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: ../gdk/gdk.c:160
#: ../gdk/gdk.c:159
msgid "SCREEN"
msgstr "ZASLON"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:163
msgid "Gdk debugging flags to set"
#: ../gdk/gdk.c:162
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "Zastavice razhroščevanja GDK, ki naj bodo nastavljene"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:164
#: ../gdk/gdk.c:167
#: ../gdk/gdk.c:163
#: ../gdk/gdk.c:166
#: ../gtk/gtkmain.c:438
#: ../gtk/gtkmain.c:441
msgid "FLAGS"
msgstr "ZASTAVICE"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:166
msgid "Gdk debugging flags to unset"
#: ../gdk/gdk.c:165
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Zastavice rahroščevanja GDK, ki naj ne bodo nastavljene"
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
......@@ -394,7 +394,7 @@ msgstr "Grafična podobo oblikovali"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:157
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:166
msgctxt "keyboard label"
msgid "Shift"
msgstr "Premakni"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "Premakni"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:163
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:172
msgctxt "keyboard label"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
......@@ -414,7 +414,7 @@ msgstr "Ctrl"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:169
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:178
msgctxt "keyboard label"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
......@@ -424,7 +424,7 @@ msgstr "Alt"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:764
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:782
msgctxt "keyboard label"
msgid "Super"
msgstr "Super"
......@@ -434,7 +434,7 @@ msgstr "Super"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:777
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:795
msgctxt "keyboard label"
msgid "Hyper"
msgstr "Hiper"
......@@ -444,17 +444,17 @@ msgstr "Hiper"
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:791
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:809
msgctxt "keyboard label"
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:807
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:825
msgctxt "keyboard label"
msgid "Space"
msgstr "Preslednica"
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:810
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:828
msgctxt "keyboard label"
msgid "Backslash"
msgstr "Leva poševnica"
......@@ -466,7 +466,7 @@ msgstr "Neveljavna vrsta funkcije v vrstici %d: '%s'"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:407
#, c-format
msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgstr "Podvojeni ID predmeta '%s' v vrstici %d (prvič vnesen v vrstici %d)"
#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:859
......@@ -489,7 +489,7 @@ msgstr "Neobravnavana oznaka: '%s'"
#. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
#. * will appear to the right of the month.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:863
#: ../gtk/gtkcalendar.c:886
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
......@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr "calendar:MY"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:901
#: ../gtk/gtkcalendar.c:924
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
......@@ -506,7 +506,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1954
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1983
msgctxt "year measurement template"
msgid "2000"
msgstr "2000"
......@@ -521,8 +521,8 @@ msgstr "2000"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1985
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2648
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2014
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2678
#, c-format
msgctxt "calendar:day:digits"
msgid "%d"
......@@ -538,8 +538,8 @@ msgstr "%d"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2017
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2511
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2046
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2540
#, c-format
msgctxt "calendar:week:digits"
msgid "%d"
......@@ -555,7 +555,7 @@ msgstr "%d"
#. *
#. * "%Y" is appropriate for most locales.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2299
#: ../gtk/gtkcalendar.c:2328
msgctxt "calendar year format"
msgid "%Y"
msgstr "%Y"
......@@ -594,116 +594,116 @@ msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:176
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:457
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:459
msgid "Pick a Color"
msgstr "Izbor barve"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:348
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:350
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Sprejeti so neveljavni podatki o barvi\n"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:354
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:363
msgid "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the inner triangle."
msgstr "Izberite barvo, ki jo želite, iz zunanjega obroča. Izberite temnost ali svetlost te barve z uporabno notranjega trikotnika."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:378
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:387
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Kliknite na kapalko, nato kjerkoli na zaslon za izbiro tiste barve."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:387
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:396
msgid "_Hue:"
msgstr "_Odtenek:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:388
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:397
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Položaj na barvnem krogu"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:390
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:399
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Nasičenost:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:391
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:400
msgid "Intensity of the color."
msgstr "Jakost barve."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:392
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:401
msgid "_Value:"
msgstr "_Vrednost:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:393
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:402
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Svetlost barve."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:394
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:403
msgid "_Red:"
msgstr "_Rdeča:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:395
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:404
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Količina rdeče luči v barvi."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:396
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:405
msgid "_Green:"
msgstr "_Zelena:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:397
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:406
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Količina zelene luči v barvi."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:398
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:407
msgid "_Blue:"
msgstr "_Modra:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:399
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:408
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Količina modre luči v barvi."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:402
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:411
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Prosojnost:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:409
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:419
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:418
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:428
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Prosojnost barve."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:426
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:435
msgid "Color _name:"
msgstr "_Ime barve:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:440
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:449
msgid "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as 'orange' in this entry."
msgstr "V tem vnosu lahko vpišete šestnajstiško vrednost barve (kot v HTML) ali enostavno ime barve (kot na primer 'oranžna (orange)')."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:470
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:479
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:499
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:508
msgid "Color Wheel"
msgstr "Barvni krog"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:958
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:967
msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside."
msgstr "Prej izbrana barva za primerjavo z barvo, ki jo izbirate sedaj. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti ali izberete to barvo kot trenutno z vlečenjem na drug vzorec."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:961
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:970
msgid "The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future."
msgstr "Barva, ki ste jo izbrali. To barvo lahko povlečete do vnosa v paleti za kasnejšo uporabo."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:966
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:975
msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now."
msgstr "Predhodno izbrana barva v primerjavi s trenutno izbrano barvo."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:969
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:978
msgid "The color you've chosen."
msgstr "Barva, ki ste jo izbrali."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1382
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1391
msgid "_Save color here"
msgstr "_Shrani barvo tukaj"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1587
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1596
msgid "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr "Kliknite na ta vnos palete, da nastavite trenutno barvo. Za spremembo tega vnosa potegnite sem drugo barvo ali kliknite z desnim gumbom in izberite \"Shrani barvo tukaj.\""
......@@ -808,7 +808,7 @@ msgid "Select A File"
msgstr "Izbor datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:62
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1837
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1809
msgid "Desktop"
msgstr "Namizje"
......@@ -824,31 +824,31 @@ msgstr "Drugo ..."
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Vpišite ime nove mape"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:963
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:935
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "Ni mogoče pridobiti podatkov o datoteki"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:974
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:946
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "Ni mogoče dodati zaznamka"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:985
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:957
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "Ni mogoče odstraniti zaznamka"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:996
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:968
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1009
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:981
msgid "The folder could not be created, as a file with the same name already exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
msgstr "Ni mogoče ustvariti mape, saj že obstaja datoteka z enakim imenom. Poskusite uporabiti drugo ime za mapo ali pa najprej preimenujte datoteko"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1020
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:992
msgid "Invalid file name"
msgstr "Neveljavno ime datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1030
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1002
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Ni mogoče prikazati vsebine mape"
......@@ -856,241 +856,241 @@ msgstr "Ni mogoče prikazati vsebine mape"
#. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
#. * to translate.
#.
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1580
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1552
#, c-format
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%1$s na %2$s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1756
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1728
msgid "Search"
msgstr "Poišči"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1780
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9282
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1752
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9268
msgid "Recently Used"
msgstr "Nedavno uporabljeno"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2420
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2406
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Izberite, katere vrste datotek naj bodo prikazane"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2779
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2765
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Dodaj mapo '%s' med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2809
#, c-format
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Dodaj trenutno mapo med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2825
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2811
#, c-format
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Dodaj izbrane mape med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2863
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2849
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstrani zaznamek '%s'"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2865
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2851
#, c-format
msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
msgstr "Zaznamka '%s' ni mogoče odstraniti"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2872
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3736
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2858
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3722
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Odstrani izbrani zaznamek"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3432
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3418
msgid "Remove"
msgstr "Odstrani"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3441
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3427
msgid "Rename..."
msgstr "Preimenuj ..."
#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3604
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3590
msgid "Places"
msgstr "Mesta"
#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3661
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3647
msgid "_Places"
msgstr "_Mesta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3717
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3703
msgid "_Add"
msgstr "_Dodaj"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3724
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3710
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Dodaj izbrano mapo med zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3729
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3715
msgid "_Remove"
msgstr "Odst_rani"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3864
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3850
msgid "Could not select file"
msgstr "Ni mogoče izbrati datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4039
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4025
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "Dodaj med _zaznamke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4052
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4038
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Pokaži _skrite datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4059
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4045
msgid "Show _Size Column"
msgstr "Pokaži stolpec _velikosti"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4282
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4268
msgid "Files"
msgstr "Datoteke"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4333
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4319
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4356
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4342
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4370
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4356
msgid "Modified"
msgstr "Spremenjeno"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4625
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4611
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:801
msgid "_Name:"
msgstr "_Ime:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4668
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4654
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Brskaj za drugimi mapami"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4940
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4926
msgid "Type a file name"
msgstr "Vpišite ime datoteke"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4981
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4967
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Ustvari _mapo"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4991
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4977
msgid "_Location:"
msgstr "_Mesto:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5195
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5181
msgid "Save in _folder:"
msgstr "S_hrani v mapo:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5197
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5183
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Us_tvari v mapi:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6247
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6233
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Ni mogoče prebrati vsebine %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6251
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6237
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Ni mogoče prebrati vsebine mape"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6344
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6412
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6557
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6330
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6398
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6543
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6359
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6345
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6361
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6347
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "Včeraj ob %H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7027
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7013
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Ni mogoče zamenjati mape, ker ni krajevna"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7624
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7645
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7610
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7631
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "Bližnjica %s že obstaja"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7735
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7721
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Bližnjica %s še ne obstaja"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7990
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7976
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:476
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Datoteka z imenom \"%s\" že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7993
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7979
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
#, c-format
msgid "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr "Datoteka že obstaja v \"%s\". S prepisom bo izgubljena njena vsebina."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7998
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7984
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:487
msgid "_Replace"
msgstr "_Zamenjaj"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8650
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8636
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Ni mogoče zagnati postopka iskanja"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8651