Commit 2b8bac83 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2005-11-01  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 5cac560b
2005-11-01 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2005-10-31 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>
* gl.po: Updated Galician Translation.
......
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-15 12:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-22 01:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-31 22:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-01 17:24+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -104,7 +104,7 @@ msgstr "Standaard display"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Het standaard display voor GDK"
#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:541
#: ../gdk/gdkpango.c:510 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:543
msgid "Screen"
msgstr "Scherm"
......@@ -113,12 +113,29 @@ msgstr "Scherm"
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "het GdkScreen voor de renderer"
# Lettertypes/lettertypeopties
#: ../gdk/gdkscreen.c:104
msgid "Font options"
msgstr "Lettertypeopties"
#: ../gdk/gdkscreen.c:105
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "De standaard lettertypeopties voor het scherm"
#: ../gdk/gdkscreen.c:112
msgid "Font resolution"
msgstr "Lettertyperesolutie"
#: ../gdk/gdkscreen.c:113
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "De resolutie van lettertypes op het scherm"
# Naam programma
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:206
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:204
msgid "Program name"
msgstr "Programmanaam"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:207
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:205
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
......@@ -126,44 +143,44 @@ msgstr ""
"De naam van het programma. Als dit niet is ingesteld wordt standaard "
"g_get_application_name() gebruikt"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:221
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:219
msgid "Program version"
msgstr "Programmaversie"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:222
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:220
msgid "The version of the program"
msgstr "De versie van het programma"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:236
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:234
msgid "Copyright string"
msgstr "Copyright-tekenreeks"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:237
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:235
msgid "Copyright information for the program"
msgstr "Copyright-informatie over het programma"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:254
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:252
msgid "Comments string"
msgstr "Opmerking-tekenreeks"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:255
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:253
msgid "Comments about the program"
msgstr "Opmerkingen over het programma"
# webstek
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:287
msgid "Website URL"
msgstr "Website URL"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:288
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "De URL voor de link naar de website van het programma"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:304
msgid "Website label"
msgstr "Website-label"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
......@@ -171,46 +188,46 @@ msgstr ""
"De label voor de link naar de website van het programma. Als dit niet is "
"ingesteld wordt standaard de URL gebruikt"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:323
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:321
msgid "Authors"
msgstr "Auteurs"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:324
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:322
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Lijst met de makers van het programma"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:340
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:338
msgid "Documenters"
msgstr "Documentalisten"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:339
msgid "List of people documenting the program"
msgstr "Lijst van degenen die het programma hebben gedocumenteerd"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:355
msgid "Artists"
msgstr "Artiesten"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:358
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:356
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
"Lijst van degenen die hebben bijgedragen aan het grafische werk van het "
"programma"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:375
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:373
msgid "Translator credits"
msgstr "Vertalers"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:376
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:374
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr "De vertalers. Deze tekenreeks moet als vertaalbaar worden gemarkeerd"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:389
msgid "Logo"
msgstr "Logo"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:392
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:390
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
......@@ -218,29 +235,29 @@ msgstr ""
"Een logo voor het info-dialoogvenster. Als er geen logo is gegeven wordt "
"standaard gtk_window_het_default_icon_list() gebruikt."
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:407
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:405
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Logo-pictogram"
# dat als logo wordt gebruikt in het info-venster.
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:408
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:406
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr "Een pictogram met naam voor een logo in het info-venster."
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:419
msgid "Wrap license"
msgstr "Licentie doorloop"
# of de licentietekst omgebogen wordt
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:422
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:420
msgid "Whether to wrap the license text."
msgstr "Of de licentietekst doorloopt."
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:429
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:427
msgid "Link Color"
msgstr "Link-kleur"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:430
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:428
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr "De kleur van hyperlinks"
......@@ -269,7 +286,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Een unieke naar voor de actie."
#: ../gtk/gtkaction.c:205 ../gtk/gtkbutton.c:226 ../gtk/gtkexpander.c:206
#: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:322 ../gtk/gtktoolbutton.c:187
#: ../gtk/gtkframe.c:128 ../gtk/gtklabel.c:322 ../gtk/gtktoolbutton.c:185
msgid "Label"
msgstr "Label"
......@@ -373,7 +390,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Of de actie wordt gebruikt"
#: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:448
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:184 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
#: ../gtk/gtkwidget.c:448
msgid "Visible"
msgstr "Zichtbaar"
......@@ -651,7 +669,7 @@ msgstr "Spatiëring"
msgid "The amount of space between children"
msgstr "De hoeveelheid ruimte tussen dochters"
#: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:558
#: ../gtk/gtkbox.c:141 ../gtk/gtknotebook.c:477 ../gtk/gtktoolbar.c:598
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogeen"
......@@ -659,7 +677,7 @@ msgstr "Homogeen"
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Of de dochters allemaal dezelfde afmetingen moeten hebben"
#: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:134 ../gtk/gtktoolbar.c:550
#: ../gtk/gtkbox.c:149 ../gtk/gtkpreview.c:133 ../gtk/gtktoolbar.c:590
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
msgid "Expand"
msgstr "Uitklappen"
......@@ -717,7 +735,7 @@ msgstr ""
"Tekst van het labelwidget op de knop, indien de knop een labelwidget bevat"
#: ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:214 ../gtk/gtklabel.c:343
#: ../gtk/gtktoolbutton.c:194
#: ../gtk/gtktoolbutton.c:192
msgid "Use underline"
msgstr "Gebruik onderstreping"
......@@ -740,7 +758,7 @@ msgstr ""
"Indien aangevinkt wordt het label gebruikt om een voorraad-item te kiezen in "
"plaats van weergegeven te worden"
#: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkcombobox.c:683
#: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkcombobox.c:680
msgid "Focus on click"
msgstr "Aandacht bij klikken"
......@@ -1004,6 +1022,39 @@ msgstr "Cel-achtergrond aangezet"
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Of dit etiket de cel-achtergrondkleur beïnvloedt"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:107
msgid "Accelerator key"
msgstr "Sneltoets"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:108
msgid "The keyval of the accelerator"
msgstr "De waarde van de sneltoets"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:124
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Controletoets voor sneltoets"
# huh?
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:125
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr "Het bitmasker van de controletoets voor sneltoetsen"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
msgid "Accelerator keycode"
msgstr "Sneltoets-waarde"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:143
msgid "The hardware keycode of the accelerator"
msgstr "De hardware-waarde van de sneltoets"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:162
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "Sneltoetsmodus"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:163
msgid "The type of accelerators"
msgstr "Het type sneltoets"
#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
msgid "Model"
msgstr "Model"
......@@ -1057,6 +1108,7 @@ msgid "Pixbuf for closed expander"
msgstr "Pixbuf voor gesloten uitklapbare item"
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169 ../gtk/gtkimage.c:203
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:141
msgid "Stock ID"
msgstr "Standaard-ID"
......@@ -1064,7 +1116,7 @@ msgstr "Standaard-ID"
msgid "The stock ID of the stock icon to render"
msgstr "Het standaard-ID van het weer te geven standaardpictogram"
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177 ../gtk/gtkstatusicon.c:166
msgid "Size"
msgstr "Afmeting"
......@@ -1082,11 +1134,12 @@ msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Weergavedetail door te geven aan de thema-motor"
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:261
#: ../gtk/gtkwindow.c:533
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:149 ../gtk/gtkwindow.c:535
msgid "Icon Name"
msgstr "Pictogramnaam"
#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 ../gtk/gtkimage.c:262
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:150
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "De naam van het pictogram uit het pictogramthema"
......@@ -1104,7 +1157,7 @@ msgstr "Waarde van de voortgangsbalk"
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
#: ../gtk/gtkentry.c:577 ../gtk/gtkprogressbar.c:221
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:206
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:212
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
......@@ -1299,14 +1352,11 @@ msgstr ""
msgid "Ellipsize"
msgstr "Ellipsis"
# if at all, vertalen?
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"De voorkeursplaats waar de tekenreeks een ellipsis krijgt wanneer de cel-"
"renderer niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
"have enough room to display the entire string"
msgstr "De positie waar bij voorkeur een ellipsis geplaatst wordt in de tekenreeks wanneer de cel-renderer niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:372
#: ../gtk/gtklabel.c:455
......@@ -1329,7 +1379,7 @@ msgstr ""
"Hoe de tekenreeks in meerdere regels wordt gebroken wanneer de cel-renderer "
"niet voldoende ruimte heeft om de gehele tekenreeks weer te geven."
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:494 ../gtk/gtkcombobox.c:573
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:494 ../gtk/gtkcombobox.c:570
msgid "Wrap width"
msgstr "Terugloopbreedte"
......@@ -1492,7 +1542,7 @@ msgid "Draw the toggle button as a radio button"
msgstr "Teken de schakelknop als selectievak"
#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:101 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:142
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:203
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:201
msgid "Indicator Size"
msgstr "Indicatorgrootte"
......@@ -1501,7 +1551,7 @@ msgid "Size of check or radio indicator"
msgstr "Grootte van aankruis- of selectie-indicator"
#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:109 ../gtk/gtkexpander.c:256
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:209
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:207
msgid "Indicator Spacing"
msgstr "Indicatorspatiëring"
......@@ -1510,6 +1560,7 @@ msgid "Spacing around check or radio indicator"
msgstr "Spatiëring rondom aanvink- of selectie-indicator"
#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:119 ../gtk/gtktogglebutton.c:135
#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:131
msgid "Active"
msgstr "Actief"
......@@ -1533,72 +1584,72 @@ msgstr "Weergeven als radiomenu-item"
msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
msgstr "Of het menu-item moet worden weergegeven als een radiomenu-item"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:204
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202
msgid "Use alpha"
msgstr "Alpha gebruiken"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:203
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Of aan de kleur een alpha-waarde moet worden gegeven"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:219 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:358
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:177 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:358
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:175 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:218
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "De titel van het kleurselectievenster"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:234 ../gtk/gtkcolorsel.c:1888
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:232 ../gtk/gtkcolorsel.c:1884
msgid "Current Color"
msgstr "Huidige Kleur"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:235
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:233
msgid "The selected color"
msgstr "De geselecteerde kleur"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:249 ../gtk/gtkcolorsel.c:1895
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:247 ../gtk/gtkcolorsel.c:1891
msgid "Current Alpha"
msgstr "Huidig Alpha"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:250
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:248
msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"De geselecteerde doorzichtigheid (0 is volledig transparant, 65535 is "
"volledig dekkend)"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1874
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1870
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Heeft een regelpaneel voor doorzichtigheid"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1875
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1871
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr "Of de kleurenkiezer ook de doorzichtigheid kan instellen"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1881
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1877
msgid "Has palette"
msgstr "Heeft palet"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1882
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1878
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Of een kleurenpalet gebruikt moet worden"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1889
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1885
msgid "The current color"
msgstr "De huidige kleur"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1896
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1892
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"De huidige waarde van doorzichtigheid (0 is volledig transparant, 65535 is "
"volledig dekkend)"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1910
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1906
msgid "Custom palette"
msgstr "Eigen palet"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1911
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1907
msgid "Palette to use in the color selector"
msgstr "Te grbuiken kleurenkaart in de kleurenselectie"
......@@ -1642,41 +1693,42 @@ msgstr "Waarde in lijst"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Of ingegeven waardes altijd in de lijst aanwezig moeten zijn"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:556
#: ../gtk/gtkcombobox.c:553
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox model"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:557
#: ../gtk/gtkcombobox.c:554
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Het model voor de combo-box"
# hoe moeten we dit zien?
# grid: netwerk, rooster, raster
# layouting: indeling
#: ../gtk/gtkcombobox.c:574
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:571
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Breedte laten doorlopen om de items in te delen op een rooster"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:596
#: ../gtk/gtkcombobox.c:593
msgid "Row span column"
msgstr "'Row span' kolom"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:597
#: ../gtk/gtkcombobox.c:594
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'row span' waarden bevat"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:618
#: ../gtk/gtkcombobox.c:615
msgid "Column span column"
msgstr "'Column span' kolom"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:619
#: ../gtk/gtkcombobox.c:616
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolom die de 'colomn span' waarden bevat"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:639
#: ../gtk/gtkcombobox.c:636
msgid "Active item"
msgstr "Actieve item"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:640
#: ../gtk/gtkcombobox.c:637
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Het item dat momenteel actief is"
......@@ -1684,31 +1736,31 @@ msgstr "Het item dat momenteel actief is"
# afscheurlijn/afscheurmogelijkheid
# afscheurlijn aan menus toevoegen
# Menus hebben afscheurlijn<
#: ../gtk/gtkcombobox.c:659 ../gtk/gtkuimanager.c:232
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656 ../gtk/gtkuimanager.c:232
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Afscheurlijn aan menus toevoegen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of dropdowns een afscheurlijn moeten hebben"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675 ../gtk/gtkentry.c:534
#: ../gtk/gtkcombobox.c:672 ../gtk/gtkentry.c:534
msgid "Has Frame"
msgstr "Heeft kader"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:676
#: ../gtk/gtkcombobox.c:673
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Of de combobox een kader rond de dochter tekent"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:684
#: ../gtk/gtkcombobox.c:681
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of de combobox de aandacht krijgt als het met de muis wordt aangeklikt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:690
#: ../gtk/gtkcombobox.c:687
msgid "Appears as list"
msgstr "Verschijnt als lijst"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:691
#: ../gtk/gtkcombobox.c:688
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Of dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
......@@ -1916,11 +1968,11 @@ msgstr ""
"De horizontale opstelling, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL "
"indelingen"
#: ../gtk/gtkentry.c:832
#: ../gtk/gtkentry.c:854
msgid "Select on focus"
msgstr "Selecteren bij aandacht"
#: ../gtk/gtkentry.c:833
#: ../gtk/gtkentry.c:855
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr ""
"Of de inhoud van een veld wordt geselecteerd als het veld de aandacht krijgt"
......@@ -2034,7 +2086,7 @@ msgstr "De tekst van het label bevat XML-opmaak. Bekijk pango_parse_markup()"
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr "Ruimte tussen het label en de dochter"
#: ../gtk/gtkexpander.c:240 ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtktoolbutton.c:201
#: ../gtk/gtkexpander.c:240 ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtktoolbutton.c:199
msgid "Label widget"
msgstr "Labelwidget"
......@@ -2123,7 +2175,7 @@ msgstr "Extra widget"
msgid "Application supplied widget for extra options."
msgstr "Widget door toepassing geleverd voor extra opties."
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:252
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:252 ../gtk/gtkfilesel.c:572
msgid "Select Multiple"
msgstr "Meerdere selecteren"
......@@ -2143,14 +2195,12 @@ msgstr "Of verborgen bestanden en mappen moeten worden weergegeven"
msgid "Do overwrite confirmation"
msgstr "Overschrijven bevestigen"
# file chooser = file selector
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:276
msgid ""
"Whether a file chooser in GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE will present an "
"overwrite confirmation dialog if the user selects a file name that already "
"exists."
msgstr ""
"Of een bestandskiezer in GTK_FILE_CHOOSER_ACTION_SAVE-modus een bevestiging "
"vraagt wanneer de gebruiker een bestandsnaam kiest die al bestaat."
"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
"dialog if necessary."
msgstr "Of een bestandskiezer in opslag-modus een overschijfbevestiging vraagt wanneer de gebruiker een bestandsnaam kiest die al bestaat."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:343
msgid "Dialog"
......@@ -2168,15 +2218,15 @@ msgstr "De titel van het bestandsselectie-dialoogvenster."
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "De gewenste breedte van het knop-widget, in lettertekens."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:710
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:623
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Standaard backend bestandkiezer"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:711
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:624
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Naam van de gebruikte backend voor de bestandkiezer"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:558 ../gtk/gtkimage.c:194
#: ../gtk/gtkfilesel.c:558 ../gtk/gtkimage.c:194 ../gtk/gtkstatusicon.c:133
msgid "Filename"
msgstr "Bestandsnaam"
......@@ -2194,10 +2244,6 @@ msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
msgstr ""
"Of knoppen voor het maken/wijzigen van bestanden weergegeven moeten worden"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:572
msgid "Select multiple"
msgstr "Selecteer meerdere"
#: ../gtk/gtkfixed.c:123 ../gtk/gtklayout.c:615
msgid "X position"
msgstr "X positie"
......@@ -2214,51 +2260,51 @@ msgstr "Y positie"
msgid "Y position of child widget"
msgstr "Y positie van dochterwidget"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:178
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:176
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "De titel van het lettertypeselectie-dialoogvenster"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:193 ../gtk/gtkfontsel.c:216
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:191 ../gtk/gtkfontsel.c:216
msgid "Font name"
msgstr "Lettertypenaam"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:194
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:192
msgid "The name of the selected font"
msgstr "De naam van het geselecteerde lettertype"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:195
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:193
msgid "Sans 12"
msgstr "Sans 12"