Commit 47c797f6 authored by Emin Tufan Çetin's avatar Emin Tufan Çetin Committed by GNOME Translation Robot
Browse files

Update Turkish translation

parent 3a770b1b
......@@ -13,70 +13,70 @@
# Çağatay Yiğit Şahin <cyigitsahin@outlook.com>, 2017.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2014, 2015, 2017.
# Furkan Ahmet Kara <furkanahmetkara.fk@gmail.com>, 2018.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2018.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2018-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-19 02:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-19 14:08+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-02 15:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-02 19:21+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#: gdk/broadway/gdkbroadway-server.c:144
#, c-format
msgid "Broadway display type not supported: %s"
msgstr "Broadway ekran türü desteklenmiyor: %s"
#: gdk/gdk.c:182
#: gdk/gdk.c:186
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Seçenek --gdk-debug ayrıştırılırken hata"
#: gdk/gdk.c:202
#: gdk/gdk.c:206
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Seçenek --gdk-no-debug ayrıştırılırken hata"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:231
#: gdk/gdk.c:235
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Pencere yöneticisi tarafından kullanıldığı gibi program sınıfı"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:232
#: gdk/gdk.c:236
msgid "CLASS"
msgstr "SINIF"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:234
#: gdk/gdk.c:238
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Pencere yöneticisi tarafından kullanıldığı gibi program adı"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:235
#: gdk/gdk.c:239
msgid "NAME"
msgstr "AD"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:238
#: gdk/gdk.c:242
msgid "X display to use"
msgstr "Kullanılacak X ekranı"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:239
#: gdk/gdk.c:243
msgid "DISPLAY"
msgstr "EKRAN"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:243
#: gdk/gdk.c:247
msgid "GDK debugging flags to set"
msgstr "GDK hata ayıklama bayraklarını ayarlamak için"
......@@ -84,12 +84,12 @@ msgstr "GDK hata ayıklama bayraklarını ayarlamak için"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:244 gdk/gdk.c:247 gtk/gtkmain.c:471 gtk/gtkmain.c:474
#: gdk/gdk.c:248 gdk/gdk.c:251 gtk/gtkmain.c:471 gtk/gtkmain.c:474
msgid "FLAGS"
msgstr "İMLER"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:246
#: gdk/gdk.c:250
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "GDK hata ayıklama bayraklarını kaldırmak için"
......@@ -484,9 +484,10 @@ msgstr "Askıya Al"
msgid "No GL implementation is available"
msgstr "Kullanılabilir GL uygulaması yok"
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:208
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:1070 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:1110
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:720 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:770
#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:89 gdk/quartz/gdkglcontext-quartz.c:132
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:208 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:1070
#: gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:1110 gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:720
#: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:770
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr "GL bağlamı oluşturulamadı"
......@@ -502,9 +503,10 @@ msgstr "Verilen piksel biçimi için kullanılabilir yapılandırma yok"
msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
msgstr "3.2 çekirdek profili, EGL uygulamasında kullanılabilir değil"
#: gdk/quartz/gdkglcontext-quartz.c:37
msgid "Not implemented on OS X"
msgstr "OS X için geliştirilmedi"
#: gdk/quartz/gdkglcontext-quartz.c:122
#| msgid "Unable to create a GL context"
msgid "Unable to create a GL pixel format"
msgstr "GL piksel biçimi oluşturulamadı"
#: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:476
msgid "Core GL is not available on EGL implementation"
......@@ -581,33 +583,33 @@ msgctxt "Action description"
msgid "Clicks the button"
msgstr "Butonu tıklar"
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:255
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:257
msgctxt "Action name"
msgid "Expand or contract"
msgstr "Genişlet ya da daralt"
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:257
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:259
msgctxt "Action name"
msgid "Edit"
msgstr "Düzenle"
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:259 gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:149
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:261 gtk/a11y/gtkcolorswatchaccessible.c:149
#: gtk/a11y/gtkentryaccessible.c:1557 gtk/a11y/gtkexpanderaccessible.c:281
msgctxt "Action name"
msgid "Activate"
msgstr "Etkinleştir"
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:272
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:274
msgctxt "Action description"
msgid "Expands or contracts the row in the tree view containing this cell"
msgstr "Hücreyi içeren ağaç görünümündeki satırı genişletir ya da daraltır"
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:274
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:276
msgctxt "Action description"
msgid "Creates a widget in which the contents of the cell can be edited"
msgstr "Hücre içeriği düzenlenebilir bir parçacık ögesi oluşturur"
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:276
#: gtk/a11y/gtkcellaccessible.c:278
msgctxt "Action description"
msgid "Activates the cell"
msgstr "Hücreyi etkinleştirir"
......@@ -690,15 +692,15 @@ msgctxt "Stock label"
msgid "_Close"
msgstr "_Kapat"
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:415 gtk/gtkwindow.c:9253
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:415 gtk/gtkwindow.c:9305
msgid "Minimize"
msgstr "Simge durumuna küçült"
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:439 gtk/gtkwindow.c:9262
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:439 gtk/gtkwindow.c:9314
msgid "Maximize"
msgstr "Ekranı Kapla"
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:439 gtk/gtkwindow.c:9219
#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:439 gtk/gtkwindow.c:9271
msgid "Restore"
msgstr "Geri Yükle"
......@@ -1241,13 +1243,13 @@ msgstr ""
"“Rengi buraya kaydet” ögesini seçiniz."
#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:191 gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1689
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:540 gtk/gtkfilechoosernative.c:632
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1475 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6330
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:541 gtk/gtkfilechoosernative.c:633
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1476 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6331
#: gtk/gtkmessagedialog.c:952 gtk/gtkmessagedialog.c:965
#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
#: gtk/gtkmountoperation.c:545 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197
#: gtk/gtkprintbackend.c:781 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:673 gtk/gtkprintunixdialog.c:746
#: gtk/gtkwindow.c:12722 gtk/inspector/css-editor.c:201
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:674 gtk/gtkprintunixdialog.c:747
#: gtk/gtkwindow.c:12780 gtk/inspector/css-editor.c:201
#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61 gtk/ui/gtkassistant.ui:125
#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
msgid "_Cancel"
......@@ -1290,13 +1292,13 @@ msgstr "Bo_yut:"
msgid "_Preview:"
msgstr "_Önizleme:"
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1693 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1693 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:198
#: gtk/ui/gtkassistant.ui:50
msgid "_Apply"
msgstr "_Uygula"
#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:1698 gtk/gtkmessagedialog.c:944
#: gtk/gtkmessagedialog.c:966 gtk/gtkprintbackend.c:782 gtk/gtkwindow.c:12723
#: gtk/gtkmessagedialog.c:966 gtk/gtkprintbackend.c:782 gtk/gtkwindow.c:12781
msgid "_OK"
msgstr "_TAMAM"
......@@ -1460,7 +1462,7 @@ msgstr "%s dosyası kaydedilemedi: %s\n"
msgid "Can't close stream"
msgstr "Akış kapatılamadı"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:114 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:206
#: gtk/gtkaboutdialog.c:114 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:210
msgid "License"
msgstr "Lisans"
......@@ -1537,36 +1539,36 @@ msgstr "_Kapat"
msgid "Could not show link"
msgstr "Bağlantı gösterilemedi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1035
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1037
msgid "Website"
msgstr "Web sitesi"
#. used for the application menu on MacOS. %s is replaced with the application name.
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1085 gtk/ui/gtkapplication-quartz.ui:7
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1087 gtk/ui/gtkapplication-quartz.ui:7
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "%s Hakkında"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2312
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2314
msgid "Created by"
msgstr "Oluşturan"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2315
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2317
msgid "Documented by"
msgstr "Belgelendiren"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2325
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2327
msgid "Translated by"
msgstr "Çeviren"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2330
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2332
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafikler"
#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
#. * contains the name of the license as link text.
#.
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2490
#: gtk/gtkaboutdialog.c:2494
#, c-format
msgid ""
"This program comes with absolutely no warranty.\n"
......@@ -1712,7 +1714,7 @@ msgid "Other Applications"
msgstr "Diğer Uygulamalar"
#: gtk/gtkapplicationwindow.c:345 gtk/gtkprintoperation-unix.c:485
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1453 gtk/inspector/prop-editor.c:1686
#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1495 gtk/inspector/prop-editor.c:1686
msgid "Application"
msgstr "Uygulama"
......@@ -1766,7 +1768,7 @@ msgstr "%s::%s için değer ayrıştırılamadı: %s\n"
msgid "Can't parse file: %s\n"
msgstr "Dosya ayrıştırılamadı: %s\n"
#: gtk/gtk-builder-tool.c:1056
#: gtk/gtk-builder-tool.c:1058
#, c-format
msgid ""
"Usage:\n"
......@@ -2160,15 +2162,15 @@ msgid "default:mm"
msgstr "default:mm"
#. And show the custom paper dialog
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3336
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3337
msgid "Manage Custom Sizes"
msgstr "Özel Boyutları Yönet"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:567 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:811
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:567 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:814
msgid "inch"
msgstr "inç"
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:569 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:809
#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:569 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:812
msgid "mm"
msgstr "mm"
......@@ -2213,52 +2215,52 @@ msgstr "_Sağ:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Kağıt Boşlukları"
#: gtk/gtkentry.c:9582 gtk/gtklabel.c:6680 gtk/gtktextview.c:9492
#: gtk/gtkentry.c:9583 gtk/gtklabel.c:6680 gtk/gtktextview.c:9490
msgid "Cu_t"
msgstr "Ke_s"
#: gtk/gtkentry.c:9586 gtk/gtklabel.c:6681 gtk/gtktextview.c:9496
#: gtk/gtkentry.c:9587 gtk/gtklabel.c:6681 gtk/gtktextview.c:9494
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopyala"
#: gtk/gtkentry.c:9590 gtk/gtklabel.c:6682 gtk/gtktextview.c:9498
#: gtk/gtkentry.c:9591 gtk/gtklabel.c:6682 gtk/gtktextview.c:9496
msgid "_Paste"
msgstr "_Yapıştır"
#: gtk/gtkentry.c:9593 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1476
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtklabel.c:6684 gtk/gtktextview.c:9501
#: gtk/gtkentry.c:9594 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2277 gtk/gtklabel.c:6684 gtk/gtktextview.c:9499
msgid "_Delete"
msgstr "_Sil"
#: gtk/gtkentry.c:9604 gtk/gtklabel.c:6693 gtk/gtktextview.c:9515
#: gtk/gtkentry.c:9605 gtk/gtklabel.c:6693 gtk/gtktextview.c:9513
msgid "Select _All"
msgstr "_Tümünü Seç"
#: gtk/gtkentry.c:9614 gtk/gtktextview.c:9525
#: gtk/gtkentry.c:9615 gtk/gtktextview.c:9523
msgid "Insert _Emoji"
msgstr "_Emoji Ekle"
#: gtk/gtkentry.c:9790 gtk/gtktextview.c:9745
#: gtk/gtkentry.c:9791 gtk/gtktextview.c:9743
msgid "Select all"
msgstr "Tümünü seç"
#: gtk/gtkentry.c:9793 gtk/gtktextview.c:9748
#: gtk/gtkentry.c:9794 gtk/gtktextview.c:9746
msgid "Cut"
msgstr "Kes"
#: gtk/gtkentry.c:9796 gtk/gtktextview.c:9751
#: gtk/gtkentry.c:9797 gtk/gtktextview.c:9749
msgid "Copy"
msgstr "Kopyala"
#: gtk/gtkentry.c:9799 gtk/gtktextview.c:9754
#: gtk/gtkentry.c:9800 gtk/gtktextview.c:9752
msgid "Paste"
msgstr "Yapıştır"
#: gtk/gtkentry.c:10869
#: gtk/gtkentry.c:10870
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Büyük Harf Kilidi açık"
#: gtk/gtkentry.c:11144
#: gtk/gtkentry.c:11145
msgid "Insert Emoji"
msgstr "Emoji Ekle"
......@@ -2283,13 +2285,13 @@ msgid "_Name"
msgstr "_Ad"
#. Open item is always present
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:541 gtk/gtkfilechoosernative.c:626
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3615 gtk/gtkplacessidebar.c:3683
#: gtk/gtkplacesview.c:1633
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:542 gtk/gtkfilechoosernative.c:627
#: gtk/gtkplacessidebar.c:3618 gtk/gtkplacessidebar.c:3686
#: gtk/gtkplacesview.c:1682
msgid "_Open"
msgstr "_Aç"
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:626 gtk/inspector/css-editor.c:202
#: gtk/gtkfilechoosernative.c:627 gtk/inspector/css-editor.c:202
msgid "_Save"
msgstr "_Kaydet"
......@@ -2306,15 +2308,15 @@ msgstr "Hangi türdeki dosyaların gösterileceğini seçin"
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%2$s üzerindeki %1$s"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:369
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:370
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Yeni klasörün adını girin"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:788
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:789
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Klasör oluşturulamadı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:801
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:802
msgid ""
"The folder could not be created, as a file with the same name already "
"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
......@@ -2322,247 +2324,247 @@ msgstr ""
"Aynı adda bir dosya bulunduğu için klasör oluşturulamadı. Farklı bir ad "
"kullanmayı deneyin ya da öncelikle dosyanın adını değiştirin."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:816
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:817
msgid "You need to choose a valid filename."
msgstr "Geçerli bir dosya adı seçmeniz gerekiyor."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:819
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:820
#, c-format
msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
msgstr "%s klasör olmadığından altında dosya oluşturulamıyor"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:829
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830
msgid "Cannot create file as the filename is too long"
msgstr "Dosya adı çok uzun olduğundan oluşturulamıyor"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:830
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:831
msgid "Try using a shorter name."
msgstr "Daha kısa bir ad kullanmayı deneyin."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:840
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841
msgid "You may only select folders"
msgstr "Yalnızca klasörleri seçebilirsiniz"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:841
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:842
msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
msgstr "Seçtiğiniz öge bir klasör değil, başka bir öge kullanmayı deneyin."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:849
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:850
msgid "Invalid file name"
msgstr "Geçersiz dosya adı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:858
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:859
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Klasör içeriği gösterilemiyor"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:866
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:867
msgid "The file could not be deleted"
msgstr "Dosya silinemedi"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:874
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:875
msgid "The file could not be moved to the Trash"
msgstr "Dosya çöpe taşınamadı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1019
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1020
msgid "A folder with that name already exists"
msgstr "Bu adda bir klasör zaten var"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1021
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1022
msgid "A file with that name already exists"
msgstr "Bu adda bir dosya zaten var"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1056
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1057
msgid "A folder cannot be called “.”"
msgstr "“.” adlı bir klasör oluşturulamaz"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1057
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1058
msgid "A file cannot be called “.”"
msgstr "“.” adlı bir dosya oluşturulamaz"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1060
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1061
msgid "A folder cannot be called “..”"
msgstr "“..” adlı bir klasör oluşturulamaz"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1061
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1062
msgid "A file cannot be called “..”"
msgstr "“..” adlı bir dosya oluşturulamaz"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1064
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1065
msgid "Folder names cannot contain “/”"
msgstr "Klasör adları “/” içeremez"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1065
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1066
msgid "File names cannot contain “/”"
msgstr "Dosya adları “/” içeremez"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1091
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1092
msgid "Folder names should not begin with a space"
msgstr "Klasör adları boşlukla başlamamalıdır"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1092
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1093
msgid "File names should not begin with a space"
msgstr "Dosya adları boşlukla başlamamalıdır"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1096
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1097
msgid "Folder names should not end with a space"
msgstr "Klasör adları boşlukla sonlandırılmamalıdır"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1097
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1098
msgid "File names should not end with a space"
msgstr "Dosya adları boşlukla sonlandırılmamalıdır"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1100
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1101
msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Adı “.” ile başlayan klasörler gizlidir"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1101
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1102
msgid "File names starting with a “.” are hidden"
msgstr "Adı “.” ile başlayan dosyalar gizlidir"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1471
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1472
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
msgstr "“%s”i kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1474
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1475
#, c-format
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Eğer bir öge silerseniz kalıcı olarak kaybolur."
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1608
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1609
msgid "The file could not be renamed"
msgstr "Dosya yeniden adlandırılamadı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1922
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1923
msgid "Could not select file"
msgstr "Dosya seçilemedi"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2271
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272
msgid "_Visit File"
msgstr "Dosyayı _Ziyaret Et"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273
msgid "_Open With File Manager"
msgstr "Dosya Yöneticisiyle _Aç"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
msgid "_Copy Location"
msgstr "Konumu _Kopyala"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2275
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "Yer İmlerine _Ekle"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2275 gtk/gtkplacessidebar.c:2731
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2276 gtk/gtkplacessidebar.c:2734
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:526
msgid "_Rename"
msgstr "_Yeniden Adlandır"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2277
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278
msgid "_Move to Trash"
msgstr "_Çöpe Taşı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2281
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2282
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "_Gizli Dosyaları Göster"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2282
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2283
msgid "Show _Size Column"
msgstr "_Boyut Sütununu Göster"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2283
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2284
msgid "Show _Time"
msgstr "_Saati Göster"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2284
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2285
msgid "Sort _Folders before Files"
msgstr "_Klasörleri Dosyalardan Önce Sırala"
#. this is the header for the location column in the print dialog
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2559 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2560 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:207 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:123
msgid "Location"
msgstr "Konum"
#. Label
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2652
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2653
msgid "_Name:"
msgstr "_Ad:"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3277 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3291
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3278 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3292
#, c-format
msgid "Searching in %s"
msgstr "%s içinde arama"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3297
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3298
msgid "Searching"
msgstr "Arama"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3304
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3305
msgid "Enter location"
msgstr "Konum girin"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3306
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3307
msgid "Enter location or URL"
msgstr "Konum ya da URL girin"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4340 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7244
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4341 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7245
#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:235
msgid "Modified"
msgstr "Değiştirilmiş"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4618
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4619
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "%s içerikleri okunamadı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4622
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4623
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Klasörün içeriği okunamadı"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4752 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4800
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4753 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4801
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4754 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4802
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4755 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4803
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4758
#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4759
msgid "Yesterday"
msgstr "Dün"