Commit 59e9e1f5 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela
Browse files

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=18808
parent ac450abe
2007-09-13 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2007-09-13 Pramod Raghavendra <pramodleo@yahoo.co.uk>
* kn.po: Updated Kannada translation by Shankar Prasad.
......
......@@ -6,13 +6,13 @@
# Sami Pesonen <sampeson@iki.fi>, 2004
# Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2000-2004.
# Tommi Vainikainen, 2005.
# Ilkka Tuohela, 2005.
# Ilkka Tuohela, 2005-2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:11+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-13 09:24+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-13 08:20+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -802,12 +802,12 @@ msgstr ""
"Jos asetettu, niin nimiötä käytetään vakiovalikoiman kohteen valitsemiseen, "
"sen sijaan että se näkyisi"
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:784
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:398
msgid "Focus on click"
msgstr "Kohdista napsautettaessa"
#: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:402
#: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Kaappaako painike kohdistuksen kun sitä napsautetaan"
......@@ -1252,7 +1252,7 @@ msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Edistymispalkin asento ja kasvusuunta"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkrange.c:346 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
msgstr "Koonmuutos"
......@@ -1467,7 +1467,7 @@ msgstr ""
"Toivottu kohta, josta teksti typistetään, mikäli solupiirtimellä ei ole "
"riittävästi tilaa näyttää koko tekstiä"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:429 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:429
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:429 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
#: ../gtk/gtklabel.c:449
msgid "Width In Characters"
msgstr "Leveys merkkeinä"
......@@ -1488,7 +1488,7 @@ msgstr ""
"Kuinka teksti pilkotaan useammaksi riviksi mikäli solupiirtimellä ei ole "
"riittävästi tilaa näyttää koko tekstiä"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:673
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:674
msgid "Wrap width"
msgstr "Rivitysleveys"
......@@ -1730,7 +1730,7 @@ msgstr "Käytä alfaa"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Annetaanko värille alfa-arvo"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:415
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:412
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:116
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:264
msgid "Title"
......@@ -1828,68 +1828,68 @@ msgstr "Arvo luettelossa"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Täytyykö syötettyjen arvojen olla jo luettelossa"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "ComboBox model"
msgstr "Monivalintalaatikkomalli"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
#: ../gtk/gtkcombobox.c:658
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Malli monivalintalaatikolle"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Rivitysleveys kohtien asetteluun ruudukossa"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:696
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
msgid "Row span column"
msgstr "Rivivälisarake"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
#: ../gtk/gtkcombobox.c:698
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-sarake sisältäen riviväliarvot"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:718
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
msgid "Column span column"
msgstr "Sarakevälisarake"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
#: ../gtk/gtkcombobox.c:720
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-sarake sisältäen sarakeväliarvot"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:740
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
msgid "Active item"
msgstr "Aktiivinen kohta"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
#: ../gtk/gtkcombobox.c:742
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Nyt valittu aktiivinen kohta"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:760 ../gtk/gtkuimanager.c:220
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761 ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Lisää irrottimet valikkoihin"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
#: ../gtk/gtkcombobox.c:762
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Onko alasvetovalikoissa irrotuskohdat"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:776 ../gtk/gtkentry.c:522
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777 ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr "Kehys on"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
#: ../gtk/gtkcombobox.c:778
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Piirtääkö monivalintalaatikko kehyksen lapsen ympärille"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkcombobox.c:786
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
"Kaappaako monivalintalaatikko kohdistuken kun sitä napsautetaan hiirellä"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:800 ../gtk/gtkmenu.c:484
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801 ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Irrotettava otsikko"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
#: ../gtk/gtkcombobox.c:802
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
......@@ -1897,37 +1897,37 @@ msgstr ""
"Otsikko, jonka ikkunointiohjelma voi näyttää, kun ponnahdusikkuna on "
"irrotettu"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:818
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
msgid "Popup shown"
msgstr "Ponnahdusikkuna näytetään"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
#: ../gtk/gtkcombobox.c:820
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Näkyykö yhdistelmäikkunan pudotusvalikko"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Appears as list"
msgstr "Näkyy luettelona"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
#: ../gtk/gtkcombobox.c:827
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Näkyykö alasvedot luettelona valikon sijaan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:842
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "Arrow Size"
msgstr "Nuolen koko"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
#: ../gtk/gtkcombobox.c:844
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Monivalintalaatikon nuolen pienin mahdollinen koko"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:858 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:201 ../gtk/gtkstatusbar.c:186 ../gtk/gtktoolbar.c:613
#: ../gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "Varjotyyppi"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
#: ../gtk/gtkcombobox.c:860
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Minkätyyppinen varjo piirretään monivalintalaatikon ympärille"
......@@ -2160,9 +2160,8 @@ msgid "Password Hint Timeout"
msgstr "Salasanavihjeen aikaviive"
#: ../gtk/gtkentry.c:912
msgid "How long to show the last inputted character in hidden entries"
msgstr ""
"Kuinka pitkään viimeisin syötetty merkki näytetään piilotetuissa kentissä"
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr "Kuinka pitkään viimeisin syötetty merkki näytetään piilokentissä"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:279
msgid "Completion Model"
......@@ -2390,19 +2389,19 @@ msgstr ""
"Näyttääkö tiedostonvalitsin tallennustilassa ylikirjoituksen "
"vahvistusikkunan tarvittaessa."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:384
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:381
msgid "Dialog"
msgstr "Valintaikkuna"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:385
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:382
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Käytettävä tiedostonvalintaikkuna."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:416
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:413
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Tiedostonvalintaikkunan otsikko."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:430
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Haluttu painikesäätimen leveys merkkeinä."
......@@ -3109,11 +3108,11 @@ msgstr "Ota kohdistus"
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "Totuusarvo, joka ilmaisee ottaako valikko näppäimistökohdistuksen"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:219 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:230 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
msgid "Menu"
msgstr "Valikko"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:220
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:231
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Alasvetovalikko"
......@@ -3593,7 +3592,7 @@ msgid "Printer settings"
msgstr "Tulostimen asetukset"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:229
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:240
msgid "Page Setup"
msgstr "Sivun asetukset"
......@@ -3617,11 +3616,11 @@ msgstr "Sivun oletusasetukset"
msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr "Oletuksena käytetty GtkPageSetup"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:247
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:258
msgid "Print Settings"
msgstr "Tulostusasetukset"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:259
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr "Ikkunan alustuksesta käytetty GtkPrintSettings-osa"
......@@ -3641,11 +3640,11 @@ msgstr "Sivujen lukumäärä"
msgid "The number of pages in the document."
msgstr "Sivujen lukumäärä asiakirjassa."
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:237
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
msgid "Current Page"
msgstr "Nykyinen sivu"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:238
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:249
msgid "The current page in the document"
msgstr "Nykyinen sivu asiakirjassa"
......@@ -3721,15 +3720,15 @@ msgstr "Oman välilehden otsikko"
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr "Otsake välilehdelle, joka sisältää omia ikkunaelementtejä."
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:230
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:241
msgid "The GtkPageSetup to use"
msgstr "Käytettävä GtkPageSetup"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:255
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:266
msgid "Selected Printer"
msgstr "Valittu tulostin"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:267
msgid "The GtkPrinter which is selected"
msgstr "Nyt valittu GtkPrinter"
......@@ -3870,125 +3869,125 @@ msgstr "Vaihtoehtopainike, jonka ryhmään tämä säädin kuuluu."
msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
msgstr "Vaihtoehtopainike, jonka ryhmään tämä säädin kuuluu."
#: ../gtk/gtkrange.c:336
#: ../gtk/gtkrange.c:337
msgid "Update policy"
msgstr "Päivityskäytäntö"
#: ../gtk/gtkrange.c:337
#: ../gtk/gtkrange.c:338
msgid "How the range should be updated on the screen"
msgstr "Miten lukuvälin tulisi päivittyä näytöllä"
#: ../gtk/gtkrange.c:346
#: ../gtk/gtkrange.c:347
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "GtkAdjustment, joka sisältää tämän lukuväliolion nykyisen arvon"
#: ../gtk/gtkrange.c:353
#: ../gtk/gtkrange.c:354
msgid "Inverted"
msgstr "Käänteinen"
#: ../gtk/gtkrange.c:354
#: ../gtk/gtkrange.c:355
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Käännä suunta, jossa liukusäädin kasvattaa arvoa"
#: ../gtk/gtkrange.c:361
#: ../gtk/gtkrange.c:362
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr "Askeltimen alarajan herkkyys"
#: ../gtk/gtkrange.c:362
#: ../gtk/gtkrange.c:363
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
msgstr "Askeltimen herkkyyden määritelmä, joka koskee säädön alarajaa"
#: ../gtk/gtkrange.c:370
#: ../gtk/gtkrange.c:371
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr "Askeltimen ylärajan herkkyys"
#: ../gtk/gtkrange.c:371
#: ../gtk/gtkrange.c:372
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
msgstr "Askeltimen herkkyyden määritelmä, joka koskee säädön ylärajaa"
#: ../gtk/gtkrange.c:388
#: ../gtk/gtkrange.c:389
msgid "Show Fill Level"
msgstr "Näytä täyttötaso"
#: ../gtk/gtkrange.c:389
#: ../gtk/gtkrange.c:390
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr "Näytetäänkö täyttötason ilmaisingrafiikat."
#: ../gtk/gtkrange.c:405
#: ../gtk/gtkrange.c:406
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr "Rajaa täyttötasoon"
#: ../gtk/gtkrange.c:406
#: ../gtk/gtkrange.c:407
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr "Rajataanko ylärajan reuna täyttötasoon."
#: ../gtk/gtkrange.c:421
#: ../gtk/gtkrange.c:422
msgid "Fill Level"
msgstr "Täyttötaso"
#: ../gtk/gtkrange.c:422
#: ../gtk/gtkrange.c:423
msgid "The fill level."
msgstr "Täyttötaso."
#: ../gtk/gtkrange.c:430
#: ../gtk/gtkrange.c:431
msgid "Slider Width"
msgstr "Liukusäätimen leveys"
#: ../gtk/gtkrange.c:431
#: ../gtk/gtkrange.c:432
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Vierityspalkin tai liukusäätimen vetopainikkeen leveys"
#: ../gtk/gtkrange.c:438
#: ../gtk/gtkrange.c:439
msgid "Trough Border"
msgstr "Uran reuna"
#: ../gtk/gtkrange.c:439
#: ../gtk/gtkrange.c:440
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Väli liu'uttimen tai askeltimien ja uran ulkoreunuksen välissä"
#: ../gtk/gtkrange.c:446
#: ../gtk/gtkrange.c:447
msgid "Stepper Size"
msgstr "Askeltimen koko"
#: ../gtk/gtkrange.c:447
#: ../gtk/gtkrange.c:448
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Päissä olevien askelluspainikkeiden pituus"
#: ../gtk/gtkrange.c:462
#: ../gtk/gtkrange.c:463
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Askeltimien väli"
#: ../gtk/gtkrange.c:463
#: ../gtk/gtkrange.c:464
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Väli askelluspainikkeiden ja vetopainikkeen välillä"
#: ../gtk/gtkrange.c:470
#: ../gtk/gtkrange.c:471
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "Nuolen x-poikkeama"
#: ../gtk/gtkrange.c:471
#: ../gtk/gtkrange.c:472
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Kuinka paljon x-suuntaan nuoli liikkuu, kun painike päästetään ylös"
#: ../gtk/gtkrange.c:478
#: ../gtk/gtkrange.c:479
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Nuolen y-poikkeama"
#: ../gtk/gtkrange.c:479
#: ../gtk/gtkrange.c:480
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Kuinka paljon y-suuntaan nuoli liikkuu, kun painike päästetään ylös"
#: ../gtk/gtkrange.c:487
#: ../gtk/gtkrange.c:488
msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
msgstr "Piirrä liuku aktiivisena raahattaessa"
#: ../gtk/gtkrange.c:488
#: ../gtk/gtkrange.c:489
msgid ""
"With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow "
"IN while they are dragged"
......@@ -3996,11 +3995,11 @@ msgstr ""
"Jos TOSI, liu'ut piirretään valitsimilla ACTIVE ja sisäänvarjostettuina, kun "
"niitä raahataan."
#: ../gtk/gtkrange.c:502
#: ../gtk/gtkrange.c:503
msgid "Trough Side Details"
msgstr "Upotuksen reunojen yksityiskohdat"
#: ../gtk/gtkrange.c:503
#: ../gtk/gtkrange.c:504
msgid ""
"When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn "
"with different details"
......@@ -4008,11 +4007,11 @@ msgstr ""
"Jos TRUE, piirretään liu'un sivuilla olevan altaan reunat erilaisilla "
"yksityiskohdilla"
#: ../gtk/gtkrange.c:519
#: ../gtk/gtkrange.c:520
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr "Allas askeltimien alla"
#: ../gtk/gtkrange.c:520
#: ../gtk/gtkrange.c:521
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
......@@ -4103,7 +4102,8 @@ msgstr "Nykyinen suodatin, jolla valitaan näytettävät resurssit"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:251
msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
msgstr "Koko polku tiedostoon, jota käytetään luettelon tallennukseen ja lukuun"
msgstr ""
"Koko polku tiedostoon, jota käytetään luettelon tallennukseen ja lukuun"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:266
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment