Commit 99ddf6d7 authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman
Browse files

Translation updated.

2007-09-13 Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation updated.


svn path=/trunk/; revision=18811
parent 56360996
2007-09-13 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Translation updated.
2007-09-13 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Updated Portuguese translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD.hu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-16 03:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-25 12:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-11 03:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-13 14:22+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -809,7 +809,7 @@ msgstr ""
"Ha be van állítva, akkor a címke egy gyári elemet választ ki megjelenítés "
"helyett"
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:784
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
msgid "Focus on click"
msgstr "Fókusz kattintásra"
......@@ -1259,7 +1259,7 @@ msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "A folyamatjelző tájolása és a növekedés iránya"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkrange.c:346 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
msgstr "Igazítás"
......@@ -1492,7 +1492,7 @@ msgstr ""
"A karakterlánc több sorba törésének módja, ha a cellamegjelenítőnek nincs "
"elég helye a karakterlánc teljes megjelenítésére"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:673
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:674
msgid "Wrap width"
msgstr "Tördelés szélessége"
......@@ -1840,103 +1840,103 @@ msgstr "Érték a listában"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "A beírt értékeknek kell-e már szerepelniük a listában"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox modell"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
#: ../gtk/gtkcombobox.c:658
msgid "The model for the combo box"
msgstr "A kombinált mező modellje"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Az elemek rácsra rendezésekor az áttördelés szélessége"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:696
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
msgid "Row span column"
msgstr "Sorösszevonás oszlop"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
#: ../gtk/gtkcombobox.c:698
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "A sorösszevonási értékeket tartalmazó TreeModel oszlop"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:718
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
msgid "Column span column"
msgstr "Oszlopösszevonás oszlop"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
#: ../gtk/gtkcombobox.c:720
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Az oszlop-összevonási értékeket tartalmazó TreeModel oszlop"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:740
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
msgid "Active item"
msgstr "Aktív elem"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
#: ../gtk/gtkcombobox.c:742
msgid "The item which is currently active"
msgstr "A jelenleg aktív elem"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:760 ../gtk/gtkuimanager.c:220
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761 ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Leválasztók hozzáadása menükhöz"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
#: ../gtk/gtkcombobox.c:762
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Legyen-e leválasztó elem a legördülő menükben"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:776 ../gtk/gtkentry.c:522
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777 ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr "Van kerete"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
#: ../gtk/gtkcombobox.c:778
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "A kombinált mező rajzol-e keretet a gyermek körül"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkcombobox.c:786
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "A kombinált mező megkapja-e a fókuszt, ha az egérrel rákattintanak"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:800 ../gtk/gtkmenu.c:484
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801 ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Leválasztó címe"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
#: ../gtk/gtkcombobox.c:802
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr "Az ablakkezelő által megjeleníthető cím, ha a felugró menü le van választva"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:818
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
msgid "Popup shown"
msgstr "Felbukkanók megjelenítése"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
#: ../gtk/gtkcombobox.c:820
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "A legördülő lista legördítője meg legyen-e jelenítve vagy sem"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Appears as list"
msgstr "Listaként megjelenés"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
#: ../gtk/gtkcombobox.c:827
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "A legördülő menük inkább listaként jelenjenek-e meg, mintsem menükként"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:842
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "Arrow Size"
msgstr "Nyíl mérete"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
#: ../gtk/gtkcombobox.c:844
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "A nyíl minimális mérete a kombinált mezőben"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:858 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:201 ../gtk/gtkstatusbar.c:186 ../gtk/gtktoolbar.c:613
#: ../gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "Árnyék típusa"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
#: ../gtk/gtkcombobox.c:860
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "A kombinált mező körül rajzolandó árnyék típusa"
......@@ -2169,7 +2169,7 @@ msgid "Password Hint Timeout"
msgstr "Jelszótipp időtúllépése"
#: ../gtk/gtkentry.c:912
msgid "How long to show the last inputted character in hidden entries"
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr "Meddig jelenjen meg az utoljára bevitt karakter a rejtett bejegyzésekben"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:279
......@@ -3126,11 +3126,11 @@ msgstr "Fókusz megszerzése"
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "Egy logikai érték, azt jelzi, a menü lefoglalja-e a billentyűzetfókuszt"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:219 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:230 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
msgid "Menu"
msgstr "Menü"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:220
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:231
msgid "The dropdown menu"
msgstr "A legördülő menü."
......@@ -3598,7 +3598,7 @@ msgid "Printer settings"
msgstr "Nyomtató beállításai"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:229
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:240
msgid "Page Setup"
msgstr "Oldalbeállítás"
......@@ -3623,11 +3623,11 @@ msgstr "Alapértelmezett oldalbeállítás"
msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr "Az alapértelmezetten használandó GtkPageSetup"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:247
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:258
msgid "Print Settings"
msgstr "Nyomtatási beállítások"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:259
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr "A párbeszédablak inicializálására használt GtkPrintSettings"
......@@ -3647,11 +3647,11 @@ msgstr "Oldalak száma"
msgid "The number of pages in the document."
msgstr "A dokumentum oldalainak száma"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:237
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
msgid "Current Page"
msgstr "Jelenlegi oldal"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:238
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:249
msgid "The current page in the document"
msgstr "A dokumentum jelenlegi oldala"
......@@ -3728,15 +3728,15 @@ msgstr "Egyéni lapcímke"
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr "Az egyéni felületi elemeket tartalmazó lap címkéje"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:230
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:241
msgid "The GtkPageSetup to use"
msgstr "A használandó GtkPageSetup"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:255
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:266
msgid "Selected Printer"
msgstr "Kiválasztott nyomtató"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:267
msgid "The GtkPrinter which is selected"
msgstr "A kijelölt GtkPrinter"
......@@ -3879,123 +3879,123 @@ msgstr "A választógomb, amelynek a csoportjához ez a felületi elem tartozik.
msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
msgstr "A választómenü-elem, amelynek a csoportjához ez a felületi elem tartozik"
#: ../gtk/gtkrange.c:336
#: ../gtk/gtkrange.c:337
msgid "Update policy"
msgstr "Frissítési irányelv"
#: ../gtk/gtkrange.c:337
#: ../gtk/gtkrange.c:338
msgid "How the range should be updated on the screen"
msgstr "Hogyan kerüljön frissítésre a tartomány a képernyőn"
#: ../gtk/gtkrange.c:346
#: ../gtk/gtkrange.c:347
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "A tartományobjektum aktuális értékét tartalmazó GtkAdjustment"
#: ../gtk/gtkrange.c:353
#: ../gtk/gtkrange.c:354
msgid "Inverted"
msgstr "Fordított"
#: ../gtk/gtkrange.c:354
#: ../gtk/gtkrange.c:355
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Csúszka irányának megfordítása a tartományérték növeléséhez"
#: ../gtk/gtkrange.c:361
#: ../gtk/gtkrange.c:362
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr "Alsó léptető érzékenysége"
#: ../gtk/gtkrange.c:362
#: ../gtk/gtkrange.c:363
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
msgstr "A beállítások alsó oldalára mutató léptető érzékenységi irányelve"
#: ../gtk/gtkrange.c:370
#: ../gtk/gtkrange.c:371
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr "Felső léptető érzékenysége"
#: ../gtk/gtkrange.c:371
#: ../gtk/gtkrange.c:372
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
msgstr "A beállítások felső oldalára mutató léptető érzékenységi irányelve"
#: ../gtk/gtkrange.c:388
#: ../gtk/gtkrange.c:389
msgid "Show Fill Level"
msgstr "Kitöltési szint megjelenítése"
#: ../gtk/gtkrange.c:389
#: ../gtk/gtkrange.c:390
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr "A vályúban megjelenítendő-e kitöltésszint-jelző."
#: ../gtk/gtkrange.c:405
#: ../gtk/gtkrange.c:406
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr "Korlátozás a kitöltési szintre"
#: ../gtk/gtkrange.c:406
#: ../gtk/gtkrange.c:407
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr "A felső szegély korlátozása a kitöltési szintre."
#: ../gtk/gtkrange.c:421
#: ../gtk/gtkrange.c:422
msgid "Fill Level"
msgstr "Kitöltési szint"
#: ../gtk/gtkrange.c:422
#: ../gtk/gtkrange.c:423
msgid "The fill level."
msgstr "A kitöltés szintje."
#: ../gtk/gtkrange.c:430
#: ../gtk/gtkrange.c:431
msgid "Slider Width"
msgstr "Csúszka szélessége"
#: ../gtk/gtkrange.c:431
#: ../gtk/gtkrange.c:432
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "A görgetősáv vagy átméretező szélessége"
#: ../gtk/gtkrange.c:438
#: ../gtk/gtkrange.c:439
msgid "Trough Border"
msgstr "Vályúszegély"
#: ../gtk/gtkrange.c:439
#: ../gtk/gtkrange.c:440
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "A léptetők és a külső vályú élkidolgozás közötti távolság"
#: ../gtk/gtkrange.c:446
#: ../gtk/gtkrange.c:447
msgid "Stepper Size"
msgstr "Léptető mérete"
#: ../gtk/gtkrange.c:447
#: ../gtk/gtkrange.c:448
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "A végeken látható léptetőgombok hossza"
#: ../gtk/gtkrange.c:462
#: ../gtk/gtkrange.c:463
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Léptető távolság"
#: ../gtk/gtkrange.c:463
#: ../gtk/gtkrange.c:464
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "A léptetőgombok és a csúszka közötti távolság"
#: ../gtk/gtkrange.c:470
#: ../gtk/gtkrange.c:471
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "Nyíl X elcsúsztatás"
#: ../gtk/gtkrange.c:471
#: ../gtk/gtkrange.c:472
msgid "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Milyen messzire mozduljon el X irányba a nyíl a gomb lenyomására"
#: ../gtk/gtkrange.c:478
#: ../gtk/gtkrange.c:479
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Nyíl Y elcsúsztatás"
#: ../gtk/gtkrange.c:479
#: ../gtk/gtkrange.c:480
msgid "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Milyen messzire mozduljon el Y irányba a nyíl a gomb lenyomására"
#: ../gtk/gtkrange.c:487
#: ../gtk/gtkrange.c:488
msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
msgstr "Csúszka megrajzolása húzáskor AKTÍVKÉNT"
#: ../gtk/gtkrange.c:488
#: ../gtk/gtkrange.c:489
msgid ""
"With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow "
"IN while they are dragged"
......@@ -4003,11 +4003,11 @@ msgstr ""
"Ha TRUE, akkor a csúszkák AKTÍVKÉNT, bekapcsolt árnyékokkal kerülnek "
"megrajzolásra húzáskor"
#: ../gtk/gtkrange.c:502
#: ../gtk/gtkrange.c:503
msgid "Trough Side Details"
msgstr "Vályú oldalrészletei"
#: ../gtk/gtkrange.c:503
#: ../gtk/gtkrange.c:504
msgid ""
"When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn "
"with different details"
......@@ -4015,11 +4015,11 @@ msgstr ""
"Ha TRUE, akkor a vályú részei a csúszka két oldalán eltérő részletességgel "
"kerülnek kirajzolásra"
#: ../gtk/gtkrange.c:519
#: ../gtk/gtkrange.c:520
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr "Vályú a léptetők alatt"
#: ../gtk/gtkrange.c:520
#: ../gtk/gtkrange.c:521
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment