Commit 9c359af5 authored by Inaki Larranaga's avatar Inaki Larranaga Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio
Browse files

Updated Basque translation.

2006-02-21  Inaki Larranaga  <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Updated Basque translation.
parent e3880748
2006-02-21 Inaki Larranaga <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
2006-01-21 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
# translation of eu.po to Basque
# translation of gtk+.gtk-2-2.po to basque
# Copyright (C) 1999, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Joseba Bidaurrazaga van Dierdonck <gcpbivaj@lg.ehu.es>, 1999-2000.
# Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza <hizpol@ej-gv.es>, 2004.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004, 2005.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2004, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-05 18:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-05 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-21 13:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-21 13:27+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
......@@ -32,8 +33,7 @@ msgstr "'%s' irudi-fitxategiak ez du daturik"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1149 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Ezin izan da '%s' irudia kargatu: arrazoia ez dakigu, beharbada hondatutako "
"irudi-fitxategia izango da"
......@@ -88,8 +88,7 @@ msgstr "Errorea irudi-fitxategia idaztean: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1422 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1551
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"gdk-pixbuf-en bertsio honek ez du irudi-formatu hau gordetzea onartzen: %s"
msgstr "gdk-pixbuf-en bertsio honek ez du irudi-formatu hau gordetzea onartzen: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1456
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
......@@ -219,8 +218,7 @@ msgstr "Ezin izan da GIF irakurri: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"GIF fitxategian datu batzuk falta dira (agian nolabait trunkatuta zegoen?)"
msgstr "GIF fitxategian datu batzuk falta dira (agian nolabait trunkatuta zegoen?)"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
......@@ -342,17 +340,17 @@ msgstr ""
"Ez dago nahikoa memoria irudia kargatzeko, saiatu aplikazio batzuetatik "
"irteten memoria libratzeko"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:752
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Onartzen ez den JPEGren kolore-area (%s)"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Ezin izan da JPEG fitxategia kargatzeko memoria esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -361,15 +359,14 @@ msgstr ""
"JPEG kalitatearen balioak 0 eta 100 artean egon behar du; '%s' balioa ezin "
"izan da analizatu."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:912
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG kalitatearen balioak 0 eta 100 artean egon behar du; '%d' balioa ez da "
"onartzen."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1074
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG irudi-formatua"
......@@ -436,8 +433,7 @@ msgstr "Bihurtutako PNG ez da RGB edo RGBA."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Bihurtutako PNGk duen kanal-kopurua ez da onartzen; 3 edo 4 izan behar ditu."
msgstr "Bihurtutako PNGk duen kanal-kopurua ez da onartzen; 3 edo 4 izan behar ditu."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
......@@ -467,8 +463,7 @@ msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Errore larria PNG irudi-fitxategia irakurtzean: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"PNGren testu-zatiek gutxienez karaktere 1 eta gehienez 79 eduki behar "
"dituzte."
......@@ -557,8 +552,7 @@ msgstr "Fitxategiaren amaiera uste baino lehen aurkitu da"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"PNM formatu gordinek zuriune bat behar dute lagin-informazioaren aurretik"
msgstr "PNM formatu gordinek zuriune bat behar dute lagin-informazioaren aurretik"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
......@@ -576,7 +570,7 @@ msgstr "PNM irudi-datuen ustekabeko amaiera"
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ez dago PNM fitxategia kargatzeko behar adina memoria"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1089
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1090
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM irudi-formatuen familia"
......@@ -620,41 +614,41 @@ msgstr "Ezin dira IOBuffer-en aldi baterako datuak esleitu"
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
msgstr "Ezin da pixbuf berria esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:689
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:685
msgid "Cannot allocate colormap structure"
msgstr "Ezin da kolore-maparen egitura esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:696
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:692
msgid "Cannot allocate colormap entries"
msgstr "Ezin dira kolore-maparen sarrerak esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:714
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Kolore-maparen sarreren ustekabeko bit-sakonera"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:736
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:732
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Ezin da TGAren goiburu-memoria esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:769
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:765
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "TGA irudiak tamaina baliogabeak ditu"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:775 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:784
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:794 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:804
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:811
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:771 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:780
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:790 ../gdk-pixbuf/io-tga.c:800
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:807
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA irudi-mota ez da onartzen"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:858
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:854
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Ezin da TGAren testuinguru-egiturarako memoria esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:923
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:919
msgid "Excess data in file"
msgstr "Fitxategian datu gehiegi daude"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:992
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
msgid "The Targa image format"
msgstr "Targa irudi-formatua"
......@@ -727,97 +721,97 @@ msgstr "XBM fitxategi baliogabea"
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "Ez dago XBM irudi-fitxategia kargatzeko behar adina memoria"
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:442
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "Ezin izan da aldi baterako fitxategian idatzi XBM irudia kargatzean"
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:477
msgid "The XBM image format"
msgstr "XBM irudi-formatua"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:467
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
msgid "No XPM header found"
msgstr "Ez da XPM goibururik aurkitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:476
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "XPM goiburu baliogabea"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:484
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "XPM fitxategiaren irudi-zabalera <= 0 da"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:492
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM fitxategiaren irudi-altuera <= 0 da"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:500
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPMk pixel bakoitzeko karaktere-kopuru baliogabea du"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM fitxategiak kolore-kopuru baliogabea du"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:519 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:528
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:580
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:531
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Ezin da XPM irudia kargatzeko memoria esleitu"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:542
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Ezin da XPMren kolore-mapa irakurri"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:771
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:776
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Ezin izan da aldi baterako fitxategian idatzi XPM irudia kargatzean"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:806
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:811
msgid "The XPM image format"
msgstr "XPM irudi-formatua"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:115
#: ../gdk/gdk.c:116
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programa-klasea, leiho kudeatzaileak erabiltzen duen bezala"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:116
#: ../gdk/gdk.c:117
msgid "CLASS"
msgstr "KLASEA"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:118
#: ../gdk/gdk.c:119
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programa-izena, leiho kudeatzaileak erabiltzen duen bezala"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: ../gdk/gdk.c:119
#: ../gdk/gdk.c:120
msgid "NAME"
msgstr "IZENA"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:121
#: ../gdk/gdk.c:122
msgid "X display to use"
msgstr "Erabili beharreko X bistaratzea"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: ../gdk/gdk.c:122
#: ../gdk/gdk.c:123
msgid "DISPLAY"
msgstr "BISTARATZEA"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: ../gdk/gdk.c:124
#: ../gdk/gdk.c:125
msgid "X screen to use"
msgstr "Erabili beharreko X pantaila"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: ../gdk/gdk.c:125
#: ../gdk/gdk.c:126
msgid "SCREEN"
msgstr "PANTAILA"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:128
#: ../gdk/gdk.c:129
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Ezarri beharreko Gdk arazketa-banderak"
......@@ -825,12 +819,12 @@ msgstr "Ezarri beharreko Gdk arazketa-banderak"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:129 ../gdk/gdk.c:132 ../gtk/gtkmain.c:407 ../gtk/gtkmain.c:410
#: ../gdk/gdk.c:130 ../gdk/gdk.c:133 ../gtk/gtkmain.c:414 ../gtk/gtkmain.c:417
msgid "FLAGS"
msgstr "BANDERAK"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: ../gdk/gdk.c:131
#: ../gdk/gdk.c:132
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Ezarpenetik kendu beharreko Gdk arazketa-banderak"
......@@ -1001,46 +995,46 @@ msgstr "KOLOREAK"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Bihurtu X dei sinkroniko"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2107
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:271 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2075
msgid "License"
msgstr "Lizentzia"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:272
msgid "The license of the program"
msgstr "Programaren lizentzia"
#. Add the credits button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:509
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:501
msgid "C_redits"
msgstr "K_redituak"
#. Add the license button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:519
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:513
msgid "_License"
msgstr "_Lizentzia"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:756
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:753
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "%s buruz"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2035
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2003
msgid "Credits"
msgstr "Kredituak"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2061
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2029
msgid "Written by"
msgstr "Garapena"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2064
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2032
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumentazioa"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2044
msgid "Translated by"
msgstr "Itzulpena"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2080
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2048
msgid "Artwork by"
msgstr "Marrazki lanak"
......@@ -1074,13 +1068,43 @@ msgstr "Ktrl"
msgid "keyboard label|Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:609
msgid "keyboard label|Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:623
msgid "keyboard label|Hyper"
msgstr "Hiper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:637
msgid "keyboard label|Meta"
msgstr "Meta"
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:651
msgid "keyboard label|Space"
msgstr "Zuriunea"
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:581
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:655
msgid "keyboard label|Backslash"
msgstr "Alderantzizko barra"
......@@ -1089,11 +1113,11 @@ msgstr "Alderantzizko barra"
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
#. * it isn't calendar:YM or calendar:MY it will not work.
#. *
#. * Note that this flipping is in top the text direction flipping,
#. * Note that this flipping is in top of the text direction flipping,
#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
#. * the year will appear on the right.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:647
#: ../gtk/gtkcalendar.c:696
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:YM"
......@@ -1101,7 +1125,7 @@ msgstr "calendar:YM"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:661
#: ../gtk/gtkcalendar.c:720
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
......@@ -1113,10 +1137,40 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1549
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1606
msgid "year measurement template|2000"
msgstr "2000"
#. Translators: this defines whether the day numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "calendar:day:digits|%Id" if you want to use localized
#. * digits. Leave it alone to whatever it is otherwise.
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1637 ../gtk/gtkcalendar.c:2213
#, c-format
msgid "calendar:day:digits|%d"
msgstr ""
#. Translators: this defines whether the week numbers should use
#. * localized digits or the ones used in English (0123...).
#. *
#. * Translate to "calendar:week:digits|%Id" if you want to use localized
#. * digits. Leave it alone to whatever it is otherwise.
#. *
#. * Note that translating this doesn't guarantee that you get localized
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1671 ../gtk/gtkcalendar.c:2088
#, c-format
msgid "calendar:week:digits|%d"
msgstr ""
#. Translators: This dictates how the year is displayed in
#. * gtkcalendar widget. See strftime() manual for the format.
#. * Use only ASCII in the translation.
......@@ -1128,21 +1182,37 @@ msgstr "2000"
#. * Don't include the prefix "calendar year format|" in the
#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1826
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1880
msgid "calendar year format|%Y"
msgstr "%y"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * a disabled accelerator key combination. Only include
#. * the text after the | in the translation.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:245
msgid "Accelerator|Disabled"
msgstr "Desgaituta"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
#. * acelerator.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
msgid "New accelerator..."
msgstr "Bizkortzaile berria..."
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:237 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:295
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "%% %d"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221 ../gtk/gtkcolorbutton.c:576
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221 ../gtk/gtkcolorbutton.c:588
msgid "Pick a Color"
msgstr "Hautatu kolorea"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:467
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:477
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "Kolore datu baliogabea jaso da\n"
......@@ -1177,7 +1247,7 @@ msgstr ""
"aldatzeko, arrastatu koloreen lagin-multzoa hona edo egin klik eskuineko "
"botoiarekin eta hautatu \"Gorde kolorea hemen.\""
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1950
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1185,7 +1255,7 @@ msgstr ""
"Hautatu nahi duzun kolorea kanpoko biribiletik. Hautatu kolore horren "
"iluntasuna edo argitasuna barruko triangelua erabiliz"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1194,73 +1264,73 @@ msgstr ""
"koloretan kolore hori hautatzeko."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1984
msgid "_Hue:"
msgstr "_�bardura:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1985
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Kolore-gurpileko kokalekua."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1987
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Saturazioa:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "Kolorearen \"intentsitatea\"."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1989
msgid "_Value:"
msgstr "_Balioa:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1990
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Kolorearen distira."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1991
msgid "_Red:"
msgstr "_Gorria:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1992
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Argi gorriaren kantitatea kolorean."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1996
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1993
msgid "_Green:"
msgstr "Be_rdea:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1997
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Argi berdearen kantitatea kolorean."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1998
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1995
msgid "_Blue:"
msgstr "_Urdina:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1999
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1996
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Argi urdinaren kantitatea kolorean."
#
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2002
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1999
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Opakutasuna:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2010 ../gtk/gtkcolorsel.c:2021
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2007 ../gtk/gtkcolorsel.c:2018
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Kolorearen gardentasuna."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2028
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2025
msgid "Color _Name:"
msgstr "Kolorearen i_zena:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2043
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2040
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1268,28 +1338,28 @@ msgstr ""
"HTML estiloko kolore-balio hamaseitarra sar dezakezu edo bestela kolore "
"baten izena, adibidez 'laranja', sarrera honetan."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2062
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2059
msgid "_Palette"
msgstr "_Paleta"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2094
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2091
msgid "Color Wheel"
msgstr "Kolore-gurpila"
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:123
#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:121
msgid "Color Selection"
msgstr "Kolore-hautapena"
#: ../gtk/gtkentry.c:4604 ../gtk/gtktextview.c:7141
#: ../gtk/gtkentry.c:4686 ../gtk/gtktextview.c:7152
msgid "Input _Methods"
msgstr "Sartzeko _metodoak"
#: ../gtk/gtkentry.c:4615 ../gtk/gtktextview.c:7152
#: ../gtk/gtkentry.c:4700 ../gtk/gtktextview.c:7166
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Txertatu Unicode kontrol-karakterea"
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:1672 ../gtk/gtkfilechooser.c:1716
#: ../gtk/gtkfilechooser.c:1791 ../gtk/gtkfilechooser.c:1835