Commit a16a53a1 authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga
Browse files

updated Azeri file

parent 5c8bbbbb
2001-06-21 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* az.po: Updated Azeri file
2001-06-07 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* az.po: Updated Azeri file
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-06-11 17:29-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-06-01 17:43GMT +0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-06-21 22:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-06-19 20:11GMT +0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <linuxaz@azerimal.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -183,11 +183,11 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr ""
msgstr "BMP rəsmi dəstəklənməyən başlıq ölçülərinə malikdir"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""
msgstr "BMP rəsmi saxta başlıq mə'lumatına malikdir"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr ""
msgstr "GIF oxunması bacarılmadı: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1352 gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
......@@ -209,7 +209,7 @@ msgstr "GIF yükləyicisində xəta (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr ""
msgstr "GIF rəsm yükləyicisi bu rəsmdən baş aça bilmədi."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:622
msgid "Circular table entry in GIF file"
......@@ -217,13 +217,12 @@ msgstr "GIF faylında dairəvi cədvəl girişi"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:746 gdk-pixbuf/io-gif.c:1340 gdk-pixbuf/io-gif.c:1385
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1499
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:990
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr ""
msgstr "GIF rəsmi xəsərlidir (səliqəsiz LZW sıxışdırılması)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1040
msgid "File does not appear to be a GIF file"
......@@ -236,21 +235,23 @@ msgstr "GIF faylının %s buraxılışı hələ dəstəklənmir"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1127
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr ""
msgstr "GIF rəsmi kənarlardan daşan çərçivə daxil edir."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1143
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
msgstr "GIF rəsminin ilk çərçivəsi 'əvvəlkinə çevir' daxil edir."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF rəsminin qlobal rəng xəritəsi yoxdur və üstünə bir də içindəki "
"çərçivənin də yerli rəng xəritəsi yoxdur."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1407
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr ""
msgstr "GIF rəsmi parçalanıb və natamamdır."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
#, c-format
......@@ -359,25 +360,23 @@ msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr ""
msgstr "Rəsm eni öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr ""
msgstr "Rəsm hündürlüyü öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
#, fuzzy
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Piksel olaraq sağ kənar"
msgstr "TIFF rəsmi hündürlüyü ya da eni sıfırdır"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:471
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "TİFF faylını açmaq üçün yaddaş çatmır"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
#, fuzzy
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "TİFF rəsmi açılması bacarılmadı"
msgstr "TİFF rəsmində RGB veriləni alınması bacarılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:264
msgid "Failed to open TIFF image"
......@@ -385,12 +384,11 @@ msgstr "TİFF rəsmi açılması bacarılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:277
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""
msgstr "TIFFClose əməliyyatı iflas etdi"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:411
#, fuzzy
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "TİFF rəsmi açılması bacarılmadı"
msgstr "TİFF rəsmi yüklənməsi bacarılmadı"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
#, c-format
......@@ -593,13 +591,12 @@ msgid "Font size in points"
msgstr "Yazı Növü böyüklüyü nöqtə olaraq"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:291 gtk/gtktexttag.c:357 gtk/gtktexttag.c:358
#, fuzzy
msgid "Font scale"
msgstr "Yazı Növü tərzi"
msgstr "Yazı növü miqyası"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:292
msgid "Font scaling factor"
msgstr ""
msgstr "Yazı növü miqyasılama faktoru"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtktexttag.c:426
msgid "Rise"
......@@ -700,18 +697,16 @@ msgid "Whether this tag affects the font size"
msgstr "Bu təqin yazı növü böyüklüyünə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtktexttag.c:559
#, fuzzy
msgid "Font scale set"
msgstr "Yazı Növü dəstəsi"
msgstr "Yazı növü miqyası dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:368 gtk/gtktexttag.c:560
#, fuzzy
msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
msgstr "Bu təqin yazı növü böyüklüyünə harda tə'sir edəcəyi"
msgstr "Bu təqin yazı növü böyüklüyünü neşə qat artıracağı"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:371 gtk/gtktexttag.c:579
msgid "Rise set"
msgstr "Yüksəklək dəstəsi"
msgstr "Yüksəklik dəstəsi"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:372 gtk/gtktexttag.c:580
msgid "Whether this tag affects the rise"
......@@ -974,8 +969,9 @@ msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Girişdə hər vahid üçün neçə xarakter boşluq buraxaq."
#: gtk/gtkentry.c:444
#, fuzzy
msgid "Scroll offset"
msgstr ""
msgstr "Sürüşdürülə bilən"
#: gtk/gtkentry.c:445
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
......@@ -1173,27 +1169,24 @@ msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "Fayl adını dönüşdürə bilmədim"
#: gtk/gtkfontsel.c:185
#, fuzzy
msgid "Font name"
msgstr "Yazı növü ailəsi"
msgstr "Yazı növü a"
#: gtk/gtkfontsel.c:186
msgid "The X string that represents this font."
msgstr ""
msgstr "Bu yazı növünü təsvir edən X qatarı."
#: gtk/gtkfontsel.c:193
#, fuzzy
msgid "The GdkFont that is currently selected."
msgstr "Hazırda seçili fayl adı."
msgstr "Hazırda seçili olan GdkFont."
#: gtk/gtkfontsel.c:199
#, fuzzy
msgid "Preview text"
msgstr "İlk Baxış:"
msgstr "Nümayiş mətni"
#: gtk/gtkfontsel.c:200
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font."
msgstr ""
msgstr "Seçili yazı növü nümayişində göstəriəcək nümayiş mətni."
#: gtk/gtkfontsel.c:296
msgid "_Family:"
......@@ -1331,111 +1324,105 @@ msgstr "təmizlə"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:475
#: gtk/gtkmain.c:474
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtknotebook.c:331
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:328
msgid "Page"
msgstr "Səhifə %u"
msgstr "Səhifə"
#: gtk/gtknotebook.c:332
#: gtk/gtknotebook.c:329
msgid "The index of the current page"
msgstr ""
msgstr "Hazırkı səhifənin indeksi"
#: gtk/gtknotebook.c:341
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:337
msgid "Tab Position"
msgstr "Mətn Yeri"
msgstr "Səkmə Yeri"
#: gtk/gtknotebook.c:342
#: gtk/gtknotebook.c:338
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr ""
msgstr "Səkmələrin tutulduğu qeyd dəftərçəsi yeri"
#: gtk/gtknotebook.c:350
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:345
msgid "Tab Border"
msgstr "Süzəmri"
msgstr "SəkKənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:351
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:346
msgid "Width of the border around the tab labels"
msgstr "Piksel olaraq sol kənar"
msgstr "Səkmə etiketləri ətrafındakı kənar eni"
#: gtk/gtknotebook.c:360
#: gtk/gtknotebook.c:354
msgid "Horizontal Tab Border"
msgstr ""
msgstr "Üfüqi Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:361
#: gtk/gtknotebook.c:355
msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
msgstr ""
msgstr "Səkmə etiketlərinin üfüqi kənar eni"
#: gtk/gtknotebook.c:370
#: gtk/gtknotebook.c:363
msgid "Vertical Tab Border"
msgstr ""
msgstr "Şaquli Səkmə Kənarı"
#: gtk/gtknotebook.c:371
#: gtk/gtknotebook.c:364
msgid "Width of the vertical border of tab labels"
msgstr ""
msgstr "Səkmə etiketlərinin şaquli kənar eni"
#: gtk/gtknotebook.c:380
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:372
msgid "Show Tabs"
msgstr "Səkmələr"
msgstr "Səkmələri Göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:381
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:373
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr "Sıralama indikatoru göstərilməsi"
msgstr "Səkmələrin harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:388
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:379
msgid "Show Border"
msgstr "Süzmə əmri"
msgstr "Kənarı Göstər"
#: gtk/gtknotebook.c:389
#, fuzzy
#: gtk/gtknotebook.c:380
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr "Sıralama indikatoru göstərilməsi"
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"
#: gtk/gtknotebook.c:396
#: gtk/gtknotebook.c:386
msgid "Scrollable"
msgstr ""
msgstr "Sürüşdürülə bilən"
#: gtk/gtknotebook.c:397
#: gtk/gtknotebook.c:387
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are to many tabs to fit"
msgstr ""
msgstr "Əgər DÜZdürsə, səkmələr sığışmasa sürüşdürmə çubuqları əlavə ediləcək"
#: gtk/gtknotebook.c:404
#: gtk/gtknotebook.c:393
msgid "Enable Popup"
msgstr ""
msgstr "Popapı Fəallaşdır"
#: gtk/gtknotebook.c:405
#: gtk/gtknotebook.c:394
msgid ""
"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
"you can use to go to a page"
msgstr ""
"Əgər DÜZdürsə, siçan düyməsinin Qeyd Dəftərçəsində tıqlanması gediləcək "
"səhifə menyusunu açar"
#: gtk/gtknotebook.c:412
#: gtk/gtknotebook.c:400
msgid "Homogeneous"
msgstr ""
msgstr "Homojen"
#: gtk/gtknotebook.c:413
#: gtk/gtknotebook.c:401
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr ""
msgstr "Səkmələrin harda homojen böyüklükləri olacağı"
#: gtk/gtknotebook.c:2145 gtk/gtknotebook.c:4506
#: gtk/gtknotebook.c:2153 gtk/gtknotebook.c:4524
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Səhifə %u"
#: gtk/gtkrc.c:2363
#: gtk/gtkrc.c:2359
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
msgstr "Pixmap_path dəki rəsm faylının yeri tapıla bilmir: \"%s\" xətt %d"
#: gtk/gtkrc.c:2366
#: gtk/gtkrc.c:2362
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Pixmap_path dəki rəsm faylının yeri tapıla bilmir: \"%s\""
......@@ -1466,77 +1453,71 @@ msgstr "_Əlavə Et"
#: gtk/gtkstock.c:276
msgid "_Bold"
msgstr ""
msgstr "_Qalın"
#: gtk/gtkstock.c:277
msgid "_Cancel"
msgstr "_Ləǧv et"
#: gtk/gtkstock.c:278
#, fuzzy
msgid "_Clear"
msgstr "təmizlə"
msgstr "_Təmizlə"
#: gtk/gtkstock.c:279
msgid "_Close"
msgstr "_Qapat"
#: gtk/gtkstock.c:280
#, fuzzy
msgid "_Copy"
msgstr "Köçürt"
msgstr "_Köçürt"
#: gtk/gtkstock.c:281
#, fuzzy
msgid "C_ut"
msgstr "Kəs"
msgstr "Kə_s"
#: gtk/gtkstock.c:282
msgid "_Find"
msgstr ""
msgstr "_Axtar"
#: gtk/gtkstock.c:283
msgid "Find and _Replace"
msgstr ""
msgstr "Axtar və _Dəyişdir"
#: gtk/gtkstock.c:284
msgid "_Back"
msgstr ""
msgstr "_Arxaya"
#: gtk/gtkstock.c:285
msgid "_Forward"
msgstr ""
msgstr "_Çatdır"
#: gtk/gtkstock.c:286
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"
#: gtk/gtkstock.c:287
#, fuzzy
msgid "_Home"
msgstr "_Yardım"
msgstr "_Ev"
#: gtk/gtkstock.c:288
msgid "_Italic"
msgstr ""
msgstr "_Əyik"
#: gtk/gtkstock.c:289
#, fuzzy
msgid "_Center"
msgstr "Yarat"
msgstr "Mərkə_z"
#: gtk/gtkstock.c:290
#, fuzzy
msgid "_Fill"
msgstr "_Ailə:"
msgstr "_Doldur"
#: gtk/gtkstock.c:291
msgid "_Left"
msgstr ""
msgstr "_Sol"
#: gtk/gtkstock.c:292
msgid "_Right"
msgstr ""
msgstr "S_ağ"
#: gtk/gtkstock.c:293
msgid "_New"
......@@ -1555,70 +1536,64 @@ msgid "_Open"
msgstr "_Aç"
#: gtk/gtkstock.c:297
#, fuzzy
msgid "_Paste"
msgstr "Yapışdır"
msgstr "_Yapışdır"
#: gtk/gtkstock.c:298
msgid "_Preferences"
msgstr ""
msgstr "_Tərcihlər"
#: gtk/gtkstock.c:299
msgid "_Print"
msgstr ""
msgstr "_Çap Et"
#: gtk/gtkstock.c:300
#, fuzzy
msgid "Print Pre_view"
msgstr "İlk Baxış:"
msgstr "_Çap Etmə Nümayişi"
#: gtk/gtkstock.c:301
msgid "_Properties"
msgstr ""
msgstr "Xü_susiyyətlər"
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "_Quit"
msgstr "Çı_x"
#: gtk/gtkstock.c:303
#, fuzzy
msgid "_Redo"
msgstr "_Qırmızı:"
msgstr "_Qaytarma"
#: gtk/gtkstock.c:304
msgid "_Revert"
msgstr ""
msgstr "_Çevir"
#: gtk/gtkstock.c:305
msgid "_Save"
msgstr "_Qeyd Et"
#: gtk/gtkstock.c:306
#, fuzzy
msgid "Save _As"
msgstr "Qeyd Et"
msgstr "_Fərqli Qeyd Et"
#: gtk/gtkstock.c:307
msgid "_Spell Check"
msgstr ""
msgstr "İmla _Yoxlaması"
#: gtk/gtkstock.c:308
msgid "_Stop"
msgstr ""
msgstr "_Dayan"
#: gtk/gtkstock.c:309
#, fuzzy
msgid "_Strikethrough"
msgstr "Qaralanmış"
msgstr "_Qaralanmış"
#: gtk/gtkstock.c:310
#, fuzzy
msgid "_Underline"
msgstr "Alt cızıqlı"
msgstr "Alt _Cızıqlı"
#: gtk/gtkstock.c:311
msgid "_Undo"
msgstr ""
msgstr "_Dala Qaytar"
#: gtk/gtkstock.c:312
msgid "_Yes"
......@@ -1627,19 +1602,19 @@ msgstr "_Bəli"
#: gtk/gtkstock.c:313
#, c-format
msgid "Zoom _100%"
msgstr ""
msgstr "_100% "
#: gtk/gtkstock.c:314
msgid "Zoom to _Fit"
msgstr ""
msgstr "_Doldumaq üçün Yaxınlaşdır"
#: gtk/gtkstock.c:315
msgid "Zoom _In"
msgstr ""
msgstr "_Yaxınlaş"
#: gtk/gtkstock.c:316
msgid "Zoom _Out"
msgstr ""
msgstr "_Uzaqlaş"
#: gtk/gtktexttag.c:198
msgid "Tag name"
......@@ -1883,62 +1858,52 @@ msgid "Whether this tag affects text visibility"
msgstr "Bu təqin mətn görünməzliyinə harda tə'sir edəcəyi"
#: gtk/gtktextview.c:503
#, fuzzy
msgid "Line Height"
msgstr "Yazı Növü qalınlığı"
msgstr "Sətir qalınlığı"
#: gtk/gtktextview.c:504
msgid "The height of a line"
msgstr ""
msgstr "Sətir hündürlüyü"
#: gtk/gtktextview.c:513
#, fuzzy
msgid "Column Width"
msgstr "Minimal En"
msgstr "Sütün Eni"
#: gtk/gtktextview.c:514
#, fuzzy
msgid "The width of a column"
msgstr "Sütunun hazırkı eni"
msgstr "Sütunun eni"
#: gtk/gtktextview.c:523
#, fuzzy
msgid "Pixels Above Lines"
msgstr "Sətirlərin üstündəki piksel"
msgstr "Sətirlərin Üstündəki Piksellər"
#: gtk/gtktextview.c:533
#, fuzzy
msgid "Pixels Below Lines"
msgstr "Sətirlərin altındakı piksel"
msgstr "Sətirlərin Altındakı Piksellər"
#: gtk/gtktextview.c:543
#, fuzzy
msgid "Pixels Inside Wrap"
msgstr "Qırma içindəki piksel"
msgstr "Qırma İçindəki Piksellər"
#: gtk/gtktextview.c:561
#, fuzzy
msgid "Wrap Mode"
msgstr "Qırma modu"
msgstr "Qırma Modu"
#: gtk/gtktextview.c:579
#, fuzzy
msgid "Left Margin"
msgstr "Sol kənar"
msgstr "Sol Kənar"
#: gtk/gtktextview.c:589
#, fuzzy
msgid "Right Margin"
msgstr "Sağ kənar"
msgstr "Sağ Kənar"
#: gtk/gtktextview.c:617
#, fuzzy
msgid "Cursor Visible"
msgstr "Görünən"
msgstr "Görünən Ox"
#: gtk/gtktextview.c:618
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr ""
msgstr "Əgər daxil etmə oxu göstərilibsə"
#: gtk/gtkthemes.c:71
#, c-format
......@@ -2026,18 +1991,16 @@ msgid "Alignment"
msgstr "USəviyyələmə"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
#, fuzzy
msgid "X Alignment of the column header text or widget"
msgstr "Sütun başlığı ya da pəncərəciyinin səviyyələməsi"
msgstr "Sütun başlığı ya da pəncərəciyinin X səviyyələməsi"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
msgid "Reorderable"
msgstr ""
msgstr "Yenidən sıraya qoyula bilən"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:248
#, fuzzy
msgid "Wether the column can be reordered around the headers"
msgstr "Mətn harada istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər"
msgstr "Sütünün başlıqlar ətrafında yenidən sıralanıb sıralanamayacağı"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:255
msgid "Sort indicator"
......@@ -2079,9 +2042,3 @@ msgstr "Vyetnamca (VIQR)"
#: modules/input/imxim.c:27
msgid "X Input Method"
msgstr "X Giriş Metodu "
#~ msgid "GIF animation contained a frame with an incorrect size"
#~ msgstr "GIF animasiyasında xətalı böyüklükdə çərçivə var"
#~ msgid "Failed to write to temporary file when loading TIFF image"