Commit a9340696 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2005-11-02  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent c2c55f83
2005-11-02 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-11-01 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-24 13:34-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-23 18:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-02 14:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-02 23:24+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,19 +21,19 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1107 tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1108 ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Nemohu otevřít soubor '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:868
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Soubor obrázku '%s' neobsahuje data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148 tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1149 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr ""
"Nemohu načíst obrázek '%s': důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor "
"obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
......@@ -50,12 +50,12 @@ msgstr ""
"Nemohu načíst animaci '%s': důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor "
"animace"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nemohu načíst modul pro čtení obrázků: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -64,53 +64,53 @@ msgstr ""
"Modul pro čtení obrázků %s neexportuje správné rozhraní; možná je z jiné "
"verze GTK?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:646 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:698
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Typ obrázku '%s' není podporován"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:738
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Nemohu rozpoznat formát souboru obrázku u souboru '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nerozpoznaný formát souboru obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:914
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:915
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Nemohu načíst obrázek '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1375
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1376
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Chyba při zápisu do souboru obrázku: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1421 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1550
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1422 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1551
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Toto sestavení gdk-pixbuf nepodporuje ukládání obrázku ve formátu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1455
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1456
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Nedostatek paměti pro uložení obrázku pro callback"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1467
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1468
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Nemohu otevřít dočasný soubor"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1492
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1493
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Nemohu číst z dočasného souboru"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1726
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1727
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro zápis: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1750
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -119,16 +119,16 @@ msgstr ""
"Nemohu se zavřít '%s' během zápisu obrázku, možná nejsou uložena všechna "
"data: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1971 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2021
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Nedostatek paměti pro uložení obrázku do bufferu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Postupné načítání obrázku typu '%s' není podporováno"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
......@@ -137,19 +137,19 @@ msgstr ""
"Interní chyba: Modulu pro načítání obrázku '%s' nezačal načítat obrázek, ale "
"pro toto selhání neudal důvod"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Hlavička obrázku je poškozena"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Neznámý formát obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Data pixelů obrázku jsou poškozena"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
......@@ -157,113 +157,117 @@ msgstr[0] "nemohu alokovat paměť pro obrázek o velikosti %u bajt"
msgstr[1] "nemohu alokovat paměť pro obrázek o velikosti %u bajty"
msgstr[2] "nemohu alokovat paměť pro obrázek o velikosti %u bajtů"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Neočekávaný kus ikona v animaci"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Nepodporovaný typ animace"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Neplatná hlavička v animaci"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení animace"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Špatně vytvořený kus v animaci"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
msgid "The ANI image format"
msgstr "Formát obrázku ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Obrázek formátu BMP má neplatná data v hlavičce"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení bitmapového obrázku"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Obrázek BMP má nepodporovanou velikost hlavičky"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Obrázky BMP shora dolů nelze komprimovat"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro uložení souboru BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Nemohu zapisovat do souboru BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
msgid "The BMP image format"
msgstr "Formát obrázku BMP"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Chyba při čtení GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1463 gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "V souboru GIF chybí některá data (možná byl nějak uříznut?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Interní chyba v načítači GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
msgid "Stack overflow"
msgstr "Přetečení zásobníku"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Načítač obrázků GIF nerozumí tomuto obrázku."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Nalezen chybný kód"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cyklická položka tabulky v souboru GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862 gdk-pixbuf/io-gif.c:1451 gdk-pixbuf/io-gif.c:1497
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení obrázku ve formátu GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:947
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Nedostatek paměti pro složení políčka v souboru GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Obrázek GIF je poškozen (chybná komprese LZW)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Soubor nevypadá jako soubor GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Verze %s formátu souborů GIF není podporována"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -271,66 +275,68 @@ msgstr ""
"Obrázek GIF neobsahuje globální mapu barev a políčko v něm neobsahuje "
"lokální mapu."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Obrázek GIF byl zkrácen nebo není úplný."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
msgid "The GIF image format"
msgstr "Formát obrázku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:279
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:411
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:269
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Neplatná hlavička ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:301
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikona má nulovou šířku"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:311
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikona má nulovou výšku"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:363
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimované ikony nejsou podporovány"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nepodporovaný typ ikony"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:490
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení souboru ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:955
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Obrázek je příliš velký, aby mohl být uložen jako ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:966
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Aktivní bod kurzoru mimo obrázek"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:989
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Nepodporovaná hloubka souboru ICO: %d"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
msgid "The ICO image format"
msgstr "Formát obrázku ICO"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Chyba při interpretaci souboru obrázku JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
......@@ -338,17 +344,17 @@ msgstr ""
"Nedostatek paměti pro načtení obrázku, zkuste uvolnit paměť ukončením "
"několika aplikací"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:752
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:752
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nepodporovaný prostor barev JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro načtení souboru JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -357,93 +363,93 @@ msgstr ""
"Kvalita JPEG musí být hodnota mezi 0 a 100; hodnotu '%s' nebylo možné "
"zpracovat."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:912
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:912
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Kvalita JPEG musí být hodnota mezi 0 a 100; hodnota '%d' není povolena."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1074
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1074
msgid "The JPEG image format"
msgstr "Formát obrázku JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro hlavičku"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro vyrovnávací paměť kontextu"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Obrázek má nulovou šířku a/nebo výšku"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Obrázek má nepodporované bpp"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Obrázek má nepodporovaný počet %d-bitových rovin"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Nemohu vytvořit nový pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro data řádků"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro data palety"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Nedostal jsem všechny řádky obrázku PCX"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Na konci dat PCX nenalezena paleta"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
msgid "The PCX image format"
msgstr "Formát obrázku PCX"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Počet bitů na kanál obrázku PNG není platný."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformovaný obrázek PNG má nulovou výšku nebo šířku."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Počet bitů na kanál transformovaného obrázku PNG není 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformovaný obrázek PNG není RGB nebo RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Transformovaný obrázek PNG má nepodporovaný počet kanálů, musí být 3 nebo 4."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatální chyba v souboru obrázku PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení souboru PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -452,25 +458,25 @@ msgstr ""
"Nedostatek paměti pro uložení obrázku %ld krát %ld; zkuste uvolnit paměť "
"ukončením několika aplikací"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatální chyba při čtení souboru obrázku PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatální chyba při čtení souboru obrázku PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Klíče pro kusy PNG text musí mít alespoň 1 a nejvýše 79 znaků."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Klíče pro kusy PNG text musí být znaky ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
......@@ -479,7 +485,7 @@ msgstr ""
"Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnotu '%s' nebylo možné "
"zpracovat."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
......@@ -487,324 +493,327 @@ msgid ""
msgstr ""
"Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnota '%d' není povolena."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Hodnotu pro kus PNG text %s nelze převést do kódování ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
msgid "The PNG image format"
msgstr "Formát obrázku PNG"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "Načítač PNM očekával celé číslo, ale nenašel ho"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "Soubor PNM obsahuje nesprávný počáteční bajt"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "Soubor PNM není v rozpoznaném podformátu PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "Soubor PNM má šířku obrázku 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "Soubor PNM má výšku obrázku 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Maximální hodnota barvy v souboru PNM je 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maximální hodnota barvy v souboru PNM je příliš vysoká"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"Neumím zpracovávat soubory PNM s maximální hodnotou barvy větší než 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 gdk-pixbuf/io-pnm.c:466 gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:466
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Typ obrázku raw PNM není platný"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "Formát obrázku PNM není platný"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "Načítač obrázků PNM nepodporuje tento podformát PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Nalezen předčasný konec souboru"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr "Formáty raw PNM vyžadují přesně jednu mezeru před daty vzorků"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Nemohu alokovat paměť pro načtení obrázku PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "Nedostatek paměti pro načtení struktury kontextu PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
msgid "Unexpected end of PNM image data"