Commit aefec469 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation

parent 12963722
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.19.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-09 15:19-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-31 20:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-10 19:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-10 19:53+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,58 +16,58 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: gdk/gdk.c:103
#: ../gdk/gdk.c:103
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-debug"
#: gdk/gdk.c:123
#: ../gdk/gdk.c:123
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr "Feil ved lesing av flagg --gdk-no-debug"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:151
#: ../gdk/gdk.c:151
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse som brukes av vindushåndtereren"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:152
#: ../gdk/gdk.c:152
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:154
#: ../gdk/gdk.c:154
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn som brukes av vindushåndtereren"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:155
#: ../gdk/gdk.c:155
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:157
#: ../gdk/gdk.c:157
msgid "X display to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:158
#: ../gdk/gdk.c:158
msgid "DISPLAY"
msgstr "SKJERM"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:160
#: ../gdk/gdk.c:160
msgid "X screen to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:161
#: ../gdk/gdk.c:161
msgid "SCREEN"
msgstr "SKJERM"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:164
#: ../gdk/gdk.c:164
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for Gdk"
......@@ -75,213 +75,213 @@ msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for Gdk"
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:459 gtk/gtkmain.c:462
#: ../gdk/gdk.c:165 ../gdk/gdk.c:168 ../gtk/gtkmain.c:459 ../gtk/gtkmain.c:462
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGG"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:167
#: ../gdk/gdk.c:167
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Feilsøkingsflagg for Gdk som skal fjernes"
#: gdk/keyname-table.h:3940
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "Tilbake"
#: gdk/keyname-table.h:3941
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"
#: gdk/keyname-table.h:3942
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Linjeskift"
#: gdk/keyname-table.h:3943
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: gdk/keyname-table.h:3944
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_lock"
#: gdk/keyname-table.h:3945
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"
#: gdk/keyname-table.h:3946
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Escape"
#: gdk/keyname-table.h:3947
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi_key"
#: gdk/keyname-table.h:3948
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"
#: gdk/keyname-table.h:3949
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Venstre"
#: gdk/keyname-table.h:3950
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Opp"
#: gdk/keyname-table.h:3951
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Høyre"
#: gdk/keyname-table.h:3952
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
#: gdk/keyname-table.h:3953
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"
#: gdk/keyname-table.h:3954
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3955
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"
#: gdk/keyname-table.h:3956
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"
#: gdk/keyname-table.h:3957
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"
#: gdk/keyname-table.h:3958
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Sett inn"
#: gdk/keyname-table.h:3959
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"
#: gdk/keyname-table.h:3960
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "KP_Space"
#: gdk/keyname-table.h:3961
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"
#: gdk/keyname-table.h:3962
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "KP_Linjeskift"
#: gdk/keyname-table.h:3963
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "KP_Home"
#: gdk/keyname-table.h:3964
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "KP_Venstre"
#: gdk/keyname-table.h:3965
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "KP_Opp"
#: gdk/keyname-table.h:3966
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "KP_Høyre"
#: gdk/keyname-table.h:3967
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "KP_Ned"
#: gdk/keyname-table.h:3968
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"
#: gdk/keyname-table.h:3969
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"
#: gdk/keyname-table.h:3970
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"
#: gdk/keyname-table.h:3971
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "KP_Next"
#: gdk/keyname-table.h:3972
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "KP_End"
#: gdk/keyname-table.h:3973
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"
#: gdk/keyname-table.h:3974
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "KP_Sett_Inn"
#: gdk/keyname-table.h:3975
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "KP_Slett"
#: gdk/keyname-table.h:3976
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:982
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1242 tests/testfilechooser.c:222
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:982
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1242 ../tests/testfilechooser.c:222
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Klarte ikke å åpne fil «%s»: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:994
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:994
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildefil «%s» inneholder ikke data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1030
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1294 tests/testfilechooser.c:267
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1030
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1294 ../tests/testfilechooser.c:267
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -289,7 +289,7 @@ msgstr ""
"Feil under lasting av bilde «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
......@@ -298,12 +298,12 @@ msgstr ""
"Feil under lasting av animasjon «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"animasjonsfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:715
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:715
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kan ikke laste modul for innlesing av bilder: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:730
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:730
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -312,54 +312,54 @@ msgstr ""
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Bildetype «%s» er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:863
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:863
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke gjenkjenne bildeformatet for fil «%s»"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:871
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:871
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ikke-gjenkjent bildeformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1039
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1039
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Feil under lasting av bilde «%s»: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1673 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:961
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1673 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:961
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Feil under skriving til bildefil: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1848
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1718 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1848
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Dette versjonen av gdk-pixbuf støtter ikke lagring av bildeformatet: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1752
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1752
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til callback"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1765
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1765
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åpne midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1791
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1791
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke lese fra midlertidig fil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2044
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2044
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Feil under åpning av «%s» for skriving: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2070
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2070
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -368,15 +368,15 @@ msgstr ""
"Feil under lukking av «%s» under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2290 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2341
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2290 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2341
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til buffer"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2387
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2387
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Feil under skriving til bildestrøm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
......@@ -385,142 +385,147 @@ msgstr ""
"Intern feil: Modul for lasting av bilder «%s» klarte ikke å fullføre en "
"operasjon, men ga ingen årsak for feilen"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Stegvis lasting av bildetype «%s» er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Korrupt header i bilde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Ukjent bildeformat"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Korrupt pikseldata i bilde"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "klarte ikke å allokere bildebuffer på %u byte"
msgstr[1] "klarte ikke å allokere bildebuffer på %u bytes"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Uventet ikondel i animasjonen"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Animasjonstype ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Ugyldig header i animasjon"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Ikke nok minne til å laste animasjon"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Feil i en del av animasjonen"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:711
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI bildeformat"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Topdown BMP-bilder kan ikke komprimeres"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Prematur slutt-på-fil funnet"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lagring av BMP-fil"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Kunne ikke skrive til BMP-fil"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP bildeformat"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern feil i GIF-laster (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stabeloverflyt"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Laster for GIF-bilder forstår ikke dette bildet."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ugyldig kode funnet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å sette sammen en ramme i GIF-filen"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-bilde er korrupt (ukorrekt LZW-kompresjon)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -528,112 +533,114 @@ msgstr ""
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt "
"fargekart."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF bildeformat"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:359
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ugyldig header i ikon"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ikon"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:322
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikon har null bredde"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:332
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikon har null høyde"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:384
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerte ikoner er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:417
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Ikontype ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511