Commit b841251c authored by Matthias Clasen's avatar Matthias Clasen
Browse files

2.18.0

parent 5a7dc8cc
......@@ -90,7 +90,7 @@ Cairo paths and to use pixbufs as sources for drawing operations.
</para>
@cairo_t:
@cr:
@drawable:
......@@ -763,6 +763,14 @@ Deprecated equivalent of g_object_unref()
@dy:
<!-- ##### FUNCTION gdk_window_flush ##### -->
<para>
</para>
@window:
<!-- ##### FUNCTION gdk_window_ensure_native ##### -->
<para>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties 2.6-branch\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-04 23:29-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-22 23:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-30 17:02+0200\n"
"Last-Translator: Zuza Software Foundation <info@translate.org.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <translate-discuss-af@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "Fontpunte"
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Hoe die strekking op die skerm moet bygewerk word"
#: gdk/gdkwindow.c:471 gdk/gdkwindow.c:472
#: gdk/gdkwindow.c:472 gdk/gdkwindow.c:473
#, fuzzy
msgid "Cursor"
msgstr "Wyserflonker"
......@@ -870,7 +870,7 @@ msgstr ""
"Indien gestel, word die etiket gebruik om 'n stapelitem te kies in plaas "
"daarvan om vertoon te word"
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:789 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:791 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus op kliek"
......@@ -1613,7 +1613,7 @@ msgid ""
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:678
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:680
msgid "Wrap width"
msgstr "Vouwydte"
......@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Of die kleur 'n alfawaarde gegee moet word"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:186 gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:420
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:424
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
msgid "Title"
msgstr "Titel"
......@@ -2004,71 +2004,71 @@ msgstr "Waarde in lys"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Of ingetikte waardes reeds in die lys teenwoordig moet wees"
#: gtk/gtkcombobox.c:661
#: gtk/gtkcombobox.c:663
msgid "ComboBox model"
msgstr "Kombinasiekas-model"
#: gtk/gtkcombobox.c:662
#: gtk/gtkcombobox.c:664
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Die model van die kombinasiekas"
#: gtk/gtkcombobox.c:679
#: gtk/gtkcombobox.c:681
#, fuzzy
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Vouwydte vir die uitlê van items op 'n rooster"
#: gtk/gtkcombobox.c:701
#: gtk/gtkcombobox.c:703
msgid "Row span column"
msgstr "Ryspankolom"
#: gtk/gtkcombobox.c:702
#: gtk/gtkcombobox.c:704
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Boommodel-kolom wat die ryspanwaarde bevat"
#: gtk/gtkcombobox.c:723
#: gtk/gtkcombobox.c:725
msgid "Column span column"
msgstr "Kolomspankolom"
#: gtk/gtkcombobox.c:724
#: gtk/gtkcombobox.c:726
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Boommodel-kolom wat die kolomspanwaarde bevat"
#: gtk/gtkcombobox.c:745
#: gtk/gtkcombobox.c:747
msgid "Active item"
msgstr "Aktiewe item"
#: gtk/gtkcombobox.c:746
#: gtk/gtkcombobox.c:748
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Die item wat tans aktief is"
#: gtk/gtkcombobox.c:765 gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkcombobox.c:767 gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Voeg afskeuritems by die kieslyste"
#: gtk/gtkcombobox.c:766
#: gtk/gtkcombobox.c:768
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Of oortjies eenvormige groottes moet hê"
#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtkentry.c:681
#: gtk/gtkcombobox.c:783 gtk/gtkentry.c:681
msgid "Has Frame"
msgstr "Het raam"
#: gtk/gtkcombobox.c:782
#: gtk/gtkcombobox.c:784
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Of die kolom rondom die koppe hersorteer kan word"
#: gtk/gtkcombobox.c:790
#: gtk/gtkcombobox.c:792
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Of 'n knoppie die fokus gryp wanneer dit met die muis gekliek word"
#: gtk/gtkcombobox.c:805 gtk/gtkmenu.c:556
#: gtk/gtkcombobox.c:807 gtk/gtkmenu.c:556
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Afskeurtitel"
#: gtk/gtkcombobox.c:806
#: gtk/gtkcombobox.c:808
#, fuzzy
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
......@@ -2077,51 +2077,51 @@ msgstr ""
"'n Titel wat deur die vensterbestuurder vertoon kan word wanneer hierdie "
"kieslys afgeskeur word"
#: gtk/gtkcombobox.c:823
#: gtk/gtkcombobox.c:825
#, fuzzy
msgid "Popup shown"
msgstr "Fokus op reëlwydte"
#: gtk/gtkcombobox.c:824
#: gtk/gtkcombobox.c:826
#, fuzzy
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Of die grens vertoon moet word of nie"
#: gtk/gtkcombobox.c:840
#: gtk/gtkcombobox.c:842
msgid "Button Sensitivity"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:841
#: gtk/gtkcombobox.c:843
#, fuzzy
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr "Of 'n knoppie die fokus gryp wanneer dit met die muis gekliek word"
#: gtk/gtkcombobox.c:848
#: gtk/gtkcombobox.c:850
msgid "Appears as list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:849
#: gtk/gtkcombobox.c:851
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Of die vouers in plaas van die lêers gekies moet word"
#: gtk/gtkcombobox.c:865
#: gtk/gtkcombobox.c:867
#, fuzzy
msgid "Arrow Size"
msgstr "Pyltjierigting"
#: gtk/gtkcombobox.c:866
#: gtk/gtkcombobox.c:868
#, fuzzy
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Die model van die kombinasiekas"
#: gtk/gtkcombobox.c:881 gtk/gtkentry.c:781 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkcombobox.c:883 gtk/gtkentry.c:781 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkmenubar.c:194 gtk/gtkstatusbar.c:186 gtk/gtktoolbar.c:623
#: gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "Arseringsoort"
#: gtk/gtkcombobox.c:882
#: gtk/gtkcombobox.c:884
#, fuzzy
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Wydte van grens rondom die oortjie-etikette"
......@@ -5942,27 +5942,27 @@ msgstr "Nutswenk"
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr "Of die dingesie die toevoerfokus het"
#: gtk/gtkstatusicon.c:378 gtk/gtkwidget.c:655
#: gtk/gtkstatusicon.c:382 gtk/gtkwidget.c:655
#, fuzzy
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Nutswenk"
#: gtk/gtkstatusicon.c:379 gtk/gtkwidget.c:656 gtk/gtkwidget.c:677
#: gtk/gtkstatusicon.c:383 gtk/gtkwidget.c:656 gtk/gtkwidget.c:677
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:676
#: gtk/gtkstatusicon.c:406 gtk/gtkwidget.c:676
#, fuzzy
msgid "Tooltip markup"
msgstr "Nutswenk"
#: gtk/gtkstatusicon.c:403
#: gtk/gtkstatusicon.c:407
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "Die inhoud van die inskrywing"
#: gtk/gtkstatusicon.c:421
#: gtk/gtkstatusicon.c:425
#, fuzzy
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "Die titel van die venster"
......@@ -6742,11 +6742,11 @@ msgstr ""
"Of die nutsbalkitem as belangrik beskou word. Wanneer WAAR, wys "
"nutsbalkknoppies teks vir hierdie aksie in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-modus"
#: gtk/gtktreemodelsort.c:274
#: gtk/gtktreemodelsort.c:278
msgid "TreeModelSort Model"
msgstr "TreeModelSort-model"
#: gtk/gtktreemodelsort.c:275
#: gtk/gtktreemodelsort.c:279
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Die model vir die TreeModelSort om te sorteer"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-04 23:29-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-22 23:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-14 11:02+EDT\n"
"Last-Translator: Ge'ez Frontier Foundation <locales@geez.org>\n"
"Language-Team: Amharic <locales@geez.org>\n"
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr ""
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr ""
#: gdk/gdkwindow.c:471 gdk/gdkwindow.c:472
#: gdk/gdkwindow.c:472 gdk/gdkwindow.c:473
#, fuzzy
msgid "Cursor"
msgstr "የመጠቆሚያዋ አበራርና አጠፋፍ"
......@@ -841,7 +841,7 @@ msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:789 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:791 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
msgid "Focus on click"
msgstr ""
......@@ -1555,7 +1555,7 @@ msgid ""
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:678
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:680
#, fuzzy
msgid "Wrap width"
msgstr "ስፋት"
......@@ -1799,7 +1799,7 @@ msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorbutton.c:186 gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:420
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:424
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
msgid "Title"
msgstr "አርእስት"
......@@ -1934,112 +1934,112 @@ msgstr ""
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:661
#: gtk/gtkcombobox.c:663
msgid "ComboBox model"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:662
#: gtk/gtkcombobox.c:664
msgid "The model for the combo box"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:679
#: gtk/gtkcombobox.c:681
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:701
#: gtk/gtkcombobox.c:703
msgid "Row span column"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:702
#: gtk/gtkcombobox.c:704
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:723
#: gtk/gtkcombobox.c:725
msgid "Column span column"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:724
#: gtk/gtkcombobox.c:726
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:745
#: gtk/gtkcombobox.c:747
msgid "Active item"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:746
#: gtk/gtkcombobox.c:748
msgid "The item which is currently active"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:765 gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkcombobox.c:767 gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:766
#: gtk/gtkcombobox.c:768
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtkentry.c:681
#: gtk/gtkcombobox.c:783 gtk/gtkentry.c:681
msgid "Has Frame"
msgstr "ፍሬም አለ"
#: gtk/gtkcombobox.c:782
#: gtk/gtkcombobox.c:784
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:790
#: gtk/gtkcombobox.c:792
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:805 gtk/gtkmenu.c:556
#: gtk/gtkcombobox.c:807 gtk/gtkmenu.c:556
msgid "Tearoff Title"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:806
#: gtk/gtkcombobox.c:808
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:823
#: gtk/gtkcombobox.c:825
msgid "Popup shown"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:824
#: gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:840
#: gtk/gtkcombobox.c:842
msgid "Button Sensitivity"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:841
#: gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:848
#: gtk/gtkcombobox.c:850
msgid "Appears as list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:849
#: gtk/gtkcombobox.c:851
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:865
#: gtk/gtkcombobox.c:867
#, fuzzy
msgid "Arrow Size"
msgstr "ጽሑፍ አሳይ"
#: gtk/gtkcombobox.c:866
#: gtk/gtkcombobox.c:868
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:881 gtk/gtkentry.c:781 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkcombobox.c:883 gtk/gtkentry.c:781 gtk/gtkhandlebox.c:174
#: gtk/gtkmenubar.c:194 gtk/gtkstatusbar.c:186 gtk/gtktoolbar.c:623
#: gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:882
#: gtk/gtkcombobox.c:884
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr ""
......@@ -5610,24 +5610,24 @@ msgstr ""
msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
msgstr ""
#: gtk/gtkstatusicon.c:378 gtk/gtkwidget.c:655
#: gtk/gtkstatusicon.c:382 gtk/gtkwidget.c:655
msgid "Tooltip Text"
msgstr ""
#: gtk/gtkstatusicon.c:379 gtk/gtkwidget.c:656 gtk/gtkwidget.c:677
#: gtk/gtkstatusicon.c:383 gtk/gtkwidget.c:656 gtk/gtkwidget.c:677
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr ""
#: gtk/gtkstatusicon.c:402 gtk/gtkwidget.c:676
#: gtk/gtkstatusicon.c:406 gtk/gtkwidget.c:676
msgid "Tooltip markup"
msgstr ""
#: gtk/gtkstatusicon.c:403
#: gtk/gtkstatusicon.c:407
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
msgstr "የመስኮቱ አርእስት"
#: gtk/gtkstatusicon.c:421
#: gtk/gtkstatusicon.c:425
#, fuzzy
msgid "The title of this tray icon"
msgstr "የመስኮቱ አርእስት"
......@@ -6363,11 +6363,11 @@ msgid ""
"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
msgstr ""
#: gtk/gtktreemodelsort.c:274
#: gtk/gtktreemodelsort.c:278
msgid "TreeModelSort Model"
msgstr ""
#: gtk/gtktreemodelsort.c:275
#: gtk/gtktreemodelsort.c:279
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr ""
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties OE\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-04 23:29-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-22 23:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-26 16:32-0600\n"
"Last-Translator: James Johnson <modean52@comcast.net>\n"
"Language-Team: Old English <modean52@comcast.net>\n"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr ""
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr ""
#: gdk/gdkwindow.c:471 gdk/gdkwindow.c:472
#: gdk/gdkwindow.c:472 gdk/gdkwindow.c:473
msgid "Cursor"
msgstr ""
......@@ -806,7 +806,7 @@ msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:789 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkcombobox.c:791 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
msgid "Focus on click"
msgstr ""
......@@ -1508,7 +1508,7 @@ msgid ""
"have enough room to display the entire string"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:678
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:680
msgid "Wrap width"
msgstr ""
......@@ -1747,7 +1747,7 @@ msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorbutton.c:186 gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:420
#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:424
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
msgid "Title"
msgstr ""
......@@ -1879,111 +1879,111 @@ msgstr ""
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:661
#: gtk/gtkcombobox.c:663
msgid "ComboBox model"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:662
#: gtk/gtkcombobox.c:664
msgid "The model for the combo box"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:679
#: gtk/gtkcombobox.c:681
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:701
#: gtk/gtkcombobox.c:703
msgid "Row span column"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:702
#: gtk/gtkcombobox.c:704
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:723
#: gtk/gtkcombobox.c:725
msgid "Column span column"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:724
#: gtk/gtkcombobox.c:726
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:745
#: gtk/gtkcombobox.c:747
msgid "Active item"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:746
#: gtk/gtkcombobox.c:748
msgid "The item which is currently active"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:765 gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkcombobox.c:767 gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:766
#: gtk/gtkcombobox.c:768
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtkentry.c:681
#: gtk/gtkcombobox.c:783 gtk/gtkentry.c:681
msgid "Has Frame"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:782
#: gtk/gtkcombobox.c:784
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:790
#: gtk/gtkcombobox.c:792
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:805 gtk/gtkmenu.c:556
#: gtk/gtkcombobox.c:807 gtk/gtkmenu.c:556
msgid "Tearoff Title"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:806
#: gtk/gtkcombobox.c:808
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:823
#: gtk/gtkcombobox.c:825
msgid "Popup shown"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:824
#: gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr ""
#: gtk/gtkcombobox.c:840
#: gtk/gtkcombobox.c:842
msgid "Button Sensitivity"
msgstr ""