Commit d3154f5c authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=19217
parent 30c81f63
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GTK+ 1.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-18 03:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-14 15:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-18 04:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-21 09:05+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -109,19 +109,19 @@ msgstr "Zaslon"
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "GdkScreen za upodobitev"
#: ../gdk/gdkscreen.c:74
#: ../gdk/gdkscreen.c:75
msgid "Font options"
msgstr "Možnosti pisave"
#: ../gdk/gdkscreen.c:75
#: ../gdk/gdkscreen.c:76
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Privzete možnosti pisave za zaslon"
#: ../gdk/gdkscreen.c:82
#: ../gdk/gdkscreen.c:83
msgid "Font resolution"
msgstr "Ločljivost pisave"
#: ../gdk/gdkscreen.c:83
#: ../gdk/gdkscreen.c:84
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Ločljivost pisav na zaslonu"
......@@ -311,12 +311,12 @@ msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Ime ikone iz ikonske teme"
#: ../gtk/gtkaction.c:265
#: ../gtk/gtktoolitem.c:130
#: ../gtk/gtktoolitem.c:153
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Viden, ko je vodoravna"
#: ../gtk/gtkaction.c:266
#: ../gtk/gtktoolitem.c:131
#: ../gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation."
msgstr "Ali naj bo element orodne vrstice viden, ko je orodna vrstica postavljena vodoravno."
......@@ -329,17 +329,17 @@ msgid "When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolba
msgstr ""
#: ../gtk/gtkaction.c:289
#: ../gtk/gtktoolitem.c:137
#: ../gtk/gtktoolitem.c:160
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Viden, ko je navpična"
#: ../gtk/gtkaction.c:290
#: ../gtk/gtktoolitem.c:138
#: ../gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation."
msgstr "Ali naj bo element orodne vrstice viden, ko je orodna vrstica postavljena navpično."
#: ../gtk/gtkaction.c:297
#: ../gtk/gtktoolitem.c:144
#: ../gtk/gtktoolitem.c:167
msgid "Is important"
msgstr "Je pomembno"
......@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkaction.c:313
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:177
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:193
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:192
#: ../gtk/gtkwidget.c:516
msgid "Sensitive"
msgstr "Občutljiv"
......@@ -430,18 +430,16 @@ msgid "Step Increment"
msgstr "Povečanje koraka"
#: ../gtk/gtkadjustment.c:141
#, fuzzy
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Naslednji korak prilagoditve"
msgstr "Korak povečevanja prilagoditve"
#: ../gtk/gtkadjustment.c:157
msgid "Page Increment"
msgstr "Povečanje številke strani"
#: ../gtk/gtkadjustment.c:158
#, fuzzy
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Naslednja stran prilagoditve"
msgstr "Stran povečevanja prilagoditve"
#: ../gtk/gtkadjustment.c:177
msgid "Page Size"
......@@ -534,6 +532,7 @@ msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Videz sence, ki obkroža puščico"
#: ../gtk/gtkarrow.c:91
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:247
#, fuzzy
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Prostor med vrsticami"
......@@ -690,9 +689,9 @@ msgid "The amount of space between children"
msgstr "Količina prostora med podrejenimi predmeti"
#: ../gtk/gtkbox.c:108
#: ../gtk/gtknotebook.c:634
#: ../gtk/gtknotebook.c:636
#: ../gtk/gtktable.c:165
#: ../gtk/gtktoolbar.c:563
#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogenost"
......@@ -702,7 +701,7 @@ msgstr "Ali naj bodo otroci vsi enake velikosti"
#: ../gtk/gtkbox.c:116
#: ../gtk/gtkpreview.c:105
#: ../gtk/gtktoolbar.c:555
#: ../gtk/gtktoolbar.c:574
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
msgid "Expand"
msgstr "Razširi"
......@@ -732,28 +731,28 @@ msgid "Pack type"
msgstr "Vrsta zlaganja"
#: ../gtk/gtkbox.c:138
#: ../gtk/gtknotebook.c:701
#: ../gtk/gtknotebook.c:703
msgid "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the start or end of the parent"
msgstr "GtkPackType, ki pove ali naj bo podrejeni predmet zložen z referenco na začetek ali na konec nadrejenega predmeta"
#: ../gtk/gtkbox.c:144
#: ../gtk/gtknotebook.c:679
#: ../gtk/gtknotebook.c:681
#: ../gtk/gtkpaned.c:219
#: ../gtk/gtkruler.c:110
msgid "Position"
msgstr "Položaj"
#: ../gtk/gtkbox.c:145
#: ../gtk/gtknotebook.c:680
#: ../gtk/gtknotebook.c:682
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Indeks podrejenega predmeta v nadrejenem predmetu"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:104
#: ../gtk/gtkbuilder.c:101
#, fuzzy
msgid "Translation Domain"
msgstr "Zasluge prevajalcev"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:105
#: ../gtk/gtkbuilder.c:102
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr ""
......@@ -949,112 +948,112 @@ msgstr "Prikaži številke tednov"
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Če je RESNIČNO, so prikazane številke tednov"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:177
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:176
msgid "mode"
msgstr "način"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:178
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Uredljiv način CellRendererja"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:186
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:185
msgid "visible"
msgstr "viden"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:187
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:186
msgid "Display the cell"
msgstr "Kaži celico"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:194
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:193
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Kaži celico"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:201
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:200
msgid "xalign"
msgstr "xalign"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:202
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:201
msgid "The x-align"
msgstr "X-poravnava."
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:211
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:210
msgid "yalign"
msgstr "yporavnava"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:212
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:211
msgid "The y-align"
msgstr "Y-poravnava"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:221
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:220
msgid "xpad"
msgstr "xpolnj"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:221
msgid "The xpad"
msgstr "X polnj."
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:230
msgid "ypad"
msgstr "ypolnj"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:232
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
msgid "The ypad"
msgstr "Y polnj."
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:240
msgid "width"
msgstr "širina"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:242
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
msgid "The fixed width"
msgstr "Nespremenljiva širina"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:250
msgid "height"
msgstr "višina"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:252
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
msgid "The fixed height"
msgstr "Nespremenljiva višina"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:260
msgid "Is Expander"
msgstr "Je razširljiv"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:262
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
msgid "Row has children"
msgstr "Vrstica ima podrejene predmete"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:269
msgid "Is Expanded"
msgstr "Je razširjen"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:271
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr "Vrstica ima podrejene predmete in je razširjena"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:278
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:277
msgid "Cell background color name"
msgstr "Ime barve ozadja celice"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:279
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:278
msgid "Cell background color as a string"
msgstr "Barva ozadja celice kot niz"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:286
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:285
msgid "Cell background color"
msgstr "Barva ozadja celice"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:287
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:286
msgid "Cell background color as a GdkColor"
msgstr "Barva ozadja celice kot GdkColor"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:295
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:294
msgid "Cell background set"
msgstr "Nastavi barvo ozadja celice"
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:295
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Ali ta oznaka vpliva na barvo ozadja celice"
......@@ -1197,9 +1196,8 @@ msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Besedilo, ki bo prikazano v prikazovalniku napredka"
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:170
#, fuzzy
msgid "Pulse"
msgstr "Korak pulza"
msgstr "Pulza"
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:171
msgid "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you don't know how much."
......@@ -1231,7 +1229,7 @@ msgstr "Navpična poravnava, od 0 (zgoraj) do 1 (spodaj)"
#: ../gtk/gtkiconview.c:730
#: ../gtk/gtkprogressbar.c:130
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:273
#: ../gtk/gtktoolbar.c:475
#: ../gtk/gtktoolbar.c:494
#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:96
msgid "Orientation"
msgstr "Usmerjenost"
......@@ -1347,13 +1345,13 @@ msgstr "Barva ospredja kot GdkColor"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:259
#: ../gtk/gtkentry.c:497
#: ../gtk/gtktexttag.c:251
#: ../gtk/gtktextview.c:570
#: ../gtk/gtktextview.c:571
msgid "Editable"
msgstr "Uredljiv"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:260
#: ../gtk/gtktexttag.c:252
#: ../gtk/gtktextview.c:571
#: ../gtk/gtktextview.c:572
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Ali lahko uporabnik spremeni besedilo"
......@@ -1977,9 +1975,8 @@ msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Izbrana pisava ni dostopna."
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
#, fuzzy
msgid "Arrow Size"
msgstr "Smer puščice"
msgstr "Velikost puščice"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:844
#, fuzzy
......@@ -1991,7 +1988,7 @@ msgstr "Vrsta kombiniranega polja"
#: ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:194
#: ../gtk/gtkstatusbar.c:186
#: ../gtk/gtktoolbar.c:613
#: ../gtk/gtktoolbar.c:632
#: ../gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "Vrsta sence"
......@@ -2065,35 +2062,35 @@ msgstr "Največji Y"
msgid "Maximum possible value for Y"
msgstr "Največja možna vrednost za Y"
#: ../gtk/gtkdialog.c:139
#: ../gtk/gtkdialog.c:144
msgid "Has separator"
msgstr "Ima ločnik"
#: ../gtk/gtkdialog.c:140
#: ../gtk/gtkdialog.c:145
msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
msgstr "Dialog ima ločniško črto nad njegovimi gumbi"
#: ../gtk/gtkdialog.c:165
#: ../gtk/gtkdialog.c:190
msgid "Content area border"
msgstr "Rob področja vsebine"
#: ../gtk/gtkdialog.c:166
#: ../gtk/gtkdialog.c:191
msgid "Width of border around the main dialog area"
msgstr "Širina robu okoli glavnega območja dialoga"
#: ../gtk/gtkdialog.c:173
#: ../gtk/gtkdialog.c:198
msgid "Button spacing"
msgstr "Prostor okoli gumbov"
#: ../gtk/gtkdialog.c:174
#: ../gtk/gtkdialog.c:199
msgid "Spacing between buttons"
msgstr "Prostor med gumbi"
#: ../gtk/gtkdialog.c:182
#: ../gtk/gtkdialog.c:207
msgid "Action area border"
msgstr "Rob okoli področja dejavnosti"
#: ../gtk/gtkdialog.c:183
#: ../gtk/gtkdialog.c:208
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Širina robu okoli področja gumbov na dnu dialoga"
......@@ -2293,9 +2290,8 @@ msgid "Inline selection"
msgstr "Je trenutno izbrano"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:389
#, fuzzy
msgid "Your description here"
msgstr "Opis pisave kot niz"
msgstr "Vnesite opis"
#: ../gtk/gtkeventbox.c:91
msgid "Visible Window"
......@@ -2826,7 +2822,7 @@ msgstr "Komplet ikon, ki naj se prikaže"
#: ../gtk/gtkimage.c:187
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:191
#: ../gtk/gtktoolbar.c:530
#: ../gtk/gtktoolbar.c:549
msgid "Icon size"
msgstr "Velikost ikone"
......@@ -2887,7 +2883,7 @@ msgstr "Seznam atributov sloga, ki naj se uveljavijo na besedilu te oznake"
#: ../gtk/gtklabel.c:326
#: ../gtk/gtktexttag.c:359
#: ../gtk/gtktextview.c:587
#: ../gtk/gtktextview.c:588
msgid "Justification"
msgstr "Poravnava"
......@@ -3137,7 +3133,7 @@ msgid "Style of bevel around the menubar"
msgstr "Slog obrobe okoli menija"
#: ../gtk/gtkmenubar.c:202
#: ../gtk/gtktoolbar.c:580
#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
msgid "Internal padding"
msgstr "Notranje polnjenje"
......@@ -3161,6 +3157,10 @@ msgstr ""
msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:248
msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkmenushell.c:363
msgid "Take Focus"
msgstr "Prevzemi pozornost"
......@@ -3267,211 +3267,211 @@ msgstr "Polnenje Y"
msgid "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr "Količina prostora, ki naj se doda na zgornjo in spodnjo stran gradnika, v slikovnih točkah"
#: ../gtk/gtknotebook.c:562
#: ../gtk/gtknotebook.c:564
msgid "Page"
msgstr "Stran"
#: ../gtk/gtknotebook.c:563
#: ../gtk/gtknotebook.c:565
msgid "The index of the current page"
msgstr "Kazalo trenutne strani"
#: ../gtk/gtknotebook.c:571
#: ../gtk/gtknotebook.c:573
msgid "Tab Position"
msgstr "Položaj zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:572
#: ../gtk/gtknotebook.c:574
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Na kateri strani notesa so zavihki"
#: ../gtk/gtknotebook.c:579
#: ../gtk/gtknotebook.c:581
msgid "Tab Border"
msgstr "Rob zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:580
#: ../gtk/gtknotebook.c:582
msgid "Width of the border around the tab labels"
msgstr "Širina robu okoli oznake zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:588
#: ../gtk/gtknotebook.c:590
msgid "Horizontal Tab Border"
msgstr "Vodoravni rob okoli zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:589
#: ../gtk/gtknotebook.c:591
msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
msgstr "Širina vodoravnega robu okoli zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:597
#: ../gtk/gtknotebook.c:599
msgid "Vertical Tab Border"
msgstr "Navpični rob okoli zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:598
#: ../gtk/gtknotebook.c:600
msgid "Width of the vertical border of tab labels"
msgstr "Širina navpičnega robu okoli zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:606
#: ../gtk/gtknotebook.c:608
msgid "Show Tabs"
msgstr "Pokaži zavihke"
#: ../gtk/gtknotebook.c:607
#: ../gtk/gtknotebook.c:609
msgid "Whether tabs should be shown or not"
msgstr "Ali naj bodo zavihki prikazani ali ne"
#: ../gtk/gtknotebook.c:613
#: ../gtk/gtknotebook.c:615
msgid "Show Border"
msgstr "Pokaži rob"
#: ../gtk/gtknotebook.c:614
#: ../gtk/gtknotebook.c:616
msgid "Whether the border should be shown or not"
msgstr "Ali naj bo rob prikazan ali ne"
#: ../gtk/gtknotebook.c:620
#: ../gtk/gtknotebook.c:622
msgid "Scrollable"
msgstr "Drsljiv"
#: ../gtk/gtknotebook.c:621
#: ../gtk/gtknotebook.c:623
msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
msgstr "Če je RESNIČNO, se ob prevelikem številu zavihkov za prikaz dodajo drsne puščice"
#: ../gtk/gtknotebook.c:627
#: ../gtk/gtknotebook.c:629
msgid "Enable Popup"
msgstr "Vključi pojavni meni"
#: ../gtk/gtknotebook.c:628
#: ../gtk/gtknotebook.c:630
msgid "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that you can use to go to a page"
msgstr "Če je RESNIČNO, se ob pritisku na desni miškin gumb nad beležnico prikaže meni, ki se lahko uporabi za dostop do strani"
#: ../gtk/gtknotebook.c:635
#: ../gtk/gtknotebook.c:637
msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
msgstr "Ali naj imajo vsi zavihki enako velikost"
#: ../gtk/gtknotebook.c:641
#: ../gtk/gtknotebook.c:643
msgid "Group ID"
msgstr "ID skupine"
#: ../gtk/gtknotebook.c:642
#: ../gtk/gtknotebook.c:644
msgid "Group ID for tabs drag and drop"
msgstr "Skupinski ID za povleci-in-spusti zavihkov"
#: ../gtk/gtknotebook.c:658
#: ../gtk/gtknotebook.c:660
#: ../gtk/gtkradioaction.c:128
#: ../gtk/gtkradiobutton.c:82
#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:342
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
#: ../gtk/gtknotebook.c:659
#: ../gtk/gtknotebook.c:661
#, fuzzy
msgid "Group for tabs drag and drop"
msgstr "Skupinski ID za povleci-in-spusti zavihkov"
#: ../gtk/gtknotebook.c:665
#: ../gtk/gtknotebook.c:667
msgid "Tab label"
msgstr "Oznaka zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:666
#: ../gtk/gtknotebook.c:668
#, fuzzy
msgid "The string displayed on the child's tab label"
msgstr "Niz prikazan v oznaki uhlja podrejenega predmeta"
#: ../gtk/gtknotebook.c:672
#: ../gtk/gtknotebook.c:674
msgid "Menu label"
msgstr "Oznaka menija"
#: ../gtk/gtknotebook.c:673
#: ../gtk/gtknotebook.c:675
#, fuzzy
msgid "The string displayed in the child's menu entry"
msgstr "Niz prikazan v predmetu menuja podrejenega predmeta"
#: ../gtk/gtknotebook.c:686
#: ../gtk/gtknotebook.c:688
msgid "Tab expand"
msgstr "Razširitev zavihkov"
#: ../gtk/gtknotebook.c:687
#: ../gtk/gtknotebook.c:689
#, fuzzy
msgid "Whether to expand the child's tab or not"
msgstr "Ali naj se razširi v uhelj podrejenega predmeta ali ne"
#: ../gtk/gtknotebook.c:693
#: ../gtk/gtknotebook.c:695
msgid "Tab fill"
msgstr "Polnjenje zavihka"
#: ../gtk/gtknotebook.c:694
#: ../gtk/gtknotebook.c:696
#, fuzzy
msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
msgstr "Ali naj uhelj podrejenega predmeta napolni celotno rezervirano površino ali ne"
#: ../gtk/gtknotebook.c:700
#: ../gtk/gtknotebook.c:702
msgid "Tab pack type"
msgstr "Način zlaganja zavihkov"
#: ../gtk/gtknotebook.c:707
#: ../gtk/gtknotebook.c:709
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Razvrstljiv zavihek"
#: ../gtk/gtknotebook.c:708
#: ../gtk/gtknotebook.c:710
msgid "Whether the tab is reorderable by user action or not"
msgstr "Ali naj bo zavihek mogoče prerazvrstiti z dejanjem uporabnika."
#: ../gtk/gtknotebook.c:714
#: ../gtk/gtknotebook.c:716
msgid "Tab detachable"
msgstr "Odstranljiv zavihek"
#: ../gtk/gtknotebook.c:715
#: ../gtk/gtknotebook.c:717
msgid "Whether the tab is detachable"
msgstr "Ali je zavihek možno odstraniti"
#: ../gtk/gtknotebook.c:730
#: ../gtk/gtknotebook.c:732
#: ../gtk/gtkscrollbar.c:83
msgid "Secondary backward stepper"
msgstr "Drugotni korak nazaj"
#: ../gtk/gtknotebook.c:731
#: ../gtk/gtknotebook.c:733
#, fuzzy
msgid "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr "Kaži gumb za drugotni korak nazaj na drugem koncu drsnika"
#: ../gtk/gtknotebook.c:746
#: ../gtk/gtknotebook.c:748
#: ../gtk/gtkscrollbar.c:91
msgid "Secondary forward stepper"
msgstr "Drugotni korak naprej"
#: ../gtk/gtknotebook.c:747
#: ../gtk/gtknotebook.c:749
#, fuzzy
msgid "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
msgstr "Kaži gumb za drugotni korak naprej na drugem koncu drsnika"
#: ../gtk/gtknotebook.c:761
#: ../gtk/gtknotebook.c:763
#: ../gtk/gtkscrollbar.c:67
msgid "Backward stepper"
msgstr "Korak nazaj"
#: ../gtk/gtknotebook.c:762
#: ../gtk/gtknotebook.c:764