Commit d81e99b0 authored by Dan Damian's avatar Dan Damian
Browse files

Updated Romanian translation by Mişu Moldovan <dumol@go.ro>.

        * ro.po: Updated Romanian translation by         Mişu Moldovan <dumol@go.ro>.
parent e86a51b8
2005-03-05 Dan Damian <dand@gnome.ro>
* ro.po: Updated Romanian translation by
Mişu Moldovan <dumol@go.ro>.
2005-03-04 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
# Romanian translation for gtk+-properties
# Copyright (C) 1999-2004 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999 - 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Dan Damian <dand@dnttm.ro>, 1999, 2000.
# Marius Andreiana <marius galuna.ro>, 2001, 2002.
# Mişu Moldovan <dumol@go.ro>, 2003, 2004.
# „Lăsaţi orice speranţă voi cei ce intraţi aici...”
# Mişu Moldovan <dumol@go.ro>, 2003, 2004, 2005.
# „Lăsaţi orice speranţă voi, cei ce intraţi aici...”
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties-2-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-29 14:00+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-02 20:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-05 16:58+0200\n"
"Last-Translator: Mişu Moldovan <dumol@go.ro>\n"
"Language-Team: Română <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -91,132 +92,131 @@ msgstr "Ecran implicit"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Ecranul implicit pentru GDK"
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:533
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:537
msgid "Screen"
msgstr "Ecran"
#: gdk/gdkpango.c:575
#, fuzzy
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Model pentru afişarea „tree”"
msgstr "valoare „GdkScreen” pentru afişare"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:204
msgid "Program name"
msgstr "Nume etichetă"
msgstr "Nume program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
#: gtk/gtkaboutdialog.c:205
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Numele aplicaţiei. În cazul în care nu e setat, se utilizează "
"g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
#: gtk/gtkaboutdialog.c:219
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Versiune program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:220
msgid "The version of the program"
msgstr "Orientarea barei cu unelte"
msgstr "Versiunea programului"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
#: gtk/gtkaboutdialog.c:234
msgid "Copyright string"
msgstr ""
msgstr "Drepturi de autor"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
#: gtk/gtkaboutdialog.c:235
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
msgstr "Drepturile de autor pentru acest program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:252
msgid "Comments string"
msgstr "Spaţiere coloane"
msgstr "Alte informaţii"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
#: gtk/gtkaboutdialog.c:253
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
msgstr "Informaţii despre program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
#: gtk/gtkaboutdialog.c:286
msgid "Website URL"
msgstr ""
msgstr "Adresă site web"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
#: gtk/gtkaboutdialog.c:287
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
msgstr "Adresa site-ului web al programului"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:303
msgid "Website label"
msgstr "Utilizează mărimea în etichetă"
msgstr "Etichetă site web"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
#: gtk/gtkaboutdialog.c:304
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
"Eticheta pentru adresa site-ului web al programului. Dacă nu e setată, se "
"utilizează adresa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
#: gtk/gtkaboutdialog.c:320
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Autori"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:321
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Orientarea barei cu unelte"
msgstr "Lista autorilor programului"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
#: gtk/gtkaboutdialog.c:337
msgid "Documenters"
msgstr ""
msgstr "Documentatori"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
#: gtk/gtkaboutdialog.c:338
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
msgstr "Lista persoanelor ce au documentat programul"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
#: gtk/gtkaboutdialog.c:354
msgid "Artists"
msgstr ""
msgstr "Artişti"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
#: gtk/gtkaboutdialog.c:355
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
msgstr "Lista persoanelor cu contribuţii artistice la program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
#: gtk/gtkaboutdialog.c:372
msgid "Translator credits"
msgstr ""
msgstr "Traducători"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
#: gtk/gtkaboutdialog.c:373
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Lista traducătorilor. Acest string trebuie marcat ca traductibil"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
#: gtk/gtkaboutdialog.c:388
msgid "Logo"
msgstr ""
msgstr "Logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
#: gtk/gtkaboutdialog.c:389
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Un logo pentru fereastra „Despre”. Dacă nu e setat se va utiliza "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:404
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Nume font"
msgstr "Nume iconiţă logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
#: gtk/gtkaboutdialog.c:405
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
msgstr "O iconiţă desemnată ca logo al programului."
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
#, fuzzy
#: gtk/gtkaboutdialog.c:412
msgid "Link Color"
msgstr "Culoare curentă"
msgstr "Culoare legătură"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
#: gtk/gtkaboutdialog.c:413
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr ""
msgstr "Culoarea legăturilor"
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
msgid "Accelerator Closure"
......@@ -290,16 +290,16 @@ msgstr ""
"orientată pe orizontală."
#: gtk/gtkaction.c:250
#, fuzzy
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Vizibil pe verticală"
msgstr "Vizibil întotdeauna"
#: gtk/gtkaction.c:251
#, fuzzy
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr "Dacă e TRUE, se ascund intrările nule pentru această acţiune"
msgstr ""
"Dacă itemii din bara de unelte pentru această acţiune vor fi afişaţi în "
"meniul suplimentar când spaţiul e insuficient."
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
......@@ -739,9 +739,8 @@ msgid "Image widget"
msgstr "Widget imagine"
#: gtk/gtkbutton.c:307
#, fuzzy
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Widget copil care să apară lângă textul meniului"
msgstr "Widget copil care să apară lângă textul butonului"
#: gtk/gtkbutton.c:373
msgid "Default Spacing"
......@@ -784,15 +783,16 @@ msgstr ""
"Cât de mult să fie mutat copilul în direcţia Y cand butonul este apăsat"
#: gtk/gtkbutton.c:411
#, fuzzy
msgid "Displace focus"
msgstr "Există focalizare"
msgstr "Deplasează focusul"
#: gtk/gtkbutton.c:412
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
"Specifică dacă proprietăţile child_displacement_x/_y ar trebui să afecteze "
"şi aria focusului"
#: gtk/gtkbutton.c:417
msgid "Show button images"
......@@ -851,7 +851,6 @@ msgid "No Month Change"
msgstr "Fără schimbarea lunii"
#: gtk/gtkcalendar.c:527
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
msgstr "Dacă e TRUE, luna selectată nu poate fi schimbată"
......@@ -880,9 +879,8 @@ msgid "Display the cell"
msgstr "Arată celula"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
#, fuzzy
msgid "Display the cell sensitive"
msgstr "Arată celula"
msgstr "Arată celula (majuscule semnificative)"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
msgid "xalign"
......@@ -973,14 +971,12 @@ msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Specifică dacă această etichetă afectează culoarea fundalului celulei"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:88
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "Mod"
msgstr "Model"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#, fuzzy
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Model pentru ComboBox"
msgstr "Model conţinând valorile posibile prntru acest „combo box"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:109 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
......@@ -992,11 +988,12 @@ msgstr "O coloană în modelul sursei de date din care se obţin datele"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
msgid "Has Entry"
msgstr ""
msgstr "Are intrare"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr ""
msgstr "Dacă e FALSE, nu permite introducerea altor şiruri decât a celor "
"precizate"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1047,9 +1044,8 @@ msgid "Render detail to pass to the theme engine"
msgstr "Detaliu de afişare de transmis motorului de teme"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#, fuzzy
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Textul de afişat în bara de progres"
msgstr "Valoarea barei de progres"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:133 gtk/gtkcellrenderertext.c:213
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:220
......@@ -1057,9 +1053,8 @@ msgid "Text"
msgstr "Text"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134
#, fuzzy
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Textul de afişat în bara de progres"
msgstr "Text în bara de progres"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214
msgid "Text to render"
......@@ -1234,23 +1229,24 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:416 gtk/gtklabel.c:433 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr ""
msgstr "Prescurtare"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr ""
"Felul preferat de a prescurta un şir de caractere, dacă nu există destul loc "
"în celulă pentru a afişa întregul şir, doar parţial"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:365
#: gtk/gtklabel.c:453
#, fuzzy
msgid "Width In Characters"
msgstr "Lăţime în caractere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:435 gtk/gtklabel.c:454
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr ""
msgstr "Lăţimea dorită a etichetei, în caractere"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtkcellview.c:197 gtk/gtktexttag.c:510
msgid "Background set"
......@@ -1367,14 +1363,12 @@ msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
msgstr "Specifică dacă această setare afectează limba în care e afişat textul"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503
#, fuzzy
msgid "Ellipsize set"
msgstr "Setare elevaţie"
msgstr "Setare prescurtări"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504
#, fuzzy
msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
msgstr "Specifică dacă această etichetă afectează elevaţia"
msgstr "Specifică dacă această etichetă afectează modul de prescurtare"
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
msgid "Toggle state"
......@@ -1604,35 +1598,31 @@ msgstr "Itemul activ curent."
#: gtk/gtkcombobox.c:654 gtk/gtkuimanager.c:228
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Adaugă tearoff-uri meniurilor"
msgstr "Face posibilă desprinderea meniurilor"
#: gtk/gtkcombobox.c:655
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Specifică dacă taburile ar trebui să aibă mărimi identice"
msgstr "Specifică dacă meniurile „dropdown” ar trebui să aibă „tearoff”"
#: gtk/gtkcombobox.c:670 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Are cadru"
#: gtk/gtkcombobox.c:671
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Specifică dacă se poate reordona coloana în jurul antetelor"
msgstr "Specifică dacă acest „combo box” desenează un cadru în jurul unui copil"
#: gtk/gtkcombobox.c:679
#, fuzzy
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Specifică dacă butonul primeşte focus la un click de mouse"
msgstr "Specifică dacă acest „combo box” primeşte focus la un click de mouse"
#: gtk/gtkcombobox.c:685
msgid "Appears as list"
msgstr "Apare ca listă"
#: gtk/gtkcombobox.c:686
#, fuzzy
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Dacă ComboBox-urile tip dropdown să arate ca liste şi nu ca meniuri"
msgstr "Dacă „combobox-urile tip dropdown să arate ca liste şi nu ca meniuri"
#: gtk/gtkcontainer.c:205
msgid "Resize mode"
......@@ -1822,21 +1812,20 @@ msgid "X align"
msgstr "Aliniere X"
#: gtk/gtkentry.c:590 gtk/gtkmisc.c:101
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"Alinierea orizontală, de la 0 (stânga) la 1 (dreapta). Invers pentru scrieri "
"RTL"
"Alinierea orizontală, de la 0 (stânga) la 1 (dreapta). Invers pentru "
"aranjamente RTL"
#: gtk/gtkentry.c:828
msgid "Select on focus"
msgstr "Selectează la focalizare"
msgstr "Selectează la focus"
#: gtk/gtkentry.c:829
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Specifică dacă la focalizare să fie selectat conţinutul intrării"
msgstr "Specifică dacă la focus să fie selectat conţinutul intrării"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:272
msgid "Completion Model"
......@@ -1855,32 +1844,28 @@ msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Lungimea minimă a cheii de căutare pentru găsirea potrivirilor"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:295 gtk/gtkiconview.c:370
#, fuzzy
msgid "Text column"
msgstr "Coloană text"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296
#, fuzzy
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "O coloană în modelul sursei de date din care se obţin datele"
msgstr "O coloană a modelului ce conţine şirurile de caractere."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:313
msgid "Inline completion"
msgstr ""
msgstr "Completare „inline”"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:314
#, fuzzy
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Specifică dacă ar trebui arătate marginile sau nu"
msgstr "Specifică dacă prefixul comun ar trebui inserat automat"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:328
msgid "Popup completion"
msgstr ""
msgstr "Completare „popup”"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:329
#, fuzzy
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Specifică dacă ar trebui arătate marginile sau nu"
msgstr "Specifică dacă ar trebui arătate completările într-o fereastră „popup”"
#: gtk/gtkeventbox.c:121
msgid "Visible Window"
......@@ -2039,26 +2024,25 @@ msgstr "Specifică dacă fişierele ascunse ar trebui să fie afişate"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:336
msgid "Dialog"
msgstr ""
msgstr "Dialog"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:337
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr ""
msgstr "Dialogul de selectare fişiere de utilizat."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
#, fuzzy
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Titlul ferestrei de selectare a fontului"
msgstr "Titlul dialogului de selectare fişiere."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:366
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr ""
msgstr "Lăţimea dorită a widget-ului buton în caractere."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:625
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:622
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Suport implicit pentru selectorul de fişiere"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:626
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:623
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Numele suportului GtkFileChooser de utilizat implicit"
......@@ -2244,96 +2228,85 @@ msgstr ""
"din „handle_position”."
#: gtk/gtkiconview.c:333
#, fuzzy
msgid "Selection mode"
msgstr "Capăt selecţie"
msgstr "Mod selecţie"
#: gtk/gtkiconview.c:334
#, fuzzy
msgid "The selection mode"
msgstr "Anul selectat."
msgstr "Modul selecţie"
#: gtk/gtkiconview.c:352
#, fuzzy
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Coloană text"
msgstr "Coloană „pixbuf”"
#: gtk/gtkiconview.c:353
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr ""
msgstr "Coloană model din care se extrage iconiţa „pixbuf”"
#: gtk/gtkiconview.c:371
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr ""
msgstr "Coloană model din care se extrage textul"
#: gtk/gtkiconview.c:390
#, fuzzy
msgid "Markup column"
msgstr "Marcaj"
msgstr "Coloană marcaj"
#: gtk/gtkiconview.c:391
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
"Coloană model din care se extrage textul când se utilizează marcaj Pango"
#: gtk/gtkiconview.c:398
#, fuzzy
msgid "Icon View Model"
msgstr "Model TreeView"
msgstr "Model vizualizare iconiţe"
#: gtk/gtkiconview.c:399
#, fuzzy
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Model pentru afişarea „tree”"
msgstr "Model pentru afişarea iconiţelor"
#: gtk/gtkiconview.c:415
#, fuzzy
msgid "Number of columns"
msgstr "Număr de canale"
msgstr "Număr de coloane"
#: gtk/gtkiconview.c:416
#, fuzzy
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Numărul de zecimale de afişat"
msgstr "Numărul de coloane de afişat"
#: gtk/gtkiconview.c:433
#, fuzzy
msgid "Width for each item"
msgstr "Widget de utilizat pentru eticheta itemului"
msgstr "Lăţime pentru fiecare item"
#: gtk/gtkiconview.c:434
msgid "The width used for each item"
msgstr ""
msgstr "Lăţimea utilizată pentru fiecare item"
#: gtk/gtkiconview.c:450
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr ""
msgstr "Spaţiu inserat între celule pentru fiecare item"
#: gtk/gtkiconview.c:465
#, fuzzy
msgid "Row Spacing"
msgstr "Spaţiere rânduri"
#: gtk/gtkiconview.c:466
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr ""
msgstr "Spaţiu inserat între rânduri"
#: gtk/gtkiconview.c:481
#, fuzzy
msgid "Column Spacing"
msgstr "Spaţiere coloane"
#: gtk/gtkiconview.c:482
msgid "Space which is inserted between grid column"
msgstr ""
msgstr "Spaţiu inserat între coloane"
#: gtk/gtkiconview.c:497
#, fuzzy
msgid "Margin"
msgstr "Margine stângă"
msgstr "Margine"
#: gtk/gtkiconview.c:498
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr ""
msgstr "Spaţiu inserat la margini în vizualizările cu iconiţe"
#: gtk/gtkiconview.c:514 gtk/gtkprogressbar.c:152 gtk/gtktoolbar.c:507
msgid "Orientation"
......@@ -2343,26 +2316,23 @@ msgstr "Orientare"
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
"Cum ar trebui fă fie poziţionate relativ textul şi iconiţa fiecărui item"
#: gtk/gtkiconview.c:523
#, fuzzy
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Capăt selecţie"
msgstr "Culoare căsuţă de selectare"
#: gtk/gtkiconview.c:524
#, fuzzy
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Titlul ferestrei de selectare a fontului"
msgstr "Culoarea căsuţei de selectare"
#: gtk/gtkiconview.c:530
#, fuzzy
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Capăt selecţie"
msgstr "Opacitate căsuţă de selectare"
#: gtk/gtkiconview.c:531
#, fuzzy
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Titlul ferestrei de selectare a fontului"
msgstr "Opacitatea căsuţei de selectare"
#: gtk/gtkimage.c:158