1. 08 Mar, 2009 1 commit
 2. 07 Mar, 2009 3 commits
 3. 06 Mar, 2009 3 commits
 4. 05 Mar, 2009 7 commits
 5. 04 Mar, 2009 5 commits
 6. 03 Mar, 2009 2 commits
 7. 02 Mar, 2009 5 commits
 8. 01 Mar, 2009 2 commits
 9. 28 Feb, 2009 1 commit
 10. 26 Feb, 2009 1 commit
  • Wadim Dziedzic's avatar
   Updated Polish translation · f65a3317
   Wadim Dziedzic authored
   2009-02-27 Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>
   
   	* pl.po: Updated Polish translation
   
   svn path=/trunk/; revision=22412
   f65a3317
 11. 25 Feb, 2009 2 commits
 12. 23 Feb, 2009 3 commits
 13. 20 Feb, 2009 1 commit
 14. 19 Feb, 2009 2 commits
 15. 17 Feb, 2009 2 commits