1. 23 Jun, 2005 1 commit
  • Matthias Clasen's avatar
   Use glib-i18n.h · e9bab057
   Matthias Clasen authored
   2005-06-22 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
   
   	* gdk-pixbuf-i18n.h: Use glib-i18n.h
   e9bab057
 2. 22 Jun, 2005 4 commits
 3. 21 Jun, 2005 9 commits
 4. 20 Jun, 2005 9 commits
 5. 19 Jun, 2005 12 commits
 6. 18 Jun, 2005 5 commits