Commit 475eb4f2 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Mohammed Sadiq
Browse files

po: Update Ukrainian translation

parent 9328cb28
......@@ -7,10 +7,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: purism-chatty\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://source.puri.sm/Librem5/phosh/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-24 03:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-25 08:23+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-14 15:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-26 15:49+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-uk@kde.org>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -19,24 +19,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
#: data/sm.puri.Chatty.appdata.xml.in:6 data/sm.puri.Chatty.desktop.in:3
#: data/sm.puri.Chatty.desktop.in:3 data/sm.puri.Chatty.metainfo.xml.in:6
#: src/chatty-application.c:273 src/ui/chatty-window.ui:224
msgid "Chats"
msgstr "Спілкування"
#: data/sm.puri.Chatty.appdata.xml.in:7
msgid "A messaging application"
msgstr "Програма для обміну повідомленнями"
#: data/sm.puri.Chatty.appdata.xml.in:9
msgid "Chats is a messaging application supporting XMPP and SMS."
msgstr ""
"«Спілкування» — програма для обміну повідомленнями із підтримкою XMPP і SMS."
#: data/sm.puri.Chatty.appdata.xml.in:16
msgid "Chats message window"
msgstr "Вікно повідомлень спілкування"
#: data/sm.puri.Chatty.desktop.in:5
msgid "sm.puri.Chatty"
msgstr "sm.puri.Chatty"
......@@ -56,81 +43,102 @@ msgid "Whether the application is launching the first time"
msgstr "Чи запущено програму вперше"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:13
msgid "Country code in ISO 3166-1 alpha-2 format"
msgstr "Код країни у форматі ISO 3166-1 alpha-2"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:14
msgid "Two letter country code of the last available SIM/Network"
msgstr "Дволітерний код країни останньої доступної SIM/мережі"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:19
msgid "Send message read receipts"
msgstr "Надсилати сповіщення про прочитання повідомлень"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:14
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:20
msgid "Whether to send the status of the message if read"
msgstr "Чи слід надсилати дані щодо того, що повідомлення прочитано"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:19
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:25
msgid "Message carbon copies"
msgstr "Копії повідомлень"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:20 src/ui/chatty-settings-dialog.ui:151
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:26 src/ui/chatty-settings-dialog.ui:153
msgid "Share chat history among devices"
msgstr "Спільний з іншими пристроями журнал спілкування"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:25
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:31
msgid "Enable Message Archive Management"
msgstr "Увімкнути керування архівом повідомлень"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:26
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:32
msgid "Enable MAM archive synchronization from the server"
msgstr "Увімкнути синхронізацію архіву MAM з сервера"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:31
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:37
msgid "Send typing notifications"
msgstr "Надсилати сповіщення щодо введення"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:32
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:38
msgid "Whether to Send typing notifications"
msgstr "Чи слід надсилати сповіщення щодо введення повідомлень"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:37 data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:38
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:43 data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:44
msgid "Mark offline users differently"
msgstr "Позначати користувачів поза мережею"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:43 data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:44
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:49 data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:50
msgid "Mark Idle users differently"
msgstr "Позначати бездіяльних користувачів"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:49 data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:50
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:55 data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:56
msgid "Indicate unknown contacts"
msgstr "Позначати невідомі контакти"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:55
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:61
msgid "Convert text to emoticons"
msgstr "Перетворювати текст на емоційки"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:56
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:62
msgid "Convert text matching emoticons as real emoticons"
msgstr "Перетворювати відповідні текстові емоційки на графічні"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:61
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:67
msgid "Enter key sends the message"
msgstr "Клавіша Enter надсилає повідомлення"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:62
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:68
msgid "Whether pressing Enter key sends the message"
msgstr "Чи призводитиме натискання клавіш Enter до надсилання повідомлення"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:67
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:73
msgid "Window maximized"
msgstr "Вікно розгорнуто"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:68
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:74
msgid "Window maximized state"
msgstr "Стан розгорнутого вікна"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:73
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:79
msgid "Window size"
msgstr "Розмір вікна"
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:74
#: data/sm.puri.Chatty.gschema.xml:80
msgid "Window size (width, height)."
msgstr "Розмір вікна (ширина, висота)."
#: data/sm.puri.Chatty.metainfo.xml.in:7
msgid "A messaging application"
msgstr "Програма для обміну повідомленнями"
#: data/sm.puri.Chatty.metainfo.xml.in:9
msgid "Chats is a messaging application supporting XMPP and SMS."
msgstr ""
"«Спілкування» — програма для обміну повідомленнями із підтримкою XMPP і SMS."
#: data/sm.puri.Chatty.metainfo.xml.in:16
msgid "Chats message window"
msgstr "Вікно повідомлень спілкування"
#: src/chatty-application.c:68
msgid "Show release version"
msgstr "Показати версію випуску"
......@@ -311,7 +319,7 @@ msgstr "Зберегти файл…"
msgid "Open File..."
msgstr "Відкрити файл…"
#: src/chatty-purple-request.c:191 src/chatty-window.c:659
#: src/chatty-purple-request.c:191 src/chatty-window.c:656
#: src/dialogs/chatty-settings-dialog.c:447
#: src/dialogs/chatty-user-info-dialog.c:66 src/ui/chatty-dialog-join-muc.ui:16
#: src/ui/chatty-dialog-muc-info.ui:56
......@@ -328,22 +336,22 @@ msgid "Open"
msgstr "Відкрити"
#. TRANSLATORS: Time format with time in AM/PM format
#: src/chatty-utils.c:300
#: src/chatty-utils.c:291
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%H:%M"
#. TRANSLATORS: Time format as supported by g_date_time_format()
#: src/chatty-utils.c:305
#: src/chatty-utils.c:296
msgid "%A %R"
msgstr "%a %R"
#. TRANSLATORS: Time format with day and time in AM/PM format
#: src/chatty-utils.c:308
#: src/chatty-utils.c:299
msgid "%A %I:%M %p"
msgstr "%a %H:%M"
#. TRANSLATORS: Year format as supported by g_date_time_format()
#: src/chatty-utils.c:312
#: src/chatty-utils.c:303
msgid "%Y-%m-%d"
msgstr "%d-%m-%Y"
......@@ -384,31 +392,31 @@ msgstr ""
msgid "Start chatting"
msgstr "Почати спілкування"
#: src/chatty-window.c:642
#: src/chatty-window.c:639
msgid "Disconnect group chat"
msgstr "Від'єднатися від групового спілкування"
#: src/chatty-window.c:643
#: src/chatty-window.c:640
msgid "This removes chat from chats list"
msgstr "У результаті спілкування буде вилучено зі списку спілкувань"
#: src/chatty-window.c:647
#: src/chatty-window.c:644
msgid "Delete chat with"
msgstr "Вилучити спілкування з"
#: src/chatty-window.c:648
#: src/chatty-window.c:645
msgid "This deletes the conversation history"
msgstr "У результаті буде вилучено журнал спілкування"
#: src/chatty-window.c:661
#: src/chatty-window.c:658
msgid "Delete"
msgstr "Вилучити"
#: src/chatty-window.c:913
#: src/chatty-window.c:910
msgid "An SMS and XMPP messaging client"
msgstr "Клієнт обміну повідомленнями SMS і XMPP"
#: src/chatty-window.c:920
#: src/chatty-window.c:917
msgid "translator-credits"
msgstr "Юрій Чорноіван <yurchor@ukr.net>, 2020"
......@@ -416,10 +424,15 @@ msgstr "Юрій Чорноіван <yurchor@ukr.net>, 2020"
msgid "members"
msgstr "учасники"
#: src/dialogs/chatty-new-chat-dialog.c:133
#: src/dialogs/chatty-new-chat-dialog.c:134
msgid "Send To"
msgstr "Надіслати"
#: src/dialogs/chatty-new-chat-dialog.c:178
#, c-format
msgid "Error opening GNOME Contacts: %s"
msgstr "Помилка під час спроби відкрити «Контакти» GNOME: %s"
#: src/dialogs/chatty-settings-dialog.c:319
msgid "Select Protocol"
msgstr "Виберіть протокол"
......@@ -446,7 +459,7 @@ msgid "Set Avatar"
msgstr "Встановити аватар"
#: src/dialogs/chatty-settings-dialog.c:513
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:468
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:477
msgid "Delete Account"
msgstr "Вилучити запис"
......@@ -571,7 +584,7 @@ msgstr "Ід. XMPP"
msgid "Encryption"
msgstr "Шифрування"
#: src/ui/chatty-dialog-user-info.ui:126 src/ui/chatty-settings-dialog.ui:381
#: src/ui/chatty-dialog-user-info.ui:126 src/ui/chatty-settings-dialog.ui:390
msgid "Status"
msgstr "Стан"
......@@ -619,107 +632,107 @@ msgstr "Отримання повідомлень"
msgid "Confirm received messages"
msgstr "Підтверджувати отримання повідомлень"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:136
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:137
msgid "Message Archive Management"
msgstr "Керування архівом повідомлень"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:137
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:138
msgid "Sync conversations with chat server"
msgstr "Синхронізувати спілкування із сервером"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:150
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:152
msgid "Message Carbon Copies"
msgstr "Копії повідомлень"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:164
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:167
msgid "Typing Notification"
msgstr "Сповіщення щодо набирання"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:165
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:168
msgid "Send typing messages"
msgstr "Надсилати повідомлення щодо набирання"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:181
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:185
msgid "Chats List"
msgstr "Список спілкувань"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:186
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:190
msgid "Indicate Offline Contacts"
msgstr "Позначати контакти поза мережею"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:187
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:191
msgid "Grey out avatars from offline contacts"
msgstr "Позначати сірим аватари контактів поза мережею"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:200
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:205
msgid "Indicate Idle Contacts"
msgstr "Позначати бездіяльні контакти"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:201
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:206
msgid "Blur avatars from idle contacts"
msgstr "Розмивати аватари бездіяльних контактів"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:214
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:220
msgid "Indicate Unknown Contacts"
msgstr "Позначати невідомі контакти"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:215
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:221
msgid "Color unknown contact ID red"
msgstr "Позначати ідентифікатори невідомих контактів червоним"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:231
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:238
msgid "Editor"
msgstr "Редактор"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:236
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:243
msgid "Graphical Emoticons"
msgstr "Графічні емоційки"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:237
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:244
msgid "Convert ASCII emoticons"
msgstr "Перетворювати емоційки в ASCII"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:250
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:258
msgid "Return = Send Message"
msgstr "Ввід = надіслати повідомлення"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:251
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:259
msgid "Send message with return key"
msgstr "Надсилати повідомлення клавішею вводу"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:319
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:328
msgid "Account ID"
msgstr "Ідентифікатор запису"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:352
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:361
msgid "Protocol"
msgstr "Протокол"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:410 src/ui/chatty-settings-dialog.ui:707
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:419 src/ui/chatty-settings-dialog.ui:716
msgid "Password"
msgstr "Пароль"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:485
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:494
msgid "Own Fingerprint"
msgstr "Власний відбиток"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:511
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:520
msgid "Other Devices"
msgstr "Інші пристрої"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:595
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:604
msgid "XMPP"
msgstr "XMPP"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:609
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:618
msgid "Matrix"
msgstr "Matrix"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:624
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:633
msgid "Telegram"
msgstr "Telegram"
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:682
#: src/ui/chatty-settings-dialog.ui:691
msgid "Provider"
msgstr "Провайдер"
......@@ -747,17 +760,14 @@ msgstr "Полишити спілкування"
msgid "Delete Chat"
msgstr "Вилучити спілкування"
#: src/users/chatty-contact.c:308
#| msgid "Mobile"
#: src/users/chatty-contact.c:313
msgid "Mobile: "
msgstr "Мобільний: "
#: src/users/chatty-contact.c:310
#| msgid "Work"
#: src/users/chatty-contact.c:315
msgid "Work: "
msgstr "Робочий: "
#: src/users/chatty-contact.c:312
#| msgid "Other"
#: src/users/chatty-contact.c:317
msgid "Other: "
msgstr "Інший: "
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment