Commit 9af91904 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by GNOME Translation Robot
Browse files

Update Norwegian Bokmål translation

parent ccbc04d1
......@@ -9,10 +9,10 @@
# Åka Sikrom <a4 ætt hush dått com>, 2015-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany 3.40.x\n"
"Project-Id-Version: epiphany 4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/epiphany/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-13 09:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-13 10:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-05-10 11:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-11 12:49+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr "GNOME prosjektet"
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in.in:3 embed/ephy-about-handler.c:192
#: embed/ephy-about-handler.c:226 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:254
#: src/ephy-main.c:406 src/window-commands.c:1009
#: src/ephy-main.c:406 src/window-commands.c:1011
msgid "Web"
msgstr "Internett"
......@@ -888,7 +888,7 @@ msgstr "Versjon %s"
msgid "About Web"
msgstr "Om Nettleser"
#: embed/ephy-about-handler.c:194 src/window-commands.c:1011
#: embed/ephy-about-handler.c:194 src/window-commands.c:1013
msgid "Epiphany Technology Preview"
msgstr "Epiphany teknologiforhåndsvisning"
......@@ -986,13 +986,13 @@ msgid "Download requested"
msgstr "Nedlasting forespurt"
#: embed/ephy-download.c:819 lib/widgets/ephy-file-chooser.c:164
#: src/ephy-web-extension-dialog.c:75 src/ephy-web-extension-dialog.c:242
#: src/ephy-web-extension-dialog.c:75 src/ephy-web-extension-dialog.c:243
#: src/resources/gtk/firefox-sync-dialog.ui:173
#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:96
#: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:16 src/window-commands.c:276
#: src/window-commands.c:334 src/window-commands.c:378
#: src/window-commands.c:562 src/window-commands.c:647
#: src/window-commands.c:809 src/window-commands.c:1889
#: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:16 src/window-commands.c:278
#: src/window-commands.c:336 src/window-commands.c:380
#: src/window-commands.c:564 src/window-commands.c:649
#: src/window-commands.c:811 src/window-commands.c:1891
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"
......@@ -1403,7 +1403,7 @@ msgstr "Finn neste forekomst av søketeksten"
msgid "%s is not a valid URI"
msgstr "%s er ikke en gyldig URI"
#: embed/ephy-web-view.c:189 src/window-commands.c:1351
#: embed/ephy-web-view.c:189 src/window-commands.c:1353
msgid "Open"
msgstr "Åpne"
......@@ -1417,7 +1417,7 @@ msgid "_Never Save"
msgstr "Al_dri lagre"
#: embed/ephy-web-view.c:370 lib/widgets/ephy-file-chooser.c:175
#: src/resources/gtk/firefox-sync-dialog.ui:182 src/window-commands.c:646
#: src/resources/gtk/firefox-sync-dialog.ui:182 src/window-commands.c:648
msgid "_Save"
msgstr "_Lagre"
......@@ -1792,7 +1792,7 @@ msgstr "Ingen valgt"
msgid "Technical information"
msgstr "Teknisk informasjon"
#: embed/ephy-web-view.c:3464
#: embed/ephy-web-view.c:3462
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
......@@ -1945,7 +1945,9 @@ msgstr "Klarte ikke å hente påloggingsinformasjon for lagring."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:863 lib/sync/ephy-sync-service.c:980
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1758
msgid "Please visit Firefox Sync and sign in again to continue syncing."
msgstr "Gå til Firefox Sync og logg inn igjen for å fortsette synkroniseringsprosessen."
msgstr ""
"Gå til Firefox Sync og logg inn igjen for å fortsette "
"synkroniseringsprosessen."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:970
msgid "The password of your Firefox account seems to have been changed."
......@@ -1955,7 +1957,9 @@ msgstr "Passordet for din Firefox-konto ser ut til å ha blitt endret."
msgid ""
"Please visit Firefox Sync and sign in with the new password to continue "
"syncing."
msgstr "Gå til Firefox Sync og logg inn med det nye passordet for å fortsette synkroniseringsprosessen."
msgstr ""
"Gå til Firefox Sync og logg inn med det nye passordet for å fortsette "
"synkroniseringsprosessen."
#: lib/sync/ephy-sync-service.c:979
msgid "Failed to obtain signed certificate."
......@@ -2131,7 +2135,7 @@ msgstr "Avbryter …"
msgid "Starting…"
msgstr "Starter …"
#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:173 src/ephy-web-extension-dialog.c:243
#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:173 src/ephy-web-extension-dialog.c:242
#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:277
msgid "_Open"
msgstr "_Åpne"
......@@ -2259,6 +2263,10 @@ msgstr "Tilgang til kamera"
msgid "Media autoplay"
msgstr "Automatisk avspilling av medier"
#: lib/widgets/ephy-security-popover.c:579
msgid "Without Sound"
msgstr "Uten lyd"
#: src/bookmarks/ephy-bookmark-row.c:62
msgid "Bookmark Properties"
msgstr "Egenskaper for bokmerke"
......@@ -2316,11 +2324,11 @@ msgid "Mobile"
msgstr "Mobil"
#. Translators: tooltip for the refresh button
#: src/ephy-action-bar-start.c:37 src/ephy-header-bar.c:50
#: src/ephy-action-bar-start.c:37 src/ephy-header-bar.c:52
msgid "Reload the current page"
msgstr "Last denne siden på nytt"
#: src/ephy-action-bar-start.c:646 src/ephy-header-bar.c:443
#: src/ephy-action-bar-start.c:643 src/ephy-header-bar.c:474
msgid "Stop loading the current page"
msgstr "Stopp lasting av denne siden"
......@@ -2446,11 +2454,11 @@ msgstr "Åpne fil (manifest.json/xpi)"
msgid "Do you want to leave this website?"
msgstr "Vil du forlate dette nettstedet"
#: src/ephy-window.c:283 src/window-commands.c:1199
#: src/ephy-window.c:283 src/window-commands.c:1201
msgid "A form you modified has not been submitted."
msgstr "Et skjema du har endret er ikke sendt inn."
#: src/ephy-window.c:284 src/window-commands.c:1201
#: src/ephy-window.c:284 src/window-commands.c:1203
msgid "_Discard form"
msgstr "_Forkast skjema"
......@@ -2617,15 +2625,15 @@ msgstr "Åpne lenke i nytt vindu"
msgid "Open Link In Incognito Window"
msgstr "Åpne lenke i inkognitovindu"
#: src/ephy-window.c:2885
#: src/ephy-window.c:2872
msgid "Download operation"
msgstr "Nedlastingsoperasjon"
#: src/ephy-window.c:2887
#: src/ephy-window.c:2874
msgid "Show details"
msgstr "Vis detaljer"
#: src/ephy-window.c:2889
#: src/ephy-window.c:2876
#, c-format
msgid "%d download operation active"
msgid_plural "%d download operations active"
......@@ -2633,23 +2641,23 @@ msgstr[0] "%d nedlastingsoperasjon aktiv"
msgstr[1] "%d nedlastingsoperasjoner aktive"
#. Translators: tooltip for the tab switcher menu button
#: src/ephy-window.c:3407
#: src/ephy-window.c:3394
msgid "View open tabs"
msgstr "Vis åpne faner"
#: src/ephy-window.c:3538
#: src/ephy-window.c:3525
msgid "Set Web as your default browser?"
msgstr "Sett Nettleser som din forvalgte nettleser?"
#: src/ephy-window.c:3540
#: src/ephy-window.c:3527
msgid "Set Epiphany Technology Preview as your default browser?"
msgstr "Sett Epiphany teknologiforhåndsvisning som din forvalgte nettleser?"
#: src/ephy-window.c:3552
#: src/ephy-window.c:3539
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#: src/ephy-window.c:3553
#: src/ephy-window.c:3540
msgid "_No"
msgstr "_Nei"
......@@ -2719,7 +2727,9 @@ msgstr "Adressen er ikke en gyldig URI"
msgid ""
"Address is not a valid URL. The address should look like https://www.example."
"com/search?q=%s"
msgstr "Adressen er ikke en gyldig URL. Adressen skal se ut slik https:///www.eksempel.no/søk=q=%s"
msgstr ""
"Adressen er ikke en gyldig URL. Adressen skal se ut slik https:///www."
"eksempel.no/søk=q=%s"
#: src/preferences/ephy-search-engine-row.c:223
#, c-format
......@@ -3467,7 +3477,9 @@ msgstr "Snarvei"
msgid ""
"To determine the search address, perform a search using the search engine "
"that you want to add and replace the search term with %s."
msgstr "Utfør et søk med søkemotoren du vil legge til og erstatt søkebegrepet med %s for å bestemme søkeadressen."
msgstr ""
"Utfør et søk med søkemotoren du vil legge til og erstatt søkebegrepet med %s "
"for å bestemme søkeadressen."
#: src/resources/gtk/search-engine-row.ui:128
msgid "R_emove Search Engine"
......@@ -3843,70 +3855,70 @@ msgstr "HTML-fil"
msgid "Firefox"
msgstr "Firefox"
#: src/window-commands.c:117 src/window-commands.c:697
#: src/window-commands.c:117 src/window-commands.c:699
msgid "Chrome"
msgstr "Chrome"
#: src/window-commands.c:118 src/window-commands.c:698
#: src/window-commands.c:118 src/window-commands.c:700
msgid "Chromium"
msgstr "Chromium"
#: src/window-commands.c:132 src/window-commands.c:564
#: src/window-commands.c:783
#: src/window-commands.c:132 src/window-commands.c:566
#: src/window-commands.c:785
msgid "Ch_oose File"
msgstr "Velg _fil"
#: src/window-commands.c:134 src/window-commands.c:333
#: src/window-commands.c:377 src/window-commands.c:785
#: src/window-commands.c:811
#: src/window-commands.c:134 src/window-commands.c:335
#: src/window-commands.c:379 src/window-commands.c:787
#: src/window-commands.c:813
msgid "I_mport"
msgstr "I_mporter"
#: src/window-commands.c:273
#: src/window-commands.c:275
msgid "Select Profile"
msgstr "Velg profil"
#: src/window-commands.c:278
#: src/window-commands.c:280
msgid "_Select"
msgstr "_Velg"
#: src/window-commands.c:330 src/window-commands.c:374
#: src/window-commands.c:643
#: src/window-commands.c:332 src/window-commands.c:376
#: src/window-commands.c:645
msgid "Choose File"
msgstr "Velg fil"
#: src/window-commands.c:355 src/window-commands.c:399
#: src/window-commands.c:446 src/window-commands.c:471
#: src/window-commands.c:496
#: src/window-commands.c:357 src/window-commands.c:401
#: src/window-commands.c:448 src/window-commands.c:473
#: src/window-commands.c:498
msgid "Bookmarks successfully imported!"
msgstr "Bokmerkene er importert!"
#: src/window-commands.c:559
#: src/window-commands.c:561
msgid "Import Bookmarks"
msgstr "Importer bokmerker"
#: src/window-commands.c:577 src/window-commands.c:824
#: src/window-commands.c:579 src/window-commands.c:826
msgid "From:"
msgstr "Fra:"
#: src/window-commands.c:623
#: src/window-commands.c:625
msgid "Bookmarks successfully exported!"
msgstr "Bokmerkene er eksportert!"
#. Translators: Only translate the part before ".html" (e.g. "bookmarks")
#: src/window-commands.c:651
#: src/window-commands.c:653
msgid "bookmarks.html"
msgstr "bokmerker.html"
#: src/window-commands.c:739
#: src/window-commands.c:741
msgid "Passwords successfully imported!"
msgstr "Passord er importert!"
#: src/window-commands.c:806
#: src/window-commands.c:808
msgid "Import Passwords"
msgstr "Importer passord"
#: src/window-commands.c:997
#: src/window-commands.c:999
#, c-format
msgid ""
"A simple, clean, beautiful view of the web.\n"
......@@ -3915,34 +3927,34 @@ msgstr ""
"Enkel, vakker visning av nettet.\n"
"Med WebKitGTK+ %d.%d.%d som motor"
#: src/window-commands.c:1021
#: src/window-commands.c:1023
msgid "Website"
msgstr "Nettsted"
#: src/window-commands.c:1054
#: src/window-commands.c:1056
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>"
#: src/window-commands.c:1197
#: src/window-commands.c:1199
msgid "Do you want to reload this website?"
msgstr "Vil du laste dette nettstedet på nytt?"
#: src/window-commands.c:1726
#: src/window-commands.c:1728
#, c-format
msgid "A web application named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Det finnes allerede et nettprogram med navn «%s». Vil du erstatte det?"
#: src/window-commands.c:1729
#: src/window-commands.c:1731
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: src/window-commands.c:1731
#: src/window-commands.c:1733
msgid "Replace"
msgstr "Erstatt"
#: src/window-commands.c:1735
#: src/window-commands.c:1737
msgid ""
"An application with the same name already exists. Replacing it will "
"overwrite it."
......@@ -3950,51 +3962,51 @@ msgstr ""
"Det finnes allerede et program med dette navnet. Hvis du erstatter det, blir "
"det overskrevet."
#: src/window-commands.c:1827
#: src/window-commands.c:1829
#, c-format
msgid "The application “%s” is ready to be used"
msgstr "Programmet «%s» er klart til bruk"
#: src/window-commands.c:1830
#: src/window-commands.c:1832
#, c-format
msgid "The application “%s” could not be created"
msgstr "Klarte ikke å lage programmet «%s»"
#. Translators: Desktop notification when a new web app is created.
#: src/window-commands.c:1845
#: src/window-commands.c:1847
msgid "Launch"
msgstr "Start"
#. Show dialog with icon, title.
#: src/window-commands.c:1886
#: src/window-commands.c:1888
msgid "Create Web Application"
msgstr "Lag nettsideprogram"
#: src/window-commands.c:1891
#: src/window-commands.c:1893
msgid "C_reate"
msgstr "_Lag"
#: src/window-commands.c:2106
#: src/window-commands.c:2108
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
#: src/window-commands.c:2115
#: src/window-commands.c:2117
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: src/window-commands.c:2120
#: src/window-commands.c:2122
msgid "MHTML"
msgstr "MHTML"
#: src/window-commands.c:2125
#: src/window-commands.c:2127
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
#: src/window-commands.c:2610
#: src/window-commands.c:2612
msgid "Enable caret browsing mode?"
msgstr "Slå på markør i nettleser?"
#: src/window-commands.c:2613
#: src/window-commands.c:2615
msgid ""
"Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
"cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
......@@ -4004,6 +4016,6 @@ msgstr ""
"bevegelig markør på nettsidene som lar deg flytte rundt med tastaturet. Vil "
"du slå på markørmodus?"
#: src/window-commands.c:2616
#: src/window-commands.c:2618
msgid "_Enable"
msgstr "_Slå på"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment