Unverified Commit a5a46b70 authored by Konrad Pozniak's avatar Konrad Pozniak Committed by GitHub
Browse files

Merge pull request #1897 from nailyk-weblate/weblate-tusky-tusky-app

Translations update from Weblate
parents 3730ed80 220add2f
......@@ -5,4 +5,4 @@ Tusky v10.0
- Ara podeu afegir llistes a la pantalla principal.
- Ja podeu publicar fitxers adjunts d'àudio amb Tusky.
I moltes altres petites millores i solucions d’errors!
I moltes altres petites millores i solucions d’errors.
......@@ -5,4 +5,4 @@ Tusky v10.0
- Vous pouvez maintenant ajouter des listes à l'écran principal.
- Vous pouvez désormais publier des pièces jointes audio avec Tusky.
Et beaucoup d'autres petites améliorations et corrections de bugs !
Et beaucoup d'autres petites améliorations et corrections de bugs!
Tusky v12.0
- Továbbfejlesztett kezelői felület - a füleket alulra is rakhatod
- Ha egy felhasználót némítasz, külön dönthetsz arról, hogy a tőle érkező értesítéseket némítsd-e
- Az új hashtag fülön annyi hashtaget követhetsz, amennyit csak akarsz
- Továbbfejlesztettük a média leírások megjelenítését, így ez már nagyon hosszú leírásokra is jól működik
Összes változás: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Tusky v12.0
- メインインタフェースの改善 - タブを下部に移動できるようになりました
- ユーザーをミュートする際、通知をミュートするか選べるようになりました
- ひとつのハッシュタグタブで複数のハッシュタグを追えるようになりました
- メディアの説明の表示方法を改善し、とてもながい説明文でも機能するようになりました
完全な変更履歴: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Klient do sieci społecznościowej Mastodon umożliwiający korzystanie z kilku kont
Klient do sieci Mastodon wspierający kilka kont na raz
மஸ்டொடான் சமூக தளத்திற்கான செயலி
மஸ்டொடான் சமூகத் தளத்திற்கான செயலி
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment