Commit 612076a4 authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent 0780a1f7
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-clocks/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-23 19:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-26 19:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-07 13:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-08 19:21+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -20,9 +20,141 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:4
#: data/ui/header-bar.ui:29 src/main.vala:25 src/window.vala:297
#: src/window.vala:352 src/world-standalone.vala:24
msgid "Clocks"
msgstr "Ure"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:6
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:7
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Verdensur plus alarmer, stopur og et minutur"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:8
msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
msgstr "tid;timer;minutur;alarm;vækkeur;verdensur;stopur;ur;tidszone;klokken;"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:18
msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
msgstr "Lader verdensure blive vist for din tidszone."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:5
msgid "Configured world clocks"
msgstr "Konfigurerede verdensure"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:6
msgid "List of world clocks to show."
msgstr "Liste af verdensure, der skal vises."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:12
msgid "Configured alarms"
msgstr "Konfigurerede alarmer"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:13
msgid "List of alarms set."
msgstr "Liste over indstillede alarmer."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:19
msgid "Configured Timers"
msgstr "Konfigurerede minuture"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:20
msgid "List of timers set."
msgstr "Liste over indstillede minuture."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:26
msgid "Geolocation support"
msgstr "Understøttelse for geoplacering"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:27
msgid "Turn geolocation support on and off."
msgstr "Slå understøttelse for geoplacering til eller fra."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:44
msgid "Window state"
msgstr "Vinduestilstand"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:45
msgid "State of the window, e.g. maximized."
msgstr "Vinduestilstanden, f.eks. maksimeret."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:51
msgid "Window width and height"
msgstr "Vinduesbredde og -højde"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:52
msgid "Width and height of the window."
msgstr "Bredde og højde af vinduet."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:58
msgid "Panel state"
msgstr "Paneltilstand"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:59
msgid "Current clock panel."
msgstr "Nuværende urpanel."
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:6
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "GNOME Ure"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Et simpelt og elegant urprogram. Det inkluderer verdensur, alarmer, stopur "
"og minutur."
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Mål:"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Vise klokken i forskellige byer rundt om i verden"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Indstille alarmer til at vække dig"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Måle tid der er gået med et præcist stopur"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Indstille minutur for at tilberede din mad rigtigt"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:32
msgid "Initial screen"
msgstr "Startskærm"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:36
msgid "Alarms screen"
msgstr "Alarmskærm"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:40
msgid "Alarms setup"
msgstr "Alarmopsætning"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:44
msgid "Stopwatch screen"
msgstr "Stopurskærm"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:48
msgid "Timer screen"
msgstr "Minutursskærm"
#: data/org.gnome.clocks.metainfo.xml.in.in:83
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: data/gtk/help-overlay.ui:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
......@@ -98,351 +230,252 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:6
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "GNOME Ure"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:7
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr "Verdensur plus alarmer, stopur og et minutur"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Et simpelt og elegant urprogram. Det inkluderer verdensur, alarmer, stopur "
"og minutur."
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Mål:"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Vise klokken i forskellige byer rundt om i verden"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Indstille alarmer til at vække dig"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Måle tid der er gået med et præcist stopur"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Indstille minutur for at tilberede din mad rigtigt"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:32
msgid "Initial screen"
msgstr "Startskærm"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:36
msgid "Alarms screen"
msgstr "Alarmskærm"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:40
msgid "Alarms setup"
msgstr "Alarmopsætning"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:44
msgid "Stopwatch screen"
msgstr "Stopurskærm"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:48
msgid "Timer screen"
msgstr "Minutursskærm"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in.in:62
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:4
#: data/ui/headerbar.ui:24 src/alarm.vala:788 src/alarm.vala:868
#: src/main.vala:25 src/stopwatch.vala:122 src/timer.vala:407
#: src/window.vala:273 src/world.vala:495 src/world.vala:584
msgid "Clocks"
msgstr "Ure"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:8
msgid "time;timer;alarm;world clock;stopwatch;time zone;"
msgstr "tid;timer;minutur;alarm;vækkeur;verdensur;stopur;ur;tidszone;klokken;"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in.in:18
msgid "Allows world clocks to be displayed for your time zone."
msgstr "Lader verdensure blive vist for din tidszone."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:5
msgid "Configured world clocks"
msgstr "Konfigurerede verdensure"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:6
msgid "List of world clocks to show."
msgstr "Liste af verdensure, der skal vises."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:12
msgid "Configured alarms"
msgstr "Konfigurerede alarmer"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:13
msgid "List of alarms set."
msgstr "Liste over indstillede alarmer."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:19
msgid "Configured Timers"
msgstr "Konfigurerede minuture"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:20
msgid "List of timers set."
msgstr "Liste over indstillede minuture."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:26
msgid "Geolocation support"
msgstr "Understøttelse for geoplacering"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:27
msgid "Turn geolocation support on and off."
msgstr "Slå understøttelse for geoplacering til eller fra."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:44
msgid "Window state"
msgstr "Vinduestilstand"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:45
msgid "State of the window, e.g. maximized."
msgstr "Vinduestilstanden, f.eks. maksimeret."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:51
msgid "Window width and height"
msgstr "Vinduesbredde og -højde"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:52
msgid "Width and height of the window."
msgstr "Bredde og højde af vinduet."
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:58
msgid "Panel state"
msgstr "Paneltilstand"
#: data/org.gnome.clocks.gschema.xml.in:59
msgid "Current clock panel."
msgstr "Nuværende urpanel."
#: data/gtk/help-overlay.ui:117
msgctxt "shortcut window"
msgid "New Timer"
msgstr "Nyt minutur"
# Strengt taget forkert hvis det f.eks. er hvert minut, men jeg har svært ved at forestille mig hvordan det kan indernationaliseres bedre, så vi må nok nøjes med en lokalisering som ikke er perfekt
#: data/ui/alarmdaypickerrow.ui:5
#: data/ui/alarm-day-picker-row.ui:5
msgid "_Repeat"
msgstr "_Gentag"
#: data/ui/alarmrow.ui:25
#: data/ui/alarm-face.ui:29
msgid "Add A_larm"
msgstr "Tilføj a_larm"
#: data/ui/alarm-ringing-panel.ui:33 src/alarm-item.vala:116
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
#: data/ui/alarm-ringing-panel.ui:51 src/alarm-item.vala:117
msgid "Snooze"
msgstr "Slumr"
#: data/ui/alarm-row.ui:25
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
#: data/ui/alarmrow.ui:50
msgid "Edit"
msgstr "Redigér"
#: data/ui/alarmrow.ui:77
#: data/ui/alarm-row.ui:39
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
# Strengt taget forkert hvis det f.eks. er hvert minut, men jeg har svært ved at forestille mig hvordan det kan indernationaliseres bedre, så vi må nok nøjes med en lokalisering som ikke er perfekt
#: data/ui/alarmrow.ui:106
#: data/ui/alarm-row.ui:69
msgid "Repeats"
msgstr "Gentagelser"
#: data/ui/alarmringing.ui:28 src/alarm.vala:117
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
#: data/ui/alarmringing.ui:47 src/alarm.vala:118
msgid "Snooze"
msgstr "Slumr"
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:24 data/ui/worldlocationdialog.ui:16
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:24 data/ui/world-location-dialog.ui:20
msgid "Add a New World Clock"
msgstr "Tilføj et nyt verdensur"
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:144
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:143
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:145
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:144
msgid "Optional"
msgstr "Valgfri"
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:165
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:161
msgid "Ring Duration"
msgstr "Ringevarighed"
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:169
msgid "Snooze Duration"
msgstr "Slumrevarighed"
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:181
msgid "R_emove Alarm"
msgstr "F_jern alarm"
#: data/ui/alarmsetupdialog.ui:181
#: data/ui/alarm-setup-dialog.ui:197
msgid "You already have an alarm for this time."
msgstr "Du har allerede en alarm for dette tidspunkt."
#: data/ui/alarm.ui:30
msgid "Add A_larm"
msgstr "Tilføj a_larm"
#: data/ui/headerbar.ui:8
#: data/ui/header-bar.ui:8
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastaturgenveje"
#: data/ui/headerbar.ui:12
#: data/ui/header-bar.ui:12
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: data/ui/headerbar.ui:16
#: data/ui/header-bar.ui:16
msgid "_About Clocks"
msgstr "_Om Verdensure"
#: data/ui/headerbar.ui:149
#: data/ui/header-bar.ui:64 data/ui/world-standalone.ui:23
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"
#: data/ui/headerbar.ui:186
#: data/ui/header-bar.ui:95
msgid "Menu"
msgstr "Menu"
#: data/ui/stopwatchlapsrow.ui:18
#: data/ui/stopwatch-face.ui:171
msgid "_Start"
msgstr "_Start"
#: data/ui/stopwatch-face.ui:192 src/stopwatch-face.vala:178
msgid "Clear"
msgstr "Ryd"
#: data/ui/stopwatch-laps-row.ui:18
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#: data/ui/stopwatchlapsrow.ui:39
#: data/ui/stopwatch-laps-row.ui:39
msgid "Difference"
msgstr "Forskel"
#: data/ui/stopwatch.ui:167
msgid "_Start"
msgstr "_Start"
#: data/ui/stopwatch.ui:189 src/stopwatch.vala:246
msgid "Clear"
msgstr "Ryd"
#: data/ui/timer-face.ui:21
msgid "Select Duration"
msgstr "Vælg varighed"
#: data/ui/timer_row.ui:45
#: data/ui/timer-row.ui:46
msgid "Title..."
msgstr "Titel …"
#: data/ui/timer_setup.ui:49
#: data/ui/timer-setup.ui:47
msgid "1 m"
msgstr "1 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:67
#: data/ui/timer-setup.ui:65
msgid "2 m"
msgstr "2 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:85
#: data/ui/timer-setup.ui:83
msgid "3 m"
msgstr "3 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:103
#: data/ui/timer-setup.ui:101
msgid "5 m"
msgstr "5 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:121
#: data/ui/timer-setup.ui:119
msgid "30 m"
msgstr "30 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:139
#: data/ui/timer-setup.ui:137
msgid "15 m"
msgstr "15 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:157
#: data/ui/timer-setup.ui:155
msgid "45 m"
msgstr "45 m"
#: data/ui/timer_setup.ui:175
#: data/ui/timer-setup.ui:173
msgid "1 h"
msgstr "1 h"
#: data/ui/timer_setup.ui:229 data/ui/timer_setup.ui:269
#: data/ui/timer_setup.ui:310
#: data/ui/timer-setup.ui:227 data/ui/timer-setup.ui:267
#: data/ui/timer-setup.ui:308
msgid "0"
msgstr "0"
#: data/ui/timer.ui:21
msgid "Select Duration"
msgstr "Vælg varighed"
#: data/ui/window.ui:39
#: data/ui/window.ui:53
msgid "World"
msgstr "Verden"
#: data/ui/window.ui:49
#: data/ui/window.ui:63
msgid "Alarms"
msgstr "Alarmer"
#: data/ui/window.ui:59
#: data/ui/window.ui:73
msgid "Stopwatch"
msgstr "Stopur"
#: data/ui/window.ui:69
#: data/ui/window.ui:83
msgid "Timer"
msgstr "Minutur"
#: data/ui/worldlocationdialog.ui:20
#: data/ui/world-face.ui:35 data/ui/world-location-dialog.ui:8
msgid "Add World Clock"
msgstr "Tilføj verdensur"
#: data/ui/world-location-dialog.ui:24
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: data/ui/worldlocationdialog.ui:36
#: data/ui/world-location-dialog.ui:40
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
#: data/ui/worldlocationdialog.ui:73
msgid "Search for a city:"
msgstr "Søg efter en by:"
#: data/ui/world.ui:33
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr "Vælg <b>Ny</b> for at tilføje et verdensur"
#: data/ui/world-location-dialog.ui:139
msgid "Search for a city"
msgstr "Søg efter en by"
#: data/ui/world.ui:147
#: data/ui/world-standalone.ui:104
msgid "Sunrise"
msgstr "Solopgang"
#: data/ui/world.ui:161
#: data/ui/world-standalone.ui:118
msgid "Sunset"
msgstr "Solnedgang"
#. Translators: Tooltip for the + button
#: src/alarm-face.vala:28 src/alarm-setup-dialog.vala:108
msgid "New Alarm"
msgstr "Ny alarm"
#. Prior to 3.36 unamed alarms would just be called "Alarm",
#. pretend alarms called "Alarm" don't have a name (of course
#. this fails if the language/translation has since changed)
#: src/alarm.vala:115 src/alarm.vala:335 src/alarm.vala:917
#: src/alarm-item.vala:114 src/alarm-row.vala:82 src/window.vala:348
msgid "Alarm"
msgstr "Alarm"
#. Translators: The alarm for the time %s titled %s has been "snoozed"
#: src/alarm.vala:342
#: src/alarm-row.vala:89
#, c-format
msgid "Snoozed from %s: %s"
msgstr "Sat til at slumre fra %s: %s"
#. Translators: %s is a time
#: src/alarm.vala:345
#: src/alarm-row.vala:92
#, c-format
msgid "Snoozed from %s"
msgstr "Sat til at slumre fra %s"
#: src/alarm.vala:557
#: src/alarm-setup-dialog.vala:41
#| msgid "%i minute timer"
msgid "1 minute"
msgstr "1 minut"
#: src/alarm-setup-dialog.vala:42
msgid "5 minutes"
msgstr "5 minutter"
#: src/alarm-setup-dialog.vala:43
msgid "10 minutes"
msgstr "10 minutter"
#: src/alarm-setup-dialog.vala:44
msgid "15 minutes"
msgstr "15 minutter"
#: src/alarm-setup-dialog.vala:45
msgid "20 minutes"
msgstr "20 minutter"
#: src/alarm-setup-dialog.vala:46
msgid "30 minutes"
msgstr "30 minutter"
#: src/alarm-setup-dialog.vala:108
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Redigér alarm"
#. Translators: Tooltip for the + button
#: src/alarm.vala:557 src/alarm.vala:791
msgid "New Alarm"
msgstr "Ny alarm"
#: src/alarm.vala:560 src/timer.vala:145
#: src/alarm-setup-dialog.vala:111 src/timer-setup-dialog.vala:30
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: src/alarm.vala:562
#: src/alarm-setup-dialog.vala:113
msgid "Done"
msgstr "Færdig"
#: src/alarm.vala:564 src/timer.vala:146
#: src/alarm-setup-dialog.vala:115 src/timer-setup-dialog.vala:31
msgid "Add"
msgstr "Tilføj"
......@@ -450,167 +483,145 @@ msgstr "Tilføj"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vis versionsoplysninger og afslut"
#: src/stopwatch.vala:59
#, c-format
msgid "Lap %i"
msgstr "Omgang %i"
#: src/stopwatch.vala:226
#: src/stopwatch-face.vala:158
msgid "Pause"
msgstr "Pause"
#: src/stopwatch.vala:230 src/stopwatch.vala:267
#: src/stopwatch-face.vala:162 src/stopwatch-face.vala:199
msgid "Lap"
msgstr "Omgang"
#: src/stopwatch.vala:242
#: src/stopwatch-face.vala:174
msgid "Resume"
msgstr "Genoptag"
#: src/stopwatch.vala:263
#: src/stopwatch-face.vala:195
msgid "Start"
msgstr "Start"
#: src/stopwatch-laps-row.vala:48
#, c-format
msgid "Lap %i"
msgstr "Omgang %i"
#. Translators: Tooltip for the + button
#: src/timer.vala:142 src/timer.vala:410
#: src/timer-face.vala:37 src/timer-setup-dialog.vala:27
msgid "New Timer"
msgstr "Nyt minutur"
#: src/timer.vala:374
#, c-format
msgid "%i second timer"
msgstr "%i sekunders minutur"
#: src/timer.vala:376
#, c-format
msgid "%i minute timer"
msgstr "%i minutters minutur"
#: src/timer.vala:378
#, c-format
msgid "%i hour timer"
msgstr "%i timers minutur"