Commit 751a97e0 authored by Thomas Markiewicz's avatar Thomas Markiewicz

Merge branch 'stringsfix' into 'develop'

Chang all K-9 Mail strings to Librem Mail

Closes Purism/LibremOne/task#300

See merge request !1
parents 324c44ed dabc807a
Pipeline #7859 passed with stage
in 4 minutes and 33 seconds
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">K-9 Профили</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Непрочетени</string>
<string name="remote_control_label">K-9 Mail дистанционно управление</string>
<string name="remote_control_desc">Позволява на К-9 Mail да контролира активността и настройките</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Librem Профили</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Непрочетени</string>
<string name="remote_control_label">Librem Mail дистанционно управление</string>
<string name="remote_control_desc">Позволява на Librem Mail да контролира активността и настройките</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Правата запазени 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Част от правата 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> на Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Лицензиран под Апачи Лиценз, Версия 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Добре дошли в K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Добре дошли в Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Mail е мощен, безплатен имейл клиент за Андроид.
Librem Mail е мощен, безплатен имейл клиент за Андроид.
</p><p>
Подобрените функции включват:
</p>
......@@ -37,16 +37,16 @@ K-9 Mail е мощен, безплатен имейл клиент за Андр
<li>…и още</li>
</ul>
<p>
Моля знайте, че K-9 не подържа повечето безплатни Hotmail профили и, че както повечето имейл приложения има няколко странности, когато говори с Microsoft Exchange.
Моля знайте, че Librem Mail не подържа повечето безплатни Hotmail профили и, че както повечето имейл приложения има няколко странности, когато говори с Microsoft Exchange.
</p><p>
Моля изпращайте доклади за бъгове, допринасяйте за нови функции и задавайте въпроси на
<a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nИзпратено от моето Андроид у-во чрез K-9 Mail. Моля да ме извините за краткият ми изказ.</string>
<string name="default_signature">-- \nИзпратено от моето Андроид у-во чрез Librem Mail. Моля да ме извините за краткият ми изказ.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Акаунтът \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ще бъде премахнат от K-9 Mail.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Акаунтът \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ще бъде премахнат от Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Всички свалени данни за \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ще бъдат премахнати. Настройките на Акаунта ще бъдат запазени.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Локалните копия на съобщенията от \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ще бъдат премахнати. Настройките на Акаунта ще бъдат запазени.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -282,7 +282,7 @@ K-9 Mail е мощен, безплатен имейл клиент за Андр
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Отбелязване на всички съобщения като прочетени</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Изтрийте (от лентата с известия)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Скриване на имейл програмата</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Премахване на K-9 хедъра за потребителски агент</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Премахване на Librem Mail хедъра за потребителски агент</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Скриване на времевата зона</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Използване на UTC вместо локално време в header-a и reply header-a</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Скрий hostname</string>
......@@ -1036,7 +1036,7 @@ K-9 Mail е мощен, безплатен имейл клиент за Андр
<string name="unsigned_text_divider_label">Неподписан текст</string>
<string name="apg_deprecated_title">APG предупреждение за премахване</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG вече не се поддържа!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Поради това, поддръжката на APG е премахната от К-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Поради това, поддръжката на APG е премахната от Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Разработването бе преустановено в началото на 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Съдържа неоправени проблеми по сигурността</string>
<string name="apg_learn_more">Може да <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">натиснете тук</a>, за да научите повече.</string>
......@@ -1046,7 +1046,7 @@ K-9 Mail е мощен, безплатен имейл клиент за Андр
<string name="crypto_no_provider_title">Имейлът е криптиран</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Този имейл е криптиран използвайки OpenPGP.\nЗа да го прочетете, трябва да инсталирате и настроите OpenPGP приложението.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Изберете OpenPGP приложение</string>
<string name="mail_list_widget_text">K-9 списък със собщения</string>
<string name="mail_list_widget_text">Librem Mail списък със собщения</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Зареждане на съобщения…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Неуспешно изтегляне списъка на папки</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Показване на информация</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">K-9 Kontoù</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Anlennet</string>
<string name="remote_control_label">Reoliadurioù K-9 Mail a-bell</string>
<string name="remote_control_desc">Aotren an arload-mañ da reoliañ obererezhioù hag arventennoù K-9 Mail</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Librem Mail Kontoù</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail Anlennet</string>
<string name="remote_control_label">Reoliadurioù Librem Mail a-bell</string>
<string name="remote_control_desc">Aotren an arload-mañ da reoliañ obererezhioù hag arventennoù Librem Mail</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, Baleer Ar C’hi K-9</string>
<string name="app_copyright_fmt">Copyright 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> Ar valeerien K-9 Dog. Lodennoù Copyright 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> and Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Dindan al lañvaz Apache, Handelv 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Donemat war K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Donemat war Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Mail a zo un arval posteloù digoust galloudus evit Android
Librem Mail a zo un arval posteloù digoust galloudus evit Android
</p><p>
Kavet e vez e-touez e geweriusterioù:
</p>
......@@ -44,9 +44,9 @@ Danevellit beugoù, kenlabourit war keweriusterioù nevez ha savit goulennoù wa
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nKaset eus ma fellgomzer Android gant K-9 Mail.</string>
<string name="default_signature">-- \nKaset eus ma fellgomzer Android gant Librem Mail.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Dilamet e vo ar gont \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" eus K-9 Mail.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Dilamet e vo ar gont \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" eus Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Holl ar roadennoù lec’hel evit \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" a vo dilamet. Miret e vo arventennoù ar gont.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Dilamet e vo eiladoù lec’hel eus ar c’hemennadennoù e \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\". Miret e vo arventennoù ar gont.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -282,7 +282,7 @@ Danevellit beugoù, kenlabourit war keweriusterioù nevez ha savit goulennoù wa
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Merkañ an holl gemennadennoù evel lennet</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Dilemel (er rebuziñ)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Kuzhat an arval postel</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Dilemel User-agent K-9 eus talbennoù ar postel</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Dilemel User-agent Librem Mail eus talbennoù ar postel</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Kuzhat ar gwerzhid-eur</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Arverañ UTC e plas ar gwerzhid-eur lec’hel e talbennoù ar postel hag ar respont</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Kuzhat an anv ostiz</string>
......@@ -1005,7 +1005,7 @@ Danevellit beugoù, kenlabourit war keweriusterioù nevez ha savit goulennoù wa
<string name="unsigned_text_divider_label">Testenn ansinet</string>
<string name="apg_deprecated_title">Gouzav diamzeradur APG</string>
<string name="apg_deprecated_1">N’eo ket trezalc’het APG ken!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Dre se n’eo ket skoret APG gant K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Dre se n’eo ket skoret APG gant Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Harzhet eo bet an diorren e deroù 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Enderc’hel a ra kudennoù diogelroez</string>
<string name="apg_learn_more">Gallout a rit <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">klikañ amañ</a>evit gouzout hiroc’h.</string>
......@@ -1015,7 +1015,7 @@ Danevellit beugoù, kenlabourit war keweriusterioù nevez ha savit goulennoù wa
<string name="crypto_no_provider_title">N’eo ket enrineget ar postel-mañ</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Enrineget eo bet ar postel-mañ gant OpenPGP.\nEvit gallout e lenn e rankit staliañ ha kefluniañ un arload OpenPGP keverlec’h.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Dibab an arload OpenPGP</string>
<string name="mail_list_widget_text">Roll kemennadennoù K-9</string>
<string name="mail_list_widget_text">Roll kemennadennoù Librem Mail</string>
<string name="mail_list_widget_loading">O kargañ kemennadennoù...</string>
<string name="fetching_folders_failed">C’hwitadenn en ur gerc’hat roll an teuliadoù</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Diskouez ar munudoù</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Comptes del K-9</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 no llegits</string>
<string name="remote_control_label">Control remot del K-9 Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Permet que aquesta aplicació controli les activitats i la configuració del K-9 Mail.</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Comptes del Librem Mail</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail no llegits</string>
<string name="remote_control_label">Control remot del Librem Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Permet que aquesta aplicació controli les activitats i la configuració del Librem Mail.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Copyright 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Porcions de Copyright 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> Projecte de codi obert d\'Android.</string>
<string name="app_license">Llicenciat sota Llicència Apache, Versió 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Us donem la benvinguda al K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Us donem la benvinguda al Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
El K-9 Mail és un potent client de correu de codi lliure per a Android.
El Librem Mail és un potent client de correu de codi lliure per a Android.
</p><p>
Les característiques més destacables són les següents:
</p>
......@@ -37,16 +37,16 @@ Les característiques més destacables són les següents:
<li>… i molt més</li>
</ul>
<p>
Si us plau, tingueu en compte que el K-9 no admet la majoria de comptes gratuïts de Hotmail i que, com la majoria d\'altres clients de correu, té alguns problemes per interactuar amb el Microsoft Exchange.
Si us plau, tingueu en compte que el Librem Mail no admet la majoria de comptes gratuïts de Hotmail i que, com la majoria d\'altres clients de correu, té alguns problemes per interactuar amb el Microsoft Exchange.
</p><p>
Si us plau, envieu informes d\'errors, contribuïu-hi amb noves millores i feu preguntes a
<a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nEnviat des del meu dispositiu Android amb el K-9 Mail. Disculpeu la brevetat.</string>
<string name="default_signature">-- \nEnviat des del meu dispositiu Android amb el Librem Mail. Disculpeu la brevetat.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">El compte \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" s\'eliminarà del K-9 Mail.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">El compte \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" s\'eliminarà del Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Totes les dades locals de \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" s\'eliminaran, però la configuració del compte romandrà.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Totes les còpies locals dels missatges de \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" s\'eliminaran, però la configuració del compte romandrà.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -283,7 +283,7 @@ Si us plau, envieu informes d\'errors, contribuïu-hi amb noves millores i feu p
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Marca tots els missatges com a llegits</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Elimina (des de notificacions)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Amaga el client de correu</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Suprimeix el nom K-9 User-Agent de les capçaleres del missatge</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Suprimeix el nom Librem Mail User-Agent de les capçaleres del missatge</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Amaga el fus horari</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Usa UTC en comptes de l\'hora local a les capçaleres dels missatges i a la capçalera de resposta</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Amaga el nom d\'usuari</string>
......@@ -1037,7 +1037,7 @@ Si us plau, envieu informes d\'errors, contribuïu-hi amb noves millores i feu p
<string name="unsigned_text_divider_label">Text no signat</string>
<string name="apg_deprecated_title">Avís d\'obsolescència d\'APG</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG ja no es manté!</string>
<string name="apg_deprecated_2">A causa d\'això, el suport d\'APG s\'ha eliminat del K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">A causa d\'això, el suport d\'APG s\'ha eliminat del Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">El desenvolupament es va aturar a principis de 2014.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Conté problemes de seguretat no corregits.</string>
<string name="apg_learn_more">Podeu clicar <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">aquí</a> per saber-ne més.</string>
......@@ -1047,7 +1047,7 @@ Si us plau, envieu informes d\'errors, contribuïu-hi amb noves millores i feu p
<string name="crypto_no_provider_title">Aquest missatge està encriptat.</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Aquest missatge ha estat encriptat amb OpenPGP.\nPer llegir-lo, us caldrà instal·lar i configurar una aplicació d\'OpenPGP compatible.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Trieu una aplicació d\'OpenPGP</string>
<string name="mail_list_widget_text">Llista de missatges del K-9</string>
<string name="mail_list_widget_text">Llista de missatges del Librem Mail</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Carregant missatges...</string>
<string name="fetching_folders_failed">Ha fallat recuperar la llista de carpetes.</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Mostra\'n els detalls</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Účty K-9</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Nepřečtená</string>
<string name="remote_control_label">Dálkové ovládání pošty K-9 Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Povolit této aplikaci ovládat aktivity a nastavení pošty K-9 Mail.</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Účty Librem Mail</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail Nepřečtená</string>
<string name="remote_control_label">Dálkové ovládání pošty Librem Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Povolit této aplikaci ovládat aktivity a nastavení pošty Librem Mail.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Copyright 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Portions Copyright 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> the Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Licencované pod Apache Licencí, Version 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Vítejte v K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Vítejte v Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Mail je výkonný emailový klient pro Android.
Librem Mail je výkonný emailový klient pro Android.
</p><p>
Vylepšené funkce zahrnují:
</p>
......@@ -37,18 +37,18 @@ Vylepšené funkce zahrnují:
<li>…a další</li>
</ul>
<p>
K-9 nepodporuje většinu bezplatných účtů Hotmail a jako mnoho poštovních klientů vykazuje zvláštnosti při komunikaci s Microsoft Exchange.
Librem Mail nepodporuje většinu bezplatných účtů Hotmail a jako mnoho poštovních klientů vykazuje zvláštnosti při komunikaci s Microsoft Exchange.
</p><p>
Chybová hlášení prosím posílejte, přispívejte novými funkcemi a ptejte se na
<a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nOdesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.</string>
<string name="default_signature">-- \nOdesláno aplikací Librem Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji stručnost.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Účet \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" bude odstraněn z K-9 Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Všechna místní data účtu \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" budou z K-9 Mail odstraněna, ale nastavení účtu bude zachováno.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Místní zprávy v účtu \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" budou z K-9 Mail odstraněny, ale nastavení účtu bude zachováno.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Účet \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" bude odstraněn z Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Všechna místní data účtu \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" budou z Librem Mail odstraněna, ale nastavení účtu bude zachováno.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Místní zprávy v účtu \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" budou z Librem Mail odstraněny, ale nastavení účtu bude zachováno.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
<string name="import_dialog_error_message">Prosím nainstalujte nějaký file manager pro pokračování v importu.</string>
<string name="open_market">Otevřít obchod Google Play</string>
......@@ -285,7 +285,7 @@ Chybová hlášení prosím posílejte, přispívejte novými funkcemi a ptejte
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Označit všechny zprávy jako přečtené</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Smazat (z oznámení)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Skrýt mailového klienta</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Odstranit informaci o K-9 (user agent) z hlaviček emailů</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Odstranit informaci o Librem Mail (user agent) z hlaviček emailů</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Skrýt časovou zónu</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Používat v hlavičkách e-mailů a odpovědí univerzální čas (UTC) namísto toho místního</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Skrýt název stroje</string>
......@@ -1046,7 +1046,7 @@ Chybová hlášení prosím posílejte, přispívejte novými funkcemi a ptejte
<string name="unsigned_text_divider_label">Nepodepsaný text</string>
<string name="apg_deprecated_title">Varování o ukončení podpory APG</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG už není udržováno!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Kvůli tomuto jsme odstranili podporu pro APG z K-9 Mailu.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Kvůli tomuto jsme odstranili podporu pro APG z Librem Mailu.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Vývoj skončil na začátku roku 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Obsahuje neopravené bezpečnostní chyby</string>
<string name="apg_learn_more">Můžete <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">kliknout sem</a>, abyste zjistil/a více.</string>
......@@ -1056,7 +1056,7 @@ Chybová hlášení prosím posílejte, přispívejte novými funkcemi a ptejte
<string name="crypto_no_provider_title">Tento e-mail je šifrovaný</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Tento email byl zašifrovaný pomocí OpenPGP.\nAbyste si ho mohl/a přečíst, potřebujete si nainstalovat a nakonfigurovat kompatibilní OpenPGP aplikaci.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Vyprat OpenPGP aplikaci</string>
<string name="mail_list_widget_text">Seznam zpráv K-9</string>
<string name="mail_list_widget_text">Seznam zpráv Librem Mail</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Načítání zpráv…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Nepodařilo se načíst seznam složek</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Zobrazit podrobnosti</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Cyfrifon K-9</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Heb eu Darllen</string>
<string name="remote_control_label">Rheolaeth K-9 Mail o bell</string>
<string name="remote_control_desc">Mae\'n galluogi\'r ap hwn i reoli gweithredoedd a gosodiadau K-9 Mail.</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Cyfrifon Librem Mail</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail Heb eu Darllen</string>
<string name="remote_control_label">Rheolaeth Librem Mail o bell</string>
<string name="remote_control_desc">Mae\'n galluogi\'r ap hwn i reoli gweithredoedd a gosodiadau Librem Mail.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Hawlfraint 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Hawlfraint Cyfrannau 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Trwyddedir dan yr Apache License, Fersiwn 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Croeso i K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Croeso i Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
Mae K-9 Mail yn gleient e-bost pwerus ar gyfer Android.
Mae Librem Mail yn gleient e-bost pwerus ar gyfer Android.
</p><p>
Mae ei nodweddion gwell yn cynnwys:
</p><ul>
......@@ -36,7 +36,7 @@ Mae ei nodweddion gwell yn cynnwys:
<li>…a mwy</li>
</ul>
<p>
Nodwch nad yw K-9 yn cyd-fynd a mwyafrif cyfrifon am ddim Hotmail ac, fel nifer o gleientiaid e-bost, mae rhai pethau\'n gweithio\'n od wrth drafod â Microsoft Exchange.
Nodwch nad yw Librem Mail yn cyd-fynd a mwyafrif cyfrifon am ddim Hotmail ac, fel nifer o gleientiaid e-bost, mae rhai pethau\'n gweithio\'n od wrth drafod â Microsoft Exchange.
Mae\'r ap yn dibynnu ar Android ei hun ar gyfer peth cynnwys. Yn anffodus, nid yw fersiynau swyddogol o Android yn cefnogi\'r Gymraeg ac felly fe welwch rywfaint o Saesneg yn yr ap, e.e. \"5 minutes ago\" yn lle \"5 munud yn ôl\", \"Dec\" yn lle \"Rhag\".
</p><p>
......@@ -45,9 +45,9 @@ Plîs rhowch wybod am unrhyw wallau, syniadau am nodweddion newydd, neu ofyn cwe
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nAnfonwyd gyda K-9 Mail ar Android\n - yr ap ebost cyntaf yn y Gymraeg.</string>
<string name="default_signature">-- \nAnfonwyd gyda Librem Mail ar Android\n - yr ap ebost cyntaf yn y Gymraeg.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Caiff y cyfrif \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ei dynnu o K-9 Mail.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Caiff y cyfrif \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ei dynnu o Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Caiff yr holl ddata lleol ar gyfer \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" ei dynnu. Caiff gosodiadau\'r cyfrif eu cadw.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Caiff copïau lleol o negeseuon yn \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" eu tynnu. Caiff gosodiadau\'r cyfrif eu cadw.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -288,7 +288,7 @@ Plîs rhowch wybod am unrhyw wallau, syniadau am nodweddion newydd, neu ofyn cwe
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Nodi pob neges fel ei wedi ei darllen</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Dileu (o hysbysiad)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Cuddio cleient e-bost</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Cuddio\'r Cleient K-9 o benynnau negeseuon</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Cuddio\'r Cleient Librem Mail o benynnau negeseuon</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Cuddio cylchfa amser</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Defnyddio amser UTC yn hytrach na chylchfa amser lleol (e.e. GMT, BST) ym mhenynnau negeseuon ac atebion</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Cuddio enw\'r gwesteiwr</string>
......@@ -1056,7 +1056,7 @@ Plîs rhowch wybod am unrhyw wallau, syniadau am nodweddion newydd, neu ofyn cwe
<string name="unsigned_text_divider_label">Testun heb ei lofnodi</string>
<string name="apg_deprecated_title">Rhybudd Anghymeradwyaeth APG</string>
<string name="apg_deprecated_1">Dyw APG ddim yn cael ei cadw a chynnal bellach!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Oherwydd hyn, mae cymorth ar gyfer APG wedi ei dynnu o K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Oherwydd hyn, mae cymorth ar gyfer APG wedi ei dynnu o Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Daeth datblygiad i ben yn gynnar yn 2014.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Yn cynnwys materion diogelwch heb eu datrys</string>
<string name="apg_learn_more">Gelli di <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">glicio yma </a>i ddysgu mwy.</string>
......@@ -1066,7 +1066,7 @@ Plîs rhowch wybod am unrhyw wallau, syniadau am nodweddion newydd, neu ofyn cwe
<string name="crypto_no_provider_title">Mae\'r neges e-bost hon wedi ei amgryptio.</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Mae\'r neges e-bost hon wedi ei amgryptio gydag OpenPGP.\nI\'w darllen, rhaid gosod a ffurfweddu ap OpenPGP sy\'n cydweddu.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Dewis Ap OpenPGP</string>
<string name="mail_list_widget_text">Rhestr Negeseuon K-9</string>
<string name="mail_list_widget_text">Rhestr Negeseuon Librem Mail</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Yn llwytho negeseuon…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Methwyd nôl rhestr ffolderi</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Dangos Manylion</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">K-9 Konti</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Ulæst</string>
<string name="remote_control_label">K-9 Mail fjernkontrol</string>
<string name="remote_control_desc">Tillad dette program at kontrollere K-9 Mail aktiviteter og indstillinger.</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Librem Mail Konti</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail Ulæst</string>
<string name="remote_control_label">Librem Mail fjernkontrol</string>
<string name="remote_control_desc">Tillad dette program at kontrollere Librem Mail aktiviteter og indstillinger.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Copyright 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Visse dele Copyright 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> the Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Licenseret under the Apache License, Version 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Velkommen til K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Velkommen til Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Mail er en slagkraftig gratis mail-klient til Android.
Librem Mail er en slagkraftig gratis mail-klient til Android.
</p><p>
Dens forbedrede funktioner omfatter:
</p>
......@@ -37,7 +37,7 @@ Dens forbedrede funktioner omfatter:
<li>…og mere</li>
</ul>
<p>
Bemærk, at K-9 ikke understøtter de fleste gratis Hotmail-konti, og ligesom mange mail-klienter, har nogle uhensigtsmæssigheder, når den kommunikerer med Microsoft Exchange.
Bemærk, at Librem Mail ikke understøtter de fleste gratis Hotmail-konti, og ligesom mange mail-klienter, har nogle uhensigtsmæssigheder, når den kommunikerer med Microsoft Exchange.
</p><p>
Rapporter venligst fejl, forslag til nye funktioner eller stil spørgsmål på:
<a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
......@@ -46,8 +46,8 @@ Rapporter venligst fejl, forslag til nye funktioner eller stil spørgsmål på:
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nDette er sendt fra min mobiltelefon. Undskyld at jeg fatter mig i korthed.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Kontoen \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" vil blive fjernet fra K-9 Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Alle mails, vedhæftede filer, mapper og mappe-indstillinger for \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" vil blive fjernet fra K-9 Mail, men kontoindstillinger vil blive husket.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Kontoen \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" vil blive fjernet fra Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Alle mails, vedhæftede filer, mapper og mappe-indstillinger for \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" vil blive fjernet fra Librem Mail, men kontoindstillinger vil blive husket.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Lokale kopier af meddelelser i \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" vil blive fjernet, men kontoindstillinger vil blive bevaret.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
<string name="import_dialog_error_message">Du skal have en filemanager installeret for at kunne importere.</string>
......@@ -270,7 +270,7 @@ Rapporter venligst fejl, forslag til nye funktioner eller stil spørgsmål på:
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Marker alle meddelelser som læst</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Slet (fra beskedbjælke)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Skjul mail klient</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Fjern K-9 Bruger-Agent fra mail headers</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Fjern Librem Mail Bruger-Agent fra mail headers</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Skjul tidszone</string>
<string name="global_settings_notification_hide_subject_title">Skjul emne i beskedbjælke</string>
<string name="global_settings_notification_hide_subject_never">Aldrig</string>
......@@ -951,7 +951,7 @@ Rapporter venligst fejl, forslag til nye funktioner eller stil spørgsmål på:
<string name="unsigned_text_divider_label">Ikke-signeret tekst</string>
<string name="apg_deprecated_title">APG udfasningsadvarsel</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG er ikke længere vedligeholdt!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Grundet dette, understøttelse af APG er blevet fjernet fra K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Grundet dette, understøttelse af APG er blevet fjernet fra Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Udviklingen stoppede tidlig 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Indeholder ikke-rettede sikkerhedsfejl</string>
<string name="apg_learn_more">Du kan <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">klikke her</a> for at lære mere.</string>
......@@ -961,7 +961,7 @@ Rapporter venligst fejl, forslag til nye funktioner eller stil spørgsmål på:
<string name="crypto_no_provider_title">Denne email er krypteret</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Denne email er krypteret med OpenPGP.\nFor at læse den skal du installere en kompatibel OpenPGP applikation.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Vælg OpenPGP-applikation</string>
<string name="mail_list_widget_text">K-9 Meddelelsesliste</string>
<string name="mail_list_widget_text">Librem Mail Meddelelsesliste</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Indlæser meddelelser…</string>
<string name="openpgp_enabled_error_back">Tilbage</string>
</resources>
......@@ -3,21 +3,21 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">K-9 Konten</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Ungelesen</string>
<string name="remote_control_label">K-9 Mail Fernsteuerung</string>
<string name="remote_control_desc">Erlaubt dieser Anwendung den Ablauf und die Einstellungen von K-9 Mail zu kontrollieren.</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Librem Mail Konten</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail Ungelesen</string>
<string name="remote_control_label">Librem Mail Fernsteuerung</string>
<string name="remote_control_desc">Erlaubt dieser Anwendung den Ablauf und die Einstellungen von Librem Mail zu kontrollieren.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, das K-9-Team und viele Weitere.</string>
<string name="app_copyright_fmt">\u00a9 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers.
Teile \u00a9 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Lizenziert unter der Apache-Lizenz, Version 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Willkommen bei K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Willkommen bei Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Mail ist ein leistungsstarker, freier E-Mail-Client für Android.
Librem Mail ist ein leistungsstarker, freier E-Mail-Client für Android.
</p><p>
Seine verbesserten Funktionen beinhalten:
</p>
......@@ -38,16 +38,16 @@ Seine verbesserten Funktionen beinhalten:
<li>…und weitere</li>
</ul>
<p>
Bitte beachten Sie, dass K-9 die meisten kostenlosen Hotmail-Konten nicht unterstützt und, wie viele andere E-Mail-Clients, einige Macken bei der Kommunikation mit Microsoft Exchange hat.
Bitte beachten Sie, dass Librem Mail die meisten kostenlosen Hotmail-Konten nicht unterstützt und, wie viele andere E-Mail-Clients, einige Macken bei der Kommunikation mit Microsoft Exchange hat.
</p><p>
Bitte senden Sie Fehlerberichte, Ideen für neue Funktionen und stellen Sie Fragen an
<a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nDiese Nachricht wurde von meinem Android-Gerät mit K-9 Mail gesendet.</string>
<string name="default_signature">-- \nDiese Nachricht wurde von meinem Android-Gerät mit Librem Mail gesendet.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Das Konto \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" wird aus K-9 Mail entfernt.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Das Konto \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" wird aus Librem Mail entfernt.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Alle lokalen Daten des Kontos \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" werden entfernt. Kontoeinstellungen werden beibehalten.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Lokale Kopien von Nachrichten in \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" werden entfernt. Kontoeinstellungen werden beibehalten.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -283,7 +283,7 @@ Bitte senden Sie Fehlerberichte, Ideen für neue Funktionen und stellen Sie Frag
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Alle Nachrichten als gelesen markieren</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Löschen (aus Benachrichtigung)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">E-Mail-Client ausblenden</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">K-9 Benutzer-Agent aus E-Mail-Kopfzeilen entfernen</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Librem Mail Benutzer-Agent aus E-Mail-Kopfzeilen entfernen</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Zeitzone ausblenden</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">UTC statt lokaler Zeitzone in E-Mail-Kopfzeilen und Antwort-Kopfzeilen verwenden</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Hostnamen ausblenden</string>
......@@ -1037,7 +1037,7 @@ Bitte senden Sie Fehlerberichte, Ideen für neue Funktionen und stellen Sie Frag
<string name="unsigned_text_divider_label">Unsignierter Text</string>
<string name="apg_deprecated_title">APG Veraltungswarnung</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG wird nicht mehr gepflegt!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Aus diesem Grund wurde die Unterstützung für APG aus K-9 Mail entfernt.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Aus diesem Grund wurde die Unterstützung für APG aus Librem Mail entfernt.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Entwicklung wurde Anfang 2014 eingestellt</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Enthält ungelöste Sicherheitsprobleme</string>
<string name="apg_learn_more"><a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">Klicken Sie hier</a>, um mehr zu erfahren.</string>
......@@ -1048,7 +1048,7 @@ Bitte senden Sie Fehlerberichte, Ideen für neue Funktionen und stellen Sie Frag
<string name="crypto_no_provider_message">Diese E-Mail ist mit OpenPGP verschlüsselt.
Um sie zu lesen, muss eine kompatible OpenPGP-App installiert und konfiguriert werden.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">OpenPGP-App wählen</string>
<string name="mail_list_widget_text">K-9 Nachrichtenliste</string>
<string name="mail_list_widget_text">Librem Mail Nachrichtenliste</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Nachrichten werden geladen…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Abrufen der Ordnerliste ist fehlgeschlagen</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Details anzeigen</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Λογαριασμοί K-9</string>
<string name="unread_widget_label">Μη αναγνωσμένα K-9</string>
<string name="remote_control_label">Τηλεχειριστήριο K-9 Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Επιτρέπει σε αυτή την εφαρμογή να ελέγχει τη δραστηριότητα και τις ρυθμίσεις του K-9 Mail.</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Λογαριασμοί Librem Mail</string>
<string name="unread_widget_label">Μη αναγνωσμένα Librem Mail</string>
<string name="remote_control_label">Τηλεχειριστήριο Librem Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Επιτρέπει σε αυτή την εφαρμογή να ελέγχει τη δραστηριότητα και τις ρυθμίσεις του Librem Mail.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Πνευματικά δικαιώματα 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> από The K-9 Dog Walkers. Τμηματικά πνευματικά δικαιώματα 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> από το Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Διέπεται από την άδεια χρήσης Apache, έκδοση 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Καλώς ήλθατε στο K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Καλώς ήλθατε στο Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
Το K-9 Mail είναι μία ισχυρή δωρεάν εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Android.
Το Librem Mail είναι μία ισχυρή δωρεάν εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Android.
</p><p>
Τα βελτιωμένα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:
</p>
......@@ -37,7 +37,7 @@
<li>…και άλλα</li>
</ul>
<p>
Να σημειωθεί ότι το K-9 δεν υποστηρίζει τους περισσότερους δωρεάν λογαριασμούς Hotmail και,
Να σημειωθεί ότι το Librem Mail δεν υποστηρίζει τους περισσότερους δωρεάν λογαριασμούς Hotmail και,
όπως οι περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχει θεματάκια με το Microsoft Exchange.
</p><p>
Παρακαλώ υποβάλετε αναφορές σφαλμάτων, συμβάλλετε νέα χαρακτηριστικά και θέστε ερωτήσεις στο
......@@ -45,11 +45,11 @@
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nΣταλμένο από τη συσκευή μου Android με το K-9 Mail. Παρακαλώ συγχωρήστε την ολιγολογία μου.</string>
<string name="default_signature">-- \nΣταλμένο από τη συσκευή μου Android με το Librem Mail. Παρακαλώ συγχωρήστε την ολιγολογία μου.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Ο λογαριασμός \'<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\' θα διαγραφεί από το K-9 Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Όλα τα δεδομένα για το λογαριασμό \'<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\' θα διαγραφούν από το K-9 Mail, αλλά οι ρυθμίσεις του λογαριασμού θα διατηρηθούν.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Όλα τα μηνύματα του λογαριασμού \'<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\' θα διαγραφούν από το K-9 Mail, αλλά οι ρυθμίσεις του λογαριασμού θα διατηρηθούν.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Ο λογαριασμός \'<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\' θα διαγραφεί από το Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Όλα τα δεδομένα για το λογαριασμό \'<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\' θα διαγραφούν από το Librem Mail, αλλά οι ρυθμίσεις του λογαριασμού θα διατηρηθούν.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Όλα τα μηνύματα του λογαριασμού \'<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\' θα διαγραφούν από το Librem Mail, αλλά οι ρυθμίσεις του λογαριασμού θα διατηρηθούν.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
<string name="import_dialog_error_message">Δεν υπάρχει κατάλληλη εφαρμογή για να χειριστεί την εισαγωγή. Εγκαταστήστε μια εφαρμογή επόπτη αρχείων από το Android Market</string>
<string name="open_market">Open Market</string>
......@@ -282,7 +282,7 @@
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Μαρκάρισμα όλων των μηνυμάτων ως αναγνωσμένων</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Διαγραφή (από ειδοποίηση)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Απόκρυψη προγράμματος-πελάτη αλληλογραφίας</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Αφαίρεση του User-Agent K-9 από την κεφαλίδα του mail</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Αφαίρεση του User-Agent Librem Mail από την κεφαλίδα του mail</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Απόκρυψη ζώνης ώρας</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Χρήση ώρας UTC αντί για την τοπική ζώνη ώρας στις κεφαλίδες αλληλογραφίας και απάντησης</string>
<string name="global_settings_notification_hide_subject_title">Απόκρυψη θέματος στις ειδοποιήσεις</string>
......@@ -979,7 +979,7 @@
<string name="unsigned_text_divider_label">Ανυπόγραφο κείμενο</string>
<string name="apg_deprecated_title">Προειδοποίηση απόρριψης APG</string>
<string name="apg_deprecated_1">Το APG δεν διατηρείται πλέον!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Εξαιτίας αυτού, η υποστήριξη για APG έχει αφαιρεθεί από το K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Εξαιτίας αυτού, η υποστήριξη για APG έχει αφαιρεθεί από το Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Η ανάπτυξη σταμάτησε στις αρχές του 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Περιέχει μη λυμένα θέματα ασφάλειας</string>
<string name="apg_learn_more">Μπορείτε να <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">κάνετε κλικ εδώ</a> για να μάθετε περισσότερα.</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Retpoŝtilo</string>
<string name="shortcuts_title">K-9 kontoj</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 nelegitaj mesaĝoj</string>
<string name="remote_control_label">K-9 Retpoŝtilo teleregilo</string>
<string name="remote_control_desc">Ebligas al tiu ĉi aplikaĵo regi agojn kaj agordojn de K-9 Retpoŝtilo.</string>
<string name="app_name">Librem Retpoŝtilo</string>
<string name="shortcuts_title">Librem kontoj</string>
<string name="unread_widget_label">Librem nelegitaj mesaĝoj</string>
<string name="remote_control_label">Librem Retpoŝtilo teleregilo</string>
<string name="remote_control_desc">Ebligas al tiu ĉi aplikaĵo regi agojn kaj agordojn de Librem Retpoŝtilo.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Kopirajto 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Parta kopirajto 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> la Malfermkoda Projekto Android (AOSP).</string>
<string name="app_license">Eldonita laŭ la permesilo Apache, versio 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Bonvenon al K-9 Retpoŝtilo</string>
<string name="welcome_message_title">Bonvenon al Librem Retpoŝtilo</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Retpoŝtilo estas potenca libera retpoŝtilo por Android.
Librem Retpoŝtilo estas potenca libera retpoŝtilo por Android.
</p><p>
Jen kelkaj distingaj ebloj de ĝi:
</p>
......@@ -37,15 +37,15 @@ Jen kelkaj distingaj ebloj de ĝi:
<li>…kaj pli</li>
</ul>
<p>
Bonvolu rimarki, ke K-9 Retpoŝtilo ne subtenas plejparton da senpagaj Hotmail-kontoj kaj simile al aliaj retpoŝtiloj, ĝi povas esti kapricema dum komunikado kun Microsoft Exchange.
Bonvolu rimarki, ke Librem Retpoŝtilo ne subtenas plejparton da senpagaj Hotmail-kontoj kaj simile al aliaj retpoŝtiloj, ĝi povas esti kapricema dum komunikado kun Microsoft Exchange.
</p><p>
Bonvolu raporti erarojn, kontribui novajn eblojn kaj peti pri novaj funkcioj per nia retpaĝo <a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nSendita per K-9 Retpoŝtilo. Bonvolu pardoni min por skribi mallonge.</string>
<string name="default_signature">-- \nSendita per Librem Retpoŝtilo. Bonvolu pardoni min por skribi mallonge.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">La konto \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" estos forigita el K-9 Retpoŝtilo.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">La konto \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" estos forigita el Librem Retpoŝtilo.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Ĉiuj lokaj datumoj de \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" estos forigitaj. Agordoj de konto estos konservitaj.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Lokaj kopioj de mesaĝoj en \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" estos forigitaj. Agordoj de konto estos konservitaj.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -281,7 +281,7 @@ Bonvolu raporti erarojn, kontribui novajn eblojn kaj peti pri novaj funkcioj per
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Marki ĉiujn kiel legitajn</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Forigi (el sciigo)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Kaŝi retpoŝtilan nomon</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Forviŝi nomon de klienta aplikaĵo K-9 el mesaĝokapo</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Forviŝi nomon de klienta aplikaĵo Librem Retpoŝtilo el mesaĝokapo</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Kaŝi horzonon</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Uzi UTC anstataŭ lokan horzonon en mesaĝokapo kaj respond-kampo</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Kaŝi nomon de komputilo</string>
......@@ -1035,7 +1035,7 @@ Bonvolu raporti erarojn, kontribui novajn eblojn kaj peti pri novaj funkcioj per
<string name="unsigned_text_divider_label">Nesubskribita teksto</string>
<string name="apg_deprecated_title">Averto: APG evitindas</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG ne estas plu disvolvata!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Tial subteno por APG estis forigita el K-9 Retpoŝtilo.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Tial subteno por APG estis forigita el Librem Retpoŝtilo.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Disvolvado haltis je komenco de 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Enhavas neriparitajn sekurec-erarojn</string>
<string name="apg_learn_more">Vi povas <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">klaki tie ĉi</a> por sciiĝi pli (en la angla).</string>
......@@ -1045,7 +1045,7 @@ Bonvolu raporti erarojn, kontribui novajn eblojn kaj peti pri novaj funkcioj per
<string name="crypto_no_provider_title">Tiu ĉi retletero estas ĉifrita</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Tiu ĉi retletero estas ĉifrita per OpenPGP.\nPor legi ĝin, vi devas instali kaj agordi kongruan OpenPGP-aplikaĵon.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Elekti OpenPGP-aplikaĵon</string>
<string name="mail_list_widget_text">K-9 mesaĝlisto</string>
<string name="mail_list_widget_text">Librem Retpoŝtilo mesaĝlisto</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Ŝargado de mesaĝoj…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Elŝutado de mesaĝuj-listo malsukcesis</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Montri detalojn</string>
......
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Cuentas K-9</string>
<string name="unread_widget_label">Mensaje K-9 no leído</string>
<string name="remote_control_label">Control remoto K-9 Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Permite a esta aplicación controlar las actividades y configuración de K-9 Mail</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">Cuentas Librem Mail</string>
<string name="unread_widget_label">Mensaje Librem Mail no leído</string>
<string name="remote_control_label">Control remoto Librem Mail</string>
<string name="remote_control_desc">Permite a esta aplicación controlar las actividades y configuración de Librem Mail</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Google, The K-9 Dog Walkers.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Copyright 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> The K-9 Dog Walkers. Partes del Copyright 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> Android Open Source Project.</string>
<string name="app_license">Licenciado con Licencia Apache, Versión 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Bienvenido a K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Bienvenido a Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[